Tytuł: Mowa o Buddzie Vipassī

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.12.04

Vipassī Sutta

Mowa o Buddzie Vipassī

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Sāvatthiyaṃ viharati … pe … "Vipassissa, bhikkhave, bhagavato arahato sammāsambuddhassa pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi – 'Kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca cavati ca upapajjati ca. Atha ca panimassa dukkhassa nissaraṇaṃ nappajānāti jarāmaraṇassa. Kudāssu nāma imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati jarāmaraṇassā'"ti?

W Savatthi przebywał …etc… "U Buddy Vipassi, mnisi, błogosławionego arhata w pełni przebudzonego, w przeszłości jeszcze do pełnego przebudzenia nie w pełni przebudzonego bodhisatty, właśnie (taka) świadoma myśl pojawiła się - 'W cierpienie niestety ten świat popadł, rodzi się, starzeje, umiera, przemija i odradza. Z drugiej strony, ucieczki od tego cierpienia nikt nie zna, od starości i śmierci. Kiedyś będzie z pewnością ucieczka od tego cierpienia, jest jasne i oczywiste, od starości i śmierci.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati jarāmaraṇaṃ hoti, kiṃpaccayā jarāmaraṇa'nti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti, jātipaccayā jarāmaraṇa'"nti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest starość i śmierć, co jest przyczyną starości i śmierci?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy są narodziny, wtedy jest starość i śmierć, narodziny są przyczyną starości i śmierci.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati jāti hoti, kiṃpaccayā jātī'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'bhave kho sati jāti hoti, bhavapaccayā jātī'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy są narodziny, co jest przyczyną narodzin?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest istnienie, wtedy są narodziny, istnienie jest przyczyną narodzin.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati bhavo hoti, kiṃpaccayā bhavo'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'Upādāne kho sati bhavo hoti, upādānapaccayā bhavo'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest istnienie, co jest przyczyną istnienia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest chwytanie, wtedy jest istnienie, chwytanie jest przyczyną istnienia.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati upādānaṃ hoti, kiṃpaccayā upādāna'nti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'taṇhāya kho sati upādānaṃ hoti, taṇhāpaccayā upādāna'"nti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest chwytanie, co jest przyczyną chwytania?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest pragnienie, wtedy jest chwytanie, pragnienie jest przyczyną chwytania.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati taṇhā hoti, kiṃpaccayā taṇhā'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'vedanāya kho sati taṇhā hoti, vedanāpaccayā taṇhā'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest pragnienie, co jest przyczyną pragnienia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest uczucie, wtedy jest pragnienie, uczucie jest przyczyną pragnienia.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati vedanā hoti, kiṃpaccayā vedanā'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'phasse kho sati vedanā hoti, phassapaccayā vedanā'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest uczucie, co jest przyczyną uczucia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest kontakt, wtedy jest uczucie, kontakt jest przyczyną uczucia.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati phasso hoti, kiṃpaccayā phasso'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'saḷāyatane kho sati phasso hoti, saḷāyatanapaccayā phasso'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest kontakt, co jest przyczyną kontaktu?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest sześć podstaw poznania, wtedy jest kontakt, sześć podstaw poznania jest przyczyną kontaktu.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati saḷāyatanaṃ hoti, kiṃpaccayā saḷāyatana'nti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'nāmarūpe kho sati saḷāyatanaṃ hoti, nāmarūpapaccayā saḷāyatana'"nti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest sześć podstaw poznania, co jest przyczyną sześciu podstaw poznania?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest nazwa i forma, wtedy jest sześć podstaw poznania, nazwa i forma jest przyczyną sześciu podstaw poznania.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati nāmarūpaṃ hoti, kiṃpaccayā nāmarūpa'nti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'viññāṇe kho sati nāmarūpaṃ hoti, viññāṇapaccayā nāmarūpa'"nti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest nazwa i forma, co jest przyczyną nazwy i formy?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest świadomość, wtedy jest nazwa i forma, świadomość jest przyczyną nazwy i formy.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati viññāṇaṃ hoti, kiṃpaccayā viññāṇa'nti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'saṅkhāresu kho sati viññāṇaṃ hoti, saṅkhārapaccayā viññāṇa'"nti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy jest świadomość, co jest przyczyną świadomości?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy są kammiczne formacje, wtedy jest świadomość, kammiczne formacje są przyczyną świadomości.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho sati saṅkhārā honti, kiṃpaccayā saṅkhārā'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'avijjāya kho sati saṅkhārā honti, avijjāpaccayā saṅkhārā'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy są kammiczne formacje, co jest przyczyną kammicznych formacji?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest niewiedza, wtedy są kammiczne formacje, niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji.'"

"Iti hidaṃ - avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ … pe … evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 'Samudayo, samudayo'ti kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi."

"Tak więc naprawdę to jest - niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości …etc… Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie. 'Pochodzenie, pochodzenie', mnisi, u bodhisatty Vipassi względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała."

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti, kissa nirodhā jarāmaraṇanirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'jātiyā kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti, jātinirodhā jarāmaraṇanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma starości i śmierci, jakie jest zniszczenie starości i śmierci?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma narodzin, wtedy nie ma starości i śmierci, zniszczenie narodzin jest starości i śmierci zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati jāti na hoti, kissa nirodhā jātinirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'bhave kho asati jāti na hoti, bhavanirodhā jātinirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma narodzin, jakie jest zniszczenie narodzin?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma istnienia, wtedy nie ma narodzin, zniszczenie istnienia jest narodzin zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati bhavo na hoti, kissa nirodhā bhavanirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'upādāne kho asati bhavo na hoti, upādānanirodhā bhavanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl ta pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma istnienia, jakie jest zniszczenie istnienia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma chwytania, wtedy nie ma istnienia, zniszczenie chwytania jest istnienia zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati upādānaṃ na hoti, kissa nirodhā upādānanirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – taṇhāya kho asati upādānaṃ na hoti, taṇhānirodhā upādānanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma chwytania, jakie jest zniszczenie chwytania?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma pragnienia, wtedy nie ma chwytania, zniszczenie pragnienia jest chwytania zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati taṇhā na hoti, kissa nirodhā taṇhānirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'vedanāya kho asati taṇhā na hoti, vedanānirodhā taṇhānirodho’’’ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma pragnienia, jakie jest zniszczenie pragnienia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma uczucia, wtedy nie ma pragnienia, zniszczenie uczucia jest pragnienia zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati vedanā na hoti, kissa nirodhā vedanānirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'phasse kho asati vedanā na hoti, phassanirodhā vedanānirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma uczucia, jakie jest zniszczenie uczucia?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma kontaktu, wtedy nie ma uczucia, zniszczenie kontaktu jest uczucia zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati phasso na hoti, kissa nirodhā phassanirodho'ti? Atha kho bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'saḷāyatane kho asati phasso na hoti, saḷāyatananirodhā phassanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma kontaktu, jakie jest zniszczenie kontaktu?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma sześciu podstaw poznania, wtedy nie ma kontaktu, zniszczenie sześciu podstaw poznania jest kontaktu zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati saḷāyatanaṃ na hoti, kissa nirodhā saḷāyatananirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'nāmarūpe kho asati saḷāyatanaṃ na hoti, nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma sześciu podstaw poznania, jakie jest zniszczenie sześciu podstaw poznania?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma nazwy i formy, wtedy nie ma sześciu podstaw poznania, zniszczenie nazwy i formy jest sześciu podstaw poznania zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati nāmarūpaṃ na hoti, kissa nirodhā nāmarūpanirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'viññāṇe kho asati nāmarūpaṃ na hoti, viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma nazwy i formy, jakie jest zniszczenie nazwy i formy?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma świadomości, wtedy nie ma nazwy i formy, zniszczenie świadomości jest nazwy i formy zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati viññāṇaṃ na hoti, kissa nirodhā viññāṇanirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'saṅkhāresu kho asati viññāṇaṃ na hoti, saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma świadomości, jakie jest zniszczenie świadomości?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma kammicznych formacji, wtedy nie ma świadomości, zniszczenie kammicznych formacji jest świadomości zniszczeniem.'"

"Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa etadahosi – 'kimhi nu kho asati saṅkhārā na honti, kissa nirodhā saṅkhāranirodho'ti? Atha kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'avijjāya kho asati saṅkhārā na honti, avijjānirodhā saṅkhāranirodho'"ti.

"Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma kammicznych formacji, jakie jest zniszczenie kammicznych formacji?' Wtedy, mnisi, u bodhisatty Vipassi mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma niewiedzy, wtedy nie ma kammicznych formacji, zniszczenie niewiedzy jest kammicznych formacji zniszczeniem.'"

"Iti hidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho, saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho … pe … evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. 'Nirodho, nirodho'ti kho, bhikkhave, vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi". Catutthaṃ.

(Sattannampi buddhānaṃ evaṃ vitthāretabbo).

"Tak więc naprawdę to jest - zniszczenie niewiedzy jest kammicznych formacji zniszczeniem, zniszczenie kammicznych formacji jest świadomości zniszczeniem …etc… Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie. 'Zniszczenie, zniszczenie', mnisi, u bodhisatty Vipassi względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała."

(Siedmiu Buddów tak będzie wyszczególnionych).


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski