SN.12.15

Kaccānagotta Sutta

Do Kaccāna Gotta

Tłumaczenie na podstawie tłumaczeń Bikkhu Thanissaro oraz Bikkhu Bodhi

Wojciech Czypicki


W Sāvatthi. Wtedy Czcigodny Kaccānagotta zbliżył się do Błogosławionego, złożył mu hołd, usiadł z boku i rzekł do niego: "Czcigodny Panie. Mówi się 'właściwy pogląd, właściwy pogląd'. Czym jest, Czcigodny Panie, właściwy pogląd?"

"Ten świat, Kaccāna, w przeważającej części polega na dualizmie bytu i niebytu. Ale dla kogoś, kto widzi powstanie świata, jakim naprawdę jest, z pełną mądrością, nie ma pojęcia niebytu w odniesieniu do świata. A dla kogoś, kto widzi zanikanie świata, jakim naprawdę jest, z pełną mądrością, nie ma pojęcia istnienia w stosunku do świata.

Ten świat, Kaccāna, jest w przeważającej części spętany przez przywiązanie, lgnięcie i stronniczość. Ale ten z prawidłowym poglądem nie angażuje się i nie lgnie do tych przywiązań, zafiksowań umysłu, stronniczości, obsesji; nie zajmuje stanowiska na temat 'mojego ja'. Nie ma wątpliwości ani niepewności, że to, co powstaje jest tylko powstającym cierpieniem, to, co zanika jest tylko zanikiem cierpienia. Jego wiedza na ten temat jest niezależna od innych. Tym właśnie, Kaccāna, jest właściwy pogląd."

'Wszystko istnieje': Kaccāna, to jedna skrajność. 'Wszystko nie istnieje': to druga skrajność. Unikając obu tych skrajności, Tathāgata uczy Dhammy Drogą Środka: 'Niewiedza warunkuje zamysł, zamysł warunkuje świadomość, świadomość warunkuje zespolenie umysłu i materii, zespolenie umysłu i materii warunkuje sześć zmysłów, sześć zmysłów warunkuje zetknięcie, zetknięcie warunkuje doznanie, doznanie warunkuje pragnienie, pragnienie warunkuje przywiązanie, przywiązanie warunkuje stawanie się, stawanie się warunkuje początek życia, początek życia warunkuje starość, śmierć, żal, lament, krzywdę, smutek i rozpacz. W ten sposób pojawia się cała ta masa cierpienia.

Natomiast z pełnym ustaniem i zanikiem niewiedzy, zanika zamysł, z zanikiem zamysłu, zanika świadomość, z zanikiem świadomości, zanika zespolenie umysłu i materii, z zanikiem zespolenia umysłu i materii, zanika sześć zmysłów, z zanikiem sześciu zmysłów, zanika zetknięcie, z zanikiem zetknięcia, zanika doznanie, z zanikiem doznania, zanika pragnienie, z zanikiem pragnienia, zanika przywiązanie, z zanikiem przywiązania, zanika stawanie się, z zanikiem stawania się, zanika początek życia, z zanikiem początku życia, zanika starość, śmierć, żal, lament, krzywda, smutek i rozpacz. W ten sposób zanika cała ta masa cierpienia.

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL: Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

gnu.svg.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

cc.png

Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.015.than.html

Tłumaczenie: Wojciech Czypicki

Image0001%20%281%29.png


Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/