Pragniemy przedstawić w tym dziale tłumaczenia słowników, których pomoc często jest nieoceniona. Słowniki te nadal są w trakcie tłumaczenia, bądź korekty językowej. Mimo to już teraz mogą być wykorzystane, zgodnie z przypisanymi im prawami autorskimi.

Autor: Piotr Jagodziński

Słownik ten przeznaczony jest zarówno dla czytelników Portalu jak też dla tłumaczy, chcących odnaleźć odpowiednie tłumaczenie dla danego terminu pāḷijskiego. Oprócz krótkiego słownika podstawowych terminów, na początku przedstawiono poprawną wymowę słów pāḷijskich. Słownik ten wchodzi w skład książek publikowanych za darmo przez Portal Sasana.pl.

Słownik posiada licencję GFDL, autor wyraził zgodę by tłumaczenie "Kieszonkowego słownika pāḷijsko-polskiego" zasiliło polską Wikipedię.Autor: Bhante Shravasti Dhammika

Polskie tłumaczenie:
Przewodnik po Buddyzmie od A do Z

Wersja oryginalna:
A Guide to Buddhism A to Z

Przewodnik Bhante Shravasti Dhammiki to obszerny słownik podstawowych pojęć buddyjskich. Hasła są skomponowane w mini-artykuły tak by czytało się je z zainteresowaniem. Niektóre tematy poruszane przez autora mogą wydawać się kontrowersyjne jednak zawsze opisane są w świetle nauki buddyjskiej. Mnóstwo ciekawych zagadnień oraz naukowe podejście powoduje, że Przewodnik po buddyzmie od A do Z jest idealną lekturą dla wszystkich zainteresowanych nauką Buddhy.

Słownik posiada licencję GFDL, autor wyraził zgodę by tłumaczenie Przewodnika zasiliło polską Wikipedię.Autor: Czcigodny Nyanatiloka Mahathera

Polskie tłumaczenie:
Słownik buddyjski

Wersja oryginalna:
Buddhist Dictionary

Słownik Buddyjski - Nyanatiloki Mahathery to udana próba zebrania w jednym dziele wszystkich pojęć doktrynalnych, używanych w Kanonie Pāḷi i jego komentarzach. Jest nie tylko wyliczeniem i przekładem na język polski znaczeń, lecz także precyzuje i wyjaśnia hasła posiłkując się cytatami zaczerpniętymi zarówno ze źródeł kanonicznych jak i poza-kanonicznych. Dlatego, każdy kto chciałby dokładnie zbadać i ocenić zgodność odnośnie pojęć, łatwo znajdzie odniesienie do oryginałów z Suttanty bądź Abhidhammy i ich komentarzy.

Tekst tego Słownika przeznaczony jest wyłącznie do bezpłatnej dystrybucji. W innym przypadku wszelkie prawa zastrzeżone.Autor: G P Malalasekera

Polskie tłumaczenie:
Słownik Palijskich Nazw Własnych

Wersja oryginalna:
Dictionary of Pali Proper Names

Słownik ten jest najstarszym z w.w. słowników, posiada najwięcej haseł, odnoszących się w głównej mierze do imion oraz nazw palijskich, zarówno występujących w suttach jak i w całej Tipitace (włącznie z samymi nazwami sutt oraz działów a także zwięzłych opisów tychże). Mimo, że skomponowany niemal sto lat temu, słownik ten nadal jest aktualny.

Słownik jest ogólniedostępny jako że wygasły jego prawa autorskie i zasilił tzw "public domain".Autor: William Edward Soothill i Lewis Hodous

Wersja oryginalna:
brak

Słownik jest ogólniedostępny jako że wygasły jego prawa autorskie i zasilił "public domain".Autor: Ṭhānissaro Bhikkhu

Polskie tłumaczenie:
Słownik Ṭhānissaro Bhikkhu

Wersja oryginalna:
TUTAJ

Słownik jest częścią książek, które są na licencji Creative Commons.