Tytuł: Zaangażowanie świadomości

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.054

Bīja Sutta

Zaangażowanie świadomości

Tłumaczenie: Varapanyo


W Savatthi. - „Mnisi, jest te pięć rodzajów nasion. Jakie pięć? Korzenne, łodygowe, spojeniowe, sadzonkowe i zarodkowe jako piąte. Jeżeli te pięć rodzajów nasion jest nierozbitych, niezepsutych, niezniszczonych przez wiatr i słońce, płodnych, bezpiecznie zasianych, ale nie ma ziemi czy wody, czy te pięć rodzajów nasion dojdzie do wzrostu, rozwoju i ekspansji?” - „Nie, czcigodny panie”. -”Jeżeli te pięć rodzajów nasion jest rozbite, zepsute, zniszczone przez wiatr i słońce, źle posiane, ale jest ziemia i woda, czy te pięć rodzajów nasion dojdzie do wzrostu rozwoju i ekspansji?” - „Nie, czcigodny panie”. - „Jeżeli te pięć rodzajów nasion jest nierozbite, niezepsute, niezniszczone przez wiatr i słońce, bezpiecznie posiane i jest ziemia i woda, czy te pięć rodzajów nasion dojdzie do wzrostu, rozwoju i ekspansji?” - „Tak, czcigodny panie”.

-”Mnisi, cztery stacje świadomości powinny być widziane jak element ziemi. Rozmiłowanie i pożądanie powinno być widziane jak element wody. Świadomość razem z jej pokarmem powinna być widziana jak pięć rodzajów nasion.

Świadomość mnisi, gdy bazuje, może bazować zaangażowana w materię, ustanowiona na materii, z rozlaniem się rozmiłowania, może dojść do wzrostu, zwiększenia się i ekspansji; lub świadomość gdy bazuje może bazować zaangażowana w uczucie… percepcję … determinacje, bazować na determinacjach, ustanowić się na determinacjach i z rozlaniem się rozmiłowania może dojść do wzrostu, zwiększenia się i ekspansji. Mnisi, chociaż ktoś może powiedzieć: 'Poza materią, poza uczuciem, poza percepcją, poza determinacjami, poznam przychodzenie i odchodzenie świadomości, jej zamieranie i odrodziny, jej wzrost, zwiększanie się i ekspansję', to niemożliwe. Mnisi, jeżeli mnich porzucił pożądanie elementu materii, z porzuceniem pożądania ta baza jest odcięta, nie ma wspomagania dla ustanowienia się świadomości. Jeżeli mnich porzucił pożądanie elementu uczucia…. elementu percepcji…. elementu determinacji… elementu świadomości, z porzuceniem pożądania ta baza jest odcięta, nie ma wspomagania dla ustanowienia się świadomości. Kiedy ta świadomość jest nieustanowiona, nie dochodząca do wzrostu, niegenerująca, jest wyzwolona. Przez bycie wyzwoloną jest stabilna, będąc stabilną jest zadowolona, będąc zadowolonym, mnich jest niezaniepokojony. Będąc niezaniepokojonym, osobiście osiąga wygaszenie. Rozumie tak: „Zniszczone narodziny, święte życie przeżyte, co trzeba było zostało zrobione, więcej już to nie nadejdzie.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo