Satta

Żywa istota. Ten termin podobnie jak attā, puggala, jīva i wszystkie inne terminy oznaczające jednostkę "ja" powinien być uważany jedynie za Konwencjonalny Termin (vohāra-vacana) nie posiadający rzeczywistej wartości. Na temat bezosobowości wszelkiego istnienia, patrz anattā, paramattha, puggala, jīva, satta, pat.iccasamuppāda.

POWRÓT