Załącznik

Samut.t.hāna

kamma- (= kamma-ja), utu-, āhāra-samutthāna. Terminy te można znaleźć jedynie w Komentarzach. Jednak citta-samut.t.hāna-rūpa pojawia się już w Dhs. (§ 586) w Kanonie Abh. i jest często wskazywana w Patth., np. ”tam (cittam) samut.t.hānānañ ca rūpānam”. Nauki te o pochodzeniu materii są jednak już zawarte we wczesnych tekstach Sutt.

POWRÓT