Tytuł: Mowa o pięciu lękach przed złymi czynami

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.12.41

Pañcaverabhaya Sutta

Mowa o pięciu lękach przed złymi czynami

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Sāvatthiyaṃ viharati. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca –

W Savatthi przebywał. Wtedy gospodarz Anathapindika do Błogosławionego zbliżył się, zbliżywszy się, Błogosławionego pozdrowiwszy, z boku usiadł. Do gospodarza Anathapindiki, który z boku usiadł, Błogosławiony powiedział to:

"Yato kho, gahapati, ariyasāvakassa pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti, catūhi ca sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti, ariyo cassa ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho, so ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya – 'khīṇanirayomhi khīṇatiracchānayoni khīṇapettivisayo khīṇāpāyaduggativinipāto, sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano'ti.

"Ponieważ, gospodarzu, pięć lęków szlachetnego ucznia przed złymi czynami jest rozwianych, a także czterema cechami wkraczającego w strumień jest on obdarzony, a także jego szlachetna metoda z mądrością jasno jest widziana i dokładnie zrozumiana, on chcąc sam o sobie zaświadczyłby - 'Poza sferą piekła jestem, poza światem zwierząt, poza światem głodnych duchów, poza rzeczywistością nędznej egzystencji i miejscami cierpienia, jestem tym, który wkroczył w strumień, niezwiązany z miejscami cierpienia, związany z ostatecznym przebudzeniem.'

Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti? Yaṃ, gahapati, pāṇātipātī, pāṇātipātapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati, pāṇātipātā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti.

Jakie pięć lęków przed złymi czynami jest rozwianych? To jest, gospodarzu, odbieranie życia. Odbieranie życia jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do tego świata, jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do przyszłego świata, (człowiek) doświadcza umysłowego cierpienia i smutku, u wstrzymującego się od odbierania życia tak więc ten lęk przed złym czynem jest rozwiany.

Yaṃ, gahapati, adinnādāyī, adinnādānapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati, adinnādānā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti.

To jest, gospodarzu, branie tego, co nie jest dane. Branie tego, co nie jest dane jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do tego świata, jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do przyszłego świata, (człowiek) doświadcza umysłowego cierpienia i smutku, u wstrzymującego się od brania tego, co nie jest dane tak więc ten lęk przed złym czynem jest rozwiany.

Yaṃ, gahapati, kāmesumicchācārī, kāmesumicchācārapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati, kāmesumicchācārā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti.

To jest, gospodarzu, oddawanie się przyjemnościom zmysłowym. Oddawanie się przyjemnościom zmysłowym jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do tego świata, jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do przyszłego świata, (człowiek) doświadcza umysłowego cierpienia i smutku, u wstrzymującego się od oddawania się przyjemnościom zmysłowym tak więc ten lęk przed złym czynem jest rozwiany.

Yaṃ, gahapati, musāvādī musāvādapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati, musāvādā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti.

To jest, gospodarzu, fałszywa mowa. Fałszywa mowa jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do tego świata, jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do przyszłego świata, (człowiek) doświadcza umysłowego cierpienia i smutku, u wstrzymującego się od fałszywej mowy tak więc ten lęk przed złym czynem jest rozwiany.

Yaṃ, gahapati, surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī, surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati, surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti. Imāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti."

To jest, gospodarzu, picie odurzających trunków, powodujące zaniedbania. Picie odurzających trunków, powodujące zaniedbania jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do tego świata, jest przyczyną lęku przed złym czynem należącym do przyszłego świata, (człowiek) doświadcza umysłowego cierpienia i smutku, u wstrzymującego się od picia odurzających trunków, powodującego zaniedbania, tak więc ten lęk przed złym czynem jest rozwiany."

"Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti? Idha, gahapati, ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti – 'itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā'"ti.

"Jakimi czterema cechami wkraczającego w strumień jest on obdarzony? W tym świecie, gospodarzu, szlachetny uczeń doskonałą wiarą w Buddę jest obdarzony - 'Tak więc to jest on, Błogosławiony, arhat, w pełni przebudzony, doskonały w wiedzy i cnocie, Sugata, znawca światów, niezrównany przewodnik ludzi, którzy chcą być uspokojeni, nauczyciel bogów i ludzi, Budda, Błogosławiony."

"Dhamme aveccappasādena samannāgato hoti – 'svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhī'"ti.

"Doskonałą wiarą w Dhammę jest obdarzony - 'Dobrze wygłoszona przez Błogosławionego Dhamma, należąca to tego życia, ponadczasowa, otwarta dla wszystkich, prowadząca do (nibbany), osobiście powinna być poznawana przez mądrych ludzi.'"

"Saṅghe aveccappasādena samannāgato hoti – 'suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, ujuppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, ñāyappaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, sāmīcippaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā, esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā'"ti.

"Doskonałą wiarą w Zgromadzenie jest obdarzony - 'Zgromadzenie uczniów Błogosławionego weszło na dobrą ścieżkę, zgromadzenie uczniów Błogosławionego weszło na prostą ścieżkę, zgromadzenie uczniów Błogosławionego weszło na ścieżkę prawdy, zgromadzenie uczniów Błogosławionego weszło na ścieżkę właściwej praktyki, a mianowicie - cztery pary ludzi, osiem ludzkich indywidualności, to jest zgromadzenie uczniów Błogosławionego, czcigodne, przyjazne, godne ofiar, godne zaszczytów, niezrównane pole zasług świata.'"

"Ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi acchiddehi asabalehi akammāsehi bhujissehi viññuppasatthehi aparāmaṭṭhehi samādhisaṃvattanikehi. Imehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti.

"Cnotami właściwymi dla szlachetnych jest obdarzony, niezniszczonymi, nierozdartymi, nieskalanymi, niesplamionymi, uwolnionymi, zachwalanymi przez mędrców, nieschwytanymi, sprzyjającymi koncentracji. Tymi czterema cechami wkraczającego w strumień jest obdarzony.

Katamo cassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho? Idha, gahapati, ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva sādhukaṃ yoniso manasi karoti – 'iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, imasmiṃ asati idaṃ na hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati, imassa nirodhā idaṃ nirujjhati. Yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ …pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho, saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho …pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī'ti. Ayamassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho.

Jaka jego szlachetna metoda jest z mądrością jasno widziana i dokładnie zrozumiana? W tym świecie, gospodarzu, szlachetny uczeń współzależne powstawanie właśnie dobrze i poprawnie umysłem rozważa - 'Tak więc, kiedy to jest, wtedy tamto jest, kiedy tego nie ma, wtedy tamtego nie ma, kiedy to powstało, wtedy tamto powstaje, kiedy to zostało zniszczone, wtedy tamto znika. A mianowicie - niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości …etc… Takie jest tej całej masy cierpienia pochodzenie. Niewiedzy tak więc całkowity zanik i zniszczenie jest kammicznych formacji zniszczeniem, zniszczenie kammicznych formacji jest świadomości zniszczeniem …etc… Takie jest tej całej masy cierpienia zniszczenie.' Ta jego szlachetna metoda z mądrością jasno jest widziana i dokładnie zrozumiana.

Yato kho, gahapati, ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti, imehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti, ayañcassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho, so ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya – 'khīṇanirayomhi khīṇatiracchānayoni khīṇapettivisayo khīṇāpāyaduggativinipāto, sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano'"ti.

Ponieważ, gospodarzu, te pięć lęków szlachetnego ucznia przed złymi czynami jest rozwianych, a także tymi czterema cechami wkraczającego w strumień jest on obdarzony, a także ta jego szlachetna metoda jest z mądrością jasno widziana i dokładnie zrozumiana, on chcąc sam o sobie zaświadczyłby - 'Poza sferą piekła jestem, poza światem zwierząt, poza światem głodnych duchów, poza rzeczywistością nędznej egzystencji i miejscami cierpienia, jestem tym, który wkroczył w strumień, niezwiązany z miejscami cierpienia, związany z ostatecznym przebudzeniem.'"


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski