Samut.t.hāna

Powstawanie. Istnieją cztery rodzaje powstawania zjawisk ciała:

  • poprzez kammę
  • świadomość
  • temperaturę
  • pożywienie

Na przykład Wytworzone przez Karmę (kamma-samut.t.hāna = kammaja, narodzone z karmy) są organy zmysłów, cechy płci itp., które stosownie do ich characteru są warunkowane poprzez szkodliwe lub zdrowe formacje karmiczne (czyli zamierzone działania, patrz pat.iccasamuppāda, 2) z poprzedniego istnienia. Wytworzone przez umysł, czyli Wytworzone przez Świadomość (citta-samut.t.hāna = cittaja) jest cielesne i werbane Wyrażanie (viññatti). Szczegółowe wyjaśnienie, patrz Vis.M.XX. (patrz Załącznik)

POWRÓT