Sikkhā

Trening, który uczeń Buddhy ma do przejścia, czyli potrójne ćwiczenie się w:

  • Wyższj Moralności (adhisīla-sikkhā),
  • Wyższej Umysłowości (adhicitta-sikkhā),
  • Wyższej Mądrości (adhipaññā-sikkhā).

Ten potrójny trening odnosi się do potrójnego podziału Ośmiorakiej Ścieżki (magga) na Moralność, Skupienie i Mądrość (sīla, samādhi, paññā). W D.16 i A.IV,1 jest powiedziane:

"To poprzez brak zrozumienia, brak przeniknięcia szlachetnej moralności … szlachetnego skupienia … szlachetnej mądrości … szlachetnego wyzwolenia, podobnie jak wy przez tak długi czas przechodziłem przez cykle odrodzeń.''

"Oto jest moralność, oto skupienie, oto mądrość, oto wyzwolenie. Posiadanie moralności, skupienia wydaje wzniosły owoc i błogosławieństwo. Posiadanie skupienia i mądrości wydaje wzniosły owoc i błogosławieństwo.

Będąc obdarzony mądrością, umysł staje się wyzwolony od wszystkich Skaz (āsava) to znaczy: od Zmysłowej skazy (kāmāsava), od skazy Istnienia (bhavasava), od skazy Poglądów (dit.t.hisava), od skazy Niewiedzy (avijjāsava)."

POWRÓT