POWRÓT DO SŁOWNIKA


Sanankumāra

Mahā Brahmā. W Nikāyach (D.i.121; M.i.358; S.i.153; A.v.327) jest wymieniany jako autor słynnych wersów, tamże cytowanych:

Khattiyo settho jane tasmim ye gottapatisārino
Vijjācaranasampanno so settho devamānuse

Wersy te przypisywane są również Buddzie (S.ii.284), co nadaje im autorytet słów wypowiedzianych przez samego Buddhę. Sanankumāra jawi się jako wielce oddany wyznawca Buddhy.

W Saṃyutcie znajduje się sutta (S.i.153), w której Sanankumāra odwiedza Buddhę nad brzegiem rzeki Sappinī i właśnie wtedy wypowiada powyższe wersy. Sanankumāra był obecny w trakcie kazania Mahāsamaya Sutty (D.ii.261).

W Janavasabha Sutcie, Janavasabha opisuje Buddzie zdarzenie, kiedy Sanankumāra uczestniczył w zgromadzeniu Dev pod przewodnictwem Sakki i Czterech Wielkich Królów. Miała miejsce wtedy nagłe pojawienie się potężnego blasku - devy wiedziały, że oto Sanankumāra nadchodzi. Zwyczajowa forma Brahmy jest zbyt mało materialna, aby mogły ją dostrzec Devy z Tāvatismy. Przez to zmuszony jest on do przyjęcia postaci bardziej zarysowanej, którą tworzy na tę właśnie okazję. W momencie przybycia Devy siedzą na swoich miejscach dłonie trzymając złączone i czekają, aż nowoprzybyły wybierze miejsce dla siebie. Wówczas Sanankumāra przybiera formę Pañcasikhy (albowiem, jak mówi Komentarz, wszystkie devy lubią Pañcasikhę, DA.ii.640) i zasiada w powietrzu nad zgromadzonymi, z nogami skrzyżowanymi. Gdy już zajął swą pozycję, wyraził słowa zadowolenia, że Sakkha i wszystkie Devy Tāvatismsy oddają cześć i podążają za Buddhą. Głos jego cechuje wszystkie osiem przymiotów głosu Brahmy (przedstawionych w D.ii.211). Następnie formuje trzydzieści trzy kształty siebie samego, każdy siedzący na kanapie Devy Tāvatismsy i zwrócił się do Dev wychwalając korzyści przyjęcia schronienia w Buddzie, Dhammie oraz Sandze. Każdej z Dev wydawało się, że mówił tylko kształt siedzący na jej kanapie, podczas gdy pozostałe kształty siedziały w ciszy. Następnie Sanankumāra udał się na koniec Sali i zasiadł na tronie Sakki i rzekł do zgromadzonych o czterech iddhi; trzech drogach prowadzących do szczęścia według Buddhy, czterech satpiaṭṭhānach i siedmiu samādhiparikkhārāch. Obwieścił, że ponad dwadzieścia cztery lakhy uczniów z Magadny, którzy podążali nauką Buddhy, odrodziło się w którymś ze światów dev. Kiedy przemówienie Sanankumāry dobiegło końca, Vessavana zastanawiał się nad tym, czy byli już wcześniej Buddhowie i czy w przyszłości pojawią się kolejni. Brahmā przeczytał mu w myślach i odpowiedział, że byli i będą następni.


Sanankumāra Sutta

Brahmā Sanankumāra odwiedza Buddhę na brzegu rzeki Sappinī, gdzie wersem (S.i.153; po wers zob. Sanankumāra) wychwala doskonałość wiedzy i uczynku. Buddha pochwala sentymentalizm zawarty w tych wersach.


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.