Załącznik

Sīla

paccayasannissita-, paccāvekkhana-sīla, itp. są terminami stosowanymi w Komentarzach. Określają one właściwą kontemplację (patisankhā yoniso) czterech niezbędnych dla mnicha rzeczy, co jest często opisywane we wczesnych tekstach (np. M. 2).

Także w trzech innych pārisuddhi-sīla, zanych jako pātimokkhasamvara-, indriya- oraz ājīvapārisuddhi-sīla, choć pod tymi nazwami prawdopodobnie są jedynie znane z Komentarzy, w pełni zostały opisane we wczesnych tekstach np. M.53, D.2, M.2, itp.

Terminy pakati- oraz pañ.ñ.atti-sīla są stosowane jedynie w Komentarzach.

POWRÓT