Tytuł: Powstawanie i zanik

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.005

Samādhi Sutta

Powstawanie i zanik

Tłumaczenie: Varapanyo


Mnisi, utrzymajcie przy istnieniu koncentrację. Mnich który jest skoncentrowany rozumie rzeczy takimi jakimi rzeczywiście są. A co rozumie takim jakim rzeczywiście jest? Powstanie i przemijanie materii; powstanie i przemijanie uczucia; powstanie i przemijanie percepcji; powstanie i przemijanie determinacji; powstanie i przemijanie świadomości. A co mnisi jest powstaniem materii … uczucia … percepcji … determinacji … świadomości? Tu, mnisi, człowiek szuka rozmiłowania, zaprasza, pozostaje chwytając. A co jest tym w czym człowiek szuka rozmiłowania, co zaprasza, z czym pozostaje chwytając? Człowiek szuka rozmiłowania w materii, wita ją, pozostaje chwytając się jej. W konsekwencji tego, powstaje rozmiłowanie. Rozmiłowanie w materii jest utrzymywaniem. Z utrzymywaniem, jako warunek, istnienie, z istnieniem jako warunek, narodziny, z narodzinami jako warunek, starość i śmierć, żal, płacz, ból smutek i rozpacz dochodzą do bycia. Takie jest powstanie tej całej masy cierpienia. Człowiek szuka rozmiłowania w uczuciu … percepcji … determinacjach … świadomości, wita ją, pozostaje chwytając się jej. W konsekwencji tego, powstaje rozmiłowanie. Rozmiłowanie w świadomości jest utrzymywaniem. Z utrzymywaniem, jako warunek, istnienie, z istnieniem jako warunek, narodziny, z narodzinami jako warunek, starość i śmierć, żal, płacz, ból smutek i rozpacz dochodzą do bycia. Takie jest powstanie tej całej masy cierpienia. To, mnisi, jest powstaniem materii; to jest powstaniem uczucia; to jest powstaniem percepcji; to jest powstaniem determinacji; to jest powstaniem świadomości.

A co mnisi jest przemijaniem materii … uczucia … percepcji … determinacji … świadomości? Tu, mnisi, człowiek nie szuka rozmiłowania, nie zaprasza, nie pozostaje chwytając. A co jest tym w czym człowiek nie szuka rozmiłowania, czego nie zaprasza, z czym nie pozostaje chwytając? Człowiek nie szuka rozmiłowania w materii, nie wita jej, nie pozostaje chwytając się jej. W konsekwencji tego, zanika rozmiłowanie w materii. Ze wstrzymaniem rozmiłowania, wstrzymanie utrzymywania. Ze wstrzymaniem utrzymywania, wstrzymanie istnienia, ze wstrzymaniem istnienia wstrzymanie narodzin, ze wstrzymaniem narodzin, wstrzymanie starości i śmierci, żalu, płaczu, bólu, smutku i rozpaczy. Takie jest wstrzymanie tej całej masy cierpienia. Człowiek nie szuka rozmiłowania w uczuciu … percepcji … determinacjach … świadomości, nie wita jej, nie pozostaje chwytając się jej. W konsekwencji tego, zanika rozmiłowanie w świadomości. Ze wstrzymaniem rozmiłowania, wstrzymanie utrzymywania. Ze wstrzymaniem utrzymywania, wstrzymanie istnienia, ze wstrzymaniem istnienia, wstrzymanie narodzin, ze wstrzymaniem narodzin, wstrzymanie starości i śmierci, żalu, płaczu, bólu, smutku i rozpaczy. Takie jest wstrzymanie tej całej masy cierpienia. To, mnisi, jest przemijaniem materii; to jest przemijaniem uczucia; to jest przemijaniem percepcji; to jest przemijaniem determinacji; to jest przemijaniem świadomości.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo