Tytuł: Słownik Buddyjski (Słownik w tłumaczeniu)

O autorze: Nyanatiloka Mahathera

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Słownik ten stanowi pierwszą próbę stworzenia prawdziwego słownika doktrynalnych terminów Buddyjskich stosowanych w Kanonie Pāli i Komentarzach do niego. Powinien wypełnić on lukę odczuwaną przez wielu studiujących Buddyzm. Nie zawiera on zaledwie powierzchownego wyliczenia ważnych terminów Pāli wraz z ich angielskimi odpowiednikami, lecz podaje dokładne i prawdziwe definicje oraz wyjaśnienia kanonicznych i post-kanonicznych terminów oraz doktryn opartych na Suttach, Abhidhammie i Komentarzach. Jest on także ilustrowany wieloma cytatami zaczerpniętymi z tych źródeł w taki sposób, by każdy, kto tego pragnie poprzez inteligentne połączenie rozmaitych artykułów stworzyć mógł wyczerpujące wyjaśnienie całych nauk Buddyzmu.

Spis treści:

Przedmowa
Lista skrótów
Tabela I
Tabela II
Załącznik

Tekst tego słownika Buddyzmu przeznaczony jest wyłącznie do bezpłatnej dystrybucji. W innym przypadku wszelkie prawa autorskie: Buddhist Publication Society, Kandy.


A

Abbhokāsikanga
Abhabbāgamana
Ābhassara
Abhibhāyatana
Abhijjhā
Abhinibbatti
Abhiññā
Abhisamācārika-sīla
Abhisamaya
Abhisankhāra
Abstynencja od alkoholu
Abyāpāda
Ācin.n.aka-kamma
Acinteyya
Adhimokkha
Adhipaññā-dhamma-vipassanā
Adhipati-paccaya
Adhisīla-sikkhā
Adhit.t.hāna
Ādibrahmacariyaka-sīla
Ādīnavānupassanā-ñān.a
Adosa
Adukkha-m-asukhā vedanā
Agati
Āhāra
Āhāra-ja-rūpa
Āhāre pat.ikkūla-saññā
Ahetuka-citta
Ahetuka-dit.t.hi
Ahetu-pat.isandhika
Ahim.sā
Ahirika-anottappa
Ahosi-kamma
Ājīva
Ājīva-pārisuddhi-sīla
Akanit.t.ha
Ākāsa
Ākāsa dhātu
Ākāsa-kasin.a
Ākāsānañcāyatana
Ākiñcañña-ceto-vimutti
Ākiñcaññāyatana
Akiriyadit.t.hi
Akuppā-ceto-vimutti
Akuppa-dhamma
Akusala
Akusala-sādhāran.a-cetasika
Akusala-vitakka
Alobha
Āloka-kasin.a
Āloka-saññā
Altruistyczna radość
Amata
Amoha
Anabhijjhā
Anabhirati-saññā
Anāgāmī
Analityczna doktryna
Analityczna znajomość
Analiza czterech elementów
Anaññātañ-ñassāmīt'indriya
Anantara-paccaya
Ānantarika-kamma
Ānantariya
Ānāpāna-sati
Anattā
Anattānupassanā
Anattā-saññā
Anattā-vāda
Āneñja
Anicca
Aniccānupassanā
Anicca-saññā
Animitta-ceto-vimutti
Animittānupassanā
Animitta -vimokkha
Añña
Aññā
Aññāmañña-paccaya
Aññātāvindriya
Aññindriya
Anottappa
Antarā-parinibbāyī
Anuloma-citta
Anuloma-ñān.a
Anupādisesa-Nibbāna
Anupassanā
Anupubba-nirodha
Anupubba-vihāra
Ānupubbī-kathā
Anurakkhan.a-padhāna
Anusaya
Anussati
Aparāpariya-vedanīya kamma
Aparihāna-dhamma
Aparihāniya-dhamma
Apāya
Āpo-dhātu
Appamāda
Appamānābha
Appamāna-ceto-vimutti
Appamāna-subha
Appamaññā
Appanā-samādhi
Appanihita-vimokkha
Appicchatā
Apuññābhisankhāra
Arahat
Āramman.a
Āramman.ādhipati
Āraññikanga
Ariya-iddhi
Ariya-magga
Ariya-puggala
Ariya-sacca
Ariya-vam.sa
Ariya-vihāra
Arūpa-bhava
Arūpa-jjhāna
Arūpa-kkhandha
Arūpāvacara
Āruppa
Asankhāra-parinibbāyī
Asankhārika-citta
Asankhata
Asañña-satta
Āsava
Āsavakkhaya
Ascetyczne praktyki oczyszczające
Asekha
Āsevana-paccaya
Asmi-māna
Assāsa-passāsa
Asubha
Asura
Atappa
Attā
Atta-dit.t.hi
Atta-kilamatha
Atta-saññā
Atta-vādupādāna
Atthi-paccaya
Atimāna
Atta-kilamatha
At.t.hangika-magga
Attha-pat.isambhidā
Avacara
Āvajjana
Avīci
Avigata-paccaya
Aviha
Avihim.sā
Avijjā
Avikkhepa
Avyākata
Āyatana
Āyūhana - nagromadzenie