Sammasana

Zrozumienie, poznawanie, Określanie (vavatthāna), jest nazwą na określanie wszystkich zjawisk istnienia jako

Jest ono początkiem wglądu (patrz Pts.M.I, str. 53; Vis.M.XX). Jest ono także nazywane kalāpa-sammasana, czyli Zrozumienie Skupisk (Istnienia khandha). (Załącznik)

POWRÓT