Tytuł: Mowa o analizie

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.12.02

Vibhaṅga Sutta

Mowa o analizie

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

sāvatthiyaṃ viharati … pe … “paṭiccasamuppādaṃ vo, bhikkhave, desessāmi vibhajissāmi. taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha; bhāsissāmī”ti. “evaṃ, bhante”ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. bhagavā etadavoca —

W Savatthi przebywał …etc… "O współzależnym powstawaniu was, mnisi, będę nauczał, przeprowadzę analizę. Słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił." "Tak, Czcigodny!", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:

“katamo ca, bhikkhave, paṭiccasamuppādo? avijjāpaccayā, bhikkhave, saṅkhārā; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ; nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ; saḷāyatanapaccayā phasso; phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

"Zatem co to jest, mnisi, współzależne powstawanie? Niewiedza jest przyczyną, mnisi, kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości, świadomość jest przyczyną nazwy i formy, nazwa i forma jest przyczyną sześciu podstaw poznania, sześć podstaw poznania jest przyczyną kontaktu, kontakt jest przyczyną uczuć, uczucia są przyczyną pragnień, pragnienia są przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną istnienia, istnienie jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie.

“katamañca, bhikkhave, jarāmaraṇaṃ? yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko; ayaṃ vuccati jarā. yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo, idaṃ vuccati maraṇaṃ. iti ayañca jarā, idañca maraṇaṃ. idaṃ vuccati, bhikkhave, jarāmaraṇaṃ.

Zatem co to jest, mnisi, starość i śmierć? To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - starość, zgrzybiałość, brak zębów, siwizna, zmarszczki, zmęczenie wiekiem, osłabienie władz umysłowych. To nazywa się starością. To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - odejście, przeminięcie, rozdzielenie, zniknięcie, śmierć, rozdzielenie skupisk, porzucenie martwego ciała. To nazywa się śmiercią. Tak więc, to jest zatem starość, to jest zatem śmierć. To nazywa się, mnisi, starością i śmiercią.

“katamā ca, bhikkhave, jāti? yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti abhinibbatti khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho. ayaṃ vuccati, bhikkhave, jāti.

Zatem co to są mnisi, narodziny? To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - narodziny, pochodzenie, pojawienie się, odrodzenie, stawanie się, manifestacja skupisk, osiągnięcie podstaw poznania. To nazywa się, mnisi, narodzinami.

“katamo ca, bhikkhave, bhavo? tayo me, bhikkhave, bhavā — kāmabhavo, rūpabhavo, arūpabhavo. ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhavo.

Zatem co to jest, mnisi, istnienie? Trzy te są, mnisi, stany istnienia - zmysłowe istnienie, materialne istnienie, niematerialne istnienie. To nazywa się, mnisi, istnieniem.

“katamañca, bhikkhave, upādānaṃ? cattārimāni, bhikkhave, upādānāni — kāmupādānaṃ, diṭṭhupādānaṃ, sīlabbatupādānaṃ, attavādupādānaṃ. idaṃ vuccati, bhikkhave, upādānaṃ.

Zatem co to jest, mnisi, chwytanie? Cztery są, mnisi, chwytania - chwytanie przyjemności zmysłowych, chwytanie poglądów, chwytanie rytuałów, chwytanie ja. To nazywa się, mnisi, chwytaniem.

“katamā ca, bhikkhave, taṇhā? chayime, bhikkhave, taṇhākāyā — rūpataṇhā, saddataṇhā, gandhataṇhā, rasataṇhā, phoṭṭhabbataṇhā, dhammataṇhā. ayaṃ vuccati, bhikkhave, taṇhā.

Zatem co to są, mnisi, pragnienia? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów pragnień - pragnienia form widzianych, pragnienia dźwięków, pragnienia zapachów, pragnienia tego, co dotykane, pragnienia dhamm. To nazywa się, mnisi, pragnieniami.

“katamā ca, bhikkhave, vedanā? chayime, bhikkhave, vedanākāyā — cakkhusamphassajā vedanā, sotasamphassajā vedanā, ghānasamphassajā vedanā, jivhāsamphassajā vedanā, kāyasamphassajā vedanā, manosamphassajā vedanā. ayaṃ vuccati, bhikkhave, vedanā.

Zatem co to są, mnisi, uczucia? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów uczuć - uczucia wynikające z kontaktu wzrokowego, uczucia wynikające z kontaktu słuchowego, uczucia wynikające z kontaktu węchowego, uczucia wynikające z kontaktu smakowego, uczucia wynikające z kontaktu dotykowego, uczucia wynikające z kontaktu umysłowego. To nazywa się, mnisi, uczuciami.

“katamo ca, bhikkhave, phasso? chayime, bhikkhave, phassakāyā — cakkhusamphasso, sotasamphasso, ghānasamphasso, jivhāsamphasso, kāyasamphasso, manosamphasso. ayaṃ vuccati, bhikkhave, phasso.

Zatem co to jest, mnisi, kontakt? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów kontaktu - kontakt wzrokowy, kontakt słuchowy, kontakt węchowy, kontakt smakowy, kontakt dotykowy, kontakt umysłowy. To nazywa się, mnisi, kontaktem.

“katamañca, bhikkhave, saḷāyatanaṃ? cakkhāyatanaṃ, sotāyatanaṃ, ghānāyatanaṃ, jivhāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manāyatanaṃ — idaṃ vuccati, bhikkhave, saḷāyatanaṃ.

Zatem co to jest, mnisi, sześć podstaw poznania? Wzrokowa podstawa poznania, słuchowa podstawa poznania, węchowa podstawa poznania, smakowa podstawa poznania, dotykowa podstawa poznania, umysłowa podstawa poznania. To nazywa się, mnisi, sześcioma podstawami poznania.

“katamañca, bhikkhave, nāmarūpaṃ? vedanā, saññā, cetanā, phasso, manasikāro — idaṃ vuccati nāmaṃ. cattāro ca mahābhūtā, catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ. idaṃ vuccati rūpaṃ. iti idañca nāmaṃ, idañca rūpaṃ. idaṃ vuccati, bhikkhave, nāmarūpaṃ.

Zatem co to jest, mnisi, nazwa i forma? Uczucia, postrzeżenia, intencje, kontakt, myśli - to nazywa się nazwą. Cztery pierwotne elementy materialne oraz od czterech pierwotnych elementów materialnych pochodząca materia - to nazywa się formą. Tak więc zatem to jest nazwa, zatem to jest forma. To nazywa się, mnisi, nazwą i formą.

“katamañca, bhikkhave, viññāṇaṃ? chayime, bhikkhave, viññāṇakāyā — cakkhuviññāṇaṃ, sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ, jivhāviññāṇaṃ, kāyaviññāṇaṃ, manoviññāṇaṃ. idaṃ vuccati, bhikkhave, viññāṇaṃ.

Zatem co to jest, mnisi, świadomość? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów świadomości - świadomość oka, świadomość ucha, świadomość nosa, świadomość języka, świadomość ciała, świadomość umysłu. To nazywa się, mnisi, świadomością.

“katame ca, bhikkhave, saṅkhārā? tayome, bhikkhave, saṅkhārā — kāyasaṅkhāro, vacīsaṅkhāro, cittasaṅkhāro. ime vuccanti, bhikkhave, saṅkhārā.

Zatem co to są, mnisi kammiczne formacje? Trzy te są, mnisi, kammiczne formacje - kammiczne formacje ciała, kammiczne formacje mowy, kammiczne formacje umysłu. To nazywa się, mnisi kammicznymi formacjami.

“katamā ca, bhikkhave, avijjā? yaṃ kho, bhikkhave, dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ. ayaṃ vuccati, bhikkhave, avijjā.

Zatem co to jest, mnisi, niewiedza? To jest, mnisi, brak wiedzy o cierpieniu, brak wiedzy o przyczynie cierpienia, brak wiedzy o zniszczeniu cierpienia, brak wiedzy o drodze prowadzącej do zniszczenia cierpienia. To nazywa się, mnisi, niewiedzą.

“iti kho, bhikkhave, avijjāpaccayā saṅkhārā; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ … pe … evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho; saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho … pe … evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī”ti. dutiyaṃ.

Tak więc, mnisi, niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości …etc… Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie. Niewiedzy tak więc całkowity zanik i zniszczenie jest zniszczeniem kammicznych formacji, kammicznych formacji zniszczenie jest zniszczeniem uczuć …etc… Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski