Sama-sīsī

Ten, który osiąga oba zakończenia jednocześnie, czyli wygaśnięcie kajdan i zakończenie życia (patrz Pug. 19).

W A.VIII, 6 jest powiedziane: "Ma to miejsce w przypadku mnicha, który przebywa w kontemplacji nietrwałości wszelkich form istnienia, utrzymując przed oczyma ich nietrwałość, postrzegając ich nietrwałość, wytrwale, w niezachwiany sposób, nieporuszony, o pewnym umyśle, mądrze zatopiony oraz w którym w jednej i tej samej chwili następuje Wygaśnięcie Kajdan i zakończenie życia." (Załącznik)

POWRÓT