Tytuł: Mnich

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.036

Bhikku Sutta

Mnich

Tłumaczenie: Varapanyo


W Savatthi. Pewien mnich zbliżył się do Zrealizowanego, złożył mu hołd, usiadł z boku i powiedział do niego: „Czcigodny panie, byłoby dobrze, gdyby Zrealizowany pouczył mnie w skrócie o Dhammie, tak że po usłyszeniu Dhammy od Zrealizowanego będę mógł przebywać samotnie, oderwany, pilny, gorliwy i zdecydowany”.

„Mnichu, jeżeli ma dogłębne tendencje wobec czegoś, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z czymś, wtedy jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec czegoś, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z czymś, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach".

„Zrozumiałem, o Zrealizowany! Zrozumiałem o Pomyślny!”

„W jaki sposób, mnichu, rozumiesz szczegółowe znaczenie tego co zostało powiedziane w skrócie?”

„Czcigodny panie, jeżeli ma dogłębne tendencje wobec materii, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli ma dogłębne tendencje wobec uczucia, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli ma dogłębne tendencje wobec percepcji, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli ma dogłębne tendencje wobec determinacji, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli ma dogłębne tendencje wobec świadomości, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach.

Czcigodny panie, jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec materii, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z tym, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec uczucia, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z tym, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec percepcji, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z tym, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec determinacji, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z tym, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach. Jeżeli nie ma dogłębnych tendencji wobec świadomości, wtedy nie jest przez to mierzony; jeżeli nie jest mierzony zgodnie z tym, wtedy nie jest podsumowany w tego terminach.

To w taki sposób, czcigodny panie, rozumiem szczegółowe znaczenie tego co zostało powiedziane przez Zrealizowanego w skrócie”.

„Dobrze, dobrze, mnichu! To dobrze, że rozumiesz szczegółowe znaczenie tego co zostało powiedziane przez mnie w skrócie. Mnichu, jeżeli ma dogłębne tendencje wobec materii, wtedy jest przez to mierzony; jeżeli jest mierzony zgodnie z tym, wtedy jest podsumowany w tego terminach. (Dalej Budda powtarza słowa mnicha) To w taki sposób znaczenie tego co zostało przeze mnie powiedziane w skrócie, powinno być rozumiane szczegółowo”.

Wtedy ten mnich ucieszył się i uradował słowami Zrealizowanego, wstał ze swego miejsca i po złożeniu hołdu Zrealizowanemu, trzymając się go po jego prawej stronie, odszedł. I wtedy przebywając samotnie, oderwany, pilny. energiczny i zdecydowany, ten mnich przez osobistą realizację i bezpośrednią wiedzę wkroczył i trwał w tym najwyższym celu świętego życia w imię którego szlachetnie urodzony słusznie odchodzi z domowego życia w bezdomność. Miał on bezpośrednią wiedzę tak: "Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane, nigdy więcej tego stanu istnienia". I ten mnich został jednym z arahatów.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo