Tytuł: Mowa o szczycie chorągwi

O tłumaczu Piotr Jagodziński

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

Komentarz tłumacza:

SN.11.03

Dhajagga Sutta

Mowa o szczycie chorągwi

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Piotr Jagodziński

alternatywne tłumaczenie:

Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
"bhikkhavo"ti.
"Bhadante"ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
Bhagavā etadavoca

Oto com usłyszał. Pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sāvatthi w klasztorze Anāthapiṇḍiki w gaju Jety.
Tam Błogosławiony zwrócił się do mnichów:
„Mnisi.”
„Bhadante.” mnisi ci posłyszeli Błogosławionego.
Oto co Błogosławiony powiedział:

‘‘Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, devāsurasaṅgāmo samupabyūḷho ahosi. Atha kho, bhikkhave, sakko devānamindo deve tāvatiṃse āmantesi –

"Mnisi, dawno temu zastępy devów i asurów szykowały się do bitwy. Wtedy to Sakka, władca dev, zwrócił się do istot niebiańskich z Tāvatiṃsy:

‘Sace, mārisā, devānaṃ saṅgāmagatānaṃ uppajjeyya bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, mameva tasmiṃ samaye dhajaggaṃ ullokeyyātha. Mamañhi vo dhajaggaṃ ullokayataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati’.

'Możni panowie, jeśli w devach w trakcie bitwy pojawi się bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie, w takim wypadku powinniście dostrzec szczyt mej chorągwi. Jeśli będziecie dostrzegać szczyt mej chorągwi, zniknie bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.'

‘No ce me dhajaggaṃ ullokeyyātha, atha pajāpatissa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyātha. Pajāpatissa hi vo devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati’.

'Jeśli nie dostrzeżecie szczytu mej chorągwi, w takim wypadku powinniście dostrzec szczyt chorągwi wodza dev - generała Pajāpati. Jeśli będziecie dostrzegać szczyt chorągwi generała Pajāpati, zniknie bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.'

‘No ce pajāpatissa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyātha, atha varuṇassa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyātha. Varuṇassa hi vo devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati’.

'Jeśli nie dostrzeżecie szczytu chorągwi generała Pajāpati, w takim wypadku powinniście dostrzec szczyt chorągwi wodza dev - generała Varuṇy. Jeśli będziecie dostrzegać szczyt chorągwi generała Varuṇy, zniknie bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.'

‘No ce varuṇassa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyātha, atha īsānassa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyātha. Īsānassa hi vo devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissatī’’’ti.

'Jeśli nie dostrzeżecie szczytu chorągwi generała Varuṇy, w takim wypadku powinniście dostrzec szczyt chorągwi wodza dev - generała Īsāny. Jeśli będziecie dostrzegać szczyt chorągwi generała Īsāny, zniknie bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.'”

‘‘Taṃ kho pana, bhikkhave, sakkassa vā devānamindassa dhajaggaṃ ullokayataṃ, pajāpatissa vā devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ, varuṇassa vā devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ, īsānassa vā devarājassa dhajaggaṃ ullokayataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyethāpi nopi pahīyetha.

"Mnisi, ci, którzy dostrzegają szczyt chorągwi Sakki, władcy dev, albo wodza dev - generała Pajāpati, bądź wodza dev - generała Varuṇy, lub wodza dev - generała Īsāny, może lecz nie musi zniknąć w nich bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.

‘‘Taṃ kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, devānamindo avītarāgo avītadoso avītamoho bhīru chambhī utrāsī palāyīti.

"Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ Sakka, władca dev, nie jest wyzwolony z pragnienia, nie jest wyzwolony z niechęci, nie jest wyzwolony z ułudy; może być bojaźliwy, oszołomiony ze strachu, zalękniony, skory do ucieczki.

‘‘Ahañca kho, bhikkhave, evaṃ vadāmi – ‘sace tumhākaṃ, bhikkhave, araññagatānaṃ vā rukkhamūlagatānaṃ vā suññāgāragatānaṃ vā uppajjeyya bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, mameva tasmiṃ samaye anussareyyātha – itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā’ti. Mamañhi vo, bhikkhave, anussarataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati.

"Jednak, o mnisi, powiadam wam: 'jeśli udacie się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu pojawi się w was bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie, w takim wypadku powinniście przywołać w pamięci moje cechy: Istotnie taki jest Błogosławiony, Godny, Doskonale Samo-Przebudzony, zrealizowany w najwyższej mądrości i o współczującym postępowaniu, biegły w najpomyślniejszym działaniu, znawca światów, niezrównanie wprawny w poskramianiu istot, Nauczyciel bóstw i ludzi, Przebudzony, Błogosławiony.' Jeśli przywołacie w pamięci moje cechy, zniknie wszelka bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.

‘‘No ce maṃ anussareyyātha, atha dhammaṃ anussareyyātha – ‘svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti. Dhammañhi vo, bhikkhave, anussarataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati.

"Jeśli nie będziecie mogli przywołać mnie w pamięci, wtedy powinniście przywołać pamięć cech Dhammy: 'Dobrze objaśniona jest Dhamma Błogosławionego, przejawia się tu i teraz, jej zrozumienie przynosi natychmiastowe rezultaty, zapraszająca każdego, aby przyszedł i zobaczył, sprzyjająca w podążaniu do ostatecznego celu, może być zrealizowana i doświadczona przez każdego mądrego człowieka.' Jeśli przywołacie pamięć cech Dhammy, zniknie wszelka bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.

‘‘No ce dhammaṃ anussareyyātha, atha saṅghaṃ anussareyyātha – ‘suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujuppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyappaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcippaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho, āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā’ti. Saṅghañhi vo, bhikkhave, anussarataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā, so pahīyissati.

"Jeśli nie będziecie mogli przywołać pamięci cech Dhammy, wtedy powinniście przywołać pamięć cech Saṅghi: 'Saṅgha uczniów Błogosławionego praktykuje w dobry sposób, Saṅgha uczniów Błogosławionego praktykuje w rzetelny sposób, Saṅgha uczniów Błogosławionego praktykuje w prawidłowy sposób, Saṅgha uczniów Błogosławionego praktykuje we właściwy sposób – niniejsze cztery pary ludzi, osiem poszczególnych typów ludzi – tym jest Saṅgha uczniów Błogosławionego, godna podarunków, godna gościnności, godna ofiarowań, której powinno okazywać się szacunek, która jest nieporównywalnym polem zasług dla świata.' Jeśli przywołacie pamięć cech Saṇghi, zniknie wszelka bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie.

‘‘Taṃ kissa hetu? Tathāgato hi, bhikkhave, arahaṃ sammāsambuddho vītarāgo vītadoso vītamoho abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī’’ti.

Idamavoca bhagavā. Idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā –

"Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ Tathāgata, Godny, Doskonale Samo-Przebudzony jest wyzwolony z pragnienia, jest wyzwolony z niechęci, jest wyzwolony z ułudy; jest odważny, nieustraszony, nieulękniony, nieskory do ucieczki."

Oto co powiedział Błogosławiony. To rzekłszy, Nauczyciel, biegły w najpomyślniejszym działaniu, wypowiedział te wersy:

‘‘Araññe rukkhamūle vā,
suññāgāreva bhikkhavo;
Anussaretha sambuddhaṃ,
bhayaṃ tumhāka no siyā.

"W lasach, w drzew korzeniach,
a także, o mnisi, w pustych pomieszczeniach,
przywołujcie pamięć cech Samo-Przebudzonego,
nie będzie w was wtedy strachu żadnego.

‘‘No ce buddhaṃ sareyyātha,
lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ;
Atha dhammaṃ sareyyātha,
niyyānikaṃ sudesitaṃ.

"Jeśli nie dacie rady zwrócić się do Przebudzonego,
Pierwszego w świecie, wśród ludzi najsprawniejszego,
przywołujcie pamięć cech Dhammy,
wyprowadzającej z matni, której przekaz był składnie wypowiedziany.

‘‘No ce dhammaṃ sareyyātha,
niyyānikaṃ sudesitaṃ;
Atha saṅghaṃ sareyyātha,
puññakkhettaṃ anuttaraṃ.

"Jeśli zwrócić się nie dacie rady do Dhammy,
wyprowadzającej z matni, której przekaz był składnie wypowiedziany,
przywołujcie pamięć cech Saṅghi,
która jest nieporównywalnym polem zasługi.

‘‘Evaṃ buddhaṃ sarantānaṃ,
dhammaṃ saṅghañca bhikkhavo;
Bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā,
lomahaṃso na hessatī’’ti.

"Kto, o mnisi, do Przebudzonego się zwraca,
pamięcią ku cechom Dhammy i Saṅghi powraca,
bojaźni w kimś takim nie ma,
ani ze strachu drżenia, ani włosów jeżenia."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0301m.mul10.xml

Źródło: http://www.tipitaka.org/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński