Tytuł: "Jestem" i trzy rozróżnienia

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.047

Samanupassanā Sutta

"Jestem" i trzy rozróżnienia

Tłumaczenie: Varapanyo


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Bambusowym Gaju w Parku Wiewiórek. Wtedy Sona syn gospodarza podszedł do Zrealizowanego, oddał mu hołd i usiadł z boku. Wtedy Zrealizowany rzekł do Sony, syna gospodarza: „Sona, kiedy jacyś pustelnicy i bramini, na podstawie materii – która jest nietrwała, cierpieniem i podmiotem zmiany – uważają się w taki sposób: 'Jestem lepszy', 'Jestem równy', czy 'Jestem gorszy', czym to jest jak niewidzeniem rzeczy takimi jakimi są? Kiedy jacyś pustelnicy i bramini, na podstawie uczucia … percepcji … determinacji … świadomości – która jest nietrwała, cierpieniem i podmiotem zmiany – uważają się w taki sposób: 'Jestem lepszy', 'Jestem równy' czy 'Jestem gorszy', czym to jest jak niewidzeniem rzeczy takimi jakimi są?

Sona, kiedy jacyś pustelnicy i bramini na podstawie materii – która jest nietrwała, cierpieniem i podmiotem zmiany – nie uważają się w taki sposób: 'Jestem lepszy', 'Jestem równy', czy 'Jestem gorszy', czym to jest jak widzeniem rzeczy takimi jakimi są? Kiedy jacyś pustelnicy i bramini, na podstawie uczucia … percepcji … determinacji … świadomości – która jest nietrwała, cierpieniem i podmiotem zmiany – nie uważają się w taki sposób: 'Jestem lepszy', 'Jestem równy', czy 'Jestem gorszy', czym to jest jak widzeniem rzeczy takimi jakimi są?

Jak myślisz, Sona, czy materia jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, czcigodny panie". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, czcigodny panie" - "To co nietrwale, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, czcigodny panie". "Tak też Sona, jakakolwiek materia, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. - „Jak myślisz, Sona, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, czcigodny panie". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, czcigodny panie" - "To co nietrwale, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, czcigodny panie". "Tak też Sona, jakiekolwiek uczucie, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, musi być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, Sona, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, czcigodny panie". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, czcigodny panie" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, czcigodny panie". "Tak też Sona, jakakolwiek percepcja, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, Sona, czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, czcigodny panie". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne,czcigodny panie" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, czcigodny panie". "Tak też Sona, jakiekolwiek determinacje, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, muszą być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jakakolwiek świadomość, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'.

Sona, gdy szlachetny uczeń który usłyszał (prawdę) widzi tak, to znajduje wyobcowanie w materii, znajduje wyobcowanie w uczuciu, znajduje wyobcowanie w percepcji, znajduje wyobcowanie w determinacjach, znajduje wyobcowanie w świadomości. Kiedy znajduje wyobcowanie, namiętność zanika. Z zanikiem namiętności jest wyzwolony. Gdy wyzwolony, jest wiedza, że jest wyzwolony, rozumie on: 'Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane, nigdy więcej tego stanu istnienia'".

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo