Sāsana

(dosł. przesłanie), Nauczanie Buddhy, religia buddyjska, nauka, doktryna. Navan.ga-buddha (lub satthu)-sāsana, dziewięciorakie Nauczanie Buddhy (lub Mistrza) składa się z:

  • Sutt (Sutta),
  • mieszanej prozy (geyya),
  • objaśnień (veyyākaran.a),
  • wersów (gāthā),
  • uroczystych wypowiedzi (udāna),
  • powiedzeń Błogosławionego (itivuttaka),
  • opowieści odrodzeń (jātaka),
  • niezwykłych rzeczy (abbhutadhamma) oraz
  • analizy (vedalla).

Taką klasyfikacje można często odnaleźć w Suttach (np. M.22). Według komentarzy w tym dziewięciorakim podziale zawarta jest także Vinaya i Abhidhamma Pit.aka (patrz I.33 tłum. At.t.hasālinī). Jest to klasyfikacja według stylu literackiego a nie według tekstów czy ksiąg.

POWRÓT