Sakkāya-dit.t.hi

Wiara w osobowość, jest pierwszym z 10 Kajdan (sam.yojana), które są całkowicie porzucone dopiero w momencie osiągnięcia Ścieżki Wstępowania-w-strumień (Sotāpatti-magga, patrz ariya-puggala). Istnieje 20 rodzajów wiary w osobowość, które wynikają z czterech rodzajów wiary w każdy z pięciu Skupisk (khandha):

  • (1-5) wiara, że osobowość jest tym samym, co ciało, uczucia, percepcja, formacje mentalne czy świadomość,
  • (6-10) że jest w nich zawarta,
  • (11-15) że jest oddzielna od nich,

Patrz dit.t.hi, upādāna 4.

POWRÓT