Tytuł: Mowa o emocjonalnych wypowiedziach

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.22.055

Udāna Sutta

Mowa o emocjonalnych wypowiedziach

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Sāvatthinidānaṃ. Tatra kho bhagavā udānaṃ udānesi – "'no cassaṃ, no ca me siyā, nābhavissa, na me bhavissatī'ti – evaṃ adhimuccamāno bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saṃyojanānī"ti.
Evaṃ vutte, aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca – "yathā kathaṃ pana, bhante, 'no cassaṃ, no ca me siyā, nābhavissa, na me bhavissatī'ti – evaṃ adhimuccamāno bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saṃyojanānī"ti?

W Savatthi. Tamże Błogosławiony emocjonalną wypowiedź wygłosił: "'(Tego) mogłoby nie być, i (tego) mogłoby nie być u mnie, (tego) nie będzie, (tego) nie będzie u mnie,' tak ukierunkowany mnich mógłby odciąć należące do niższego świata więzy."
Kiedy tak było powiedziane, wtedy pewien mnich do Błogosławionego powiedział to: "Ale jak, Panie, '(tego) mogłoby nie być, i (tego) mogłoby nie być u mnie, (tego) nie będzie, (tego) nie będzie u mnie,' tak ukierunkowany mnich mógłby odciąć należące do niższego świata więzy?"

"Idha, bhikkhu, assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī …pe… sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attato samanupassati, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ. Vedanaṃ … saññaṃ … saṅkhāre … viññāṇaṃ attato samanupassati, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
So aniccaṃ rūpaṃ 'aniccaṃ rūpa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti, aniccaṃ vedanaṃ 'aniccā vedanā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, aniccaṃ saññaṃ 'aniccā saññā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, anicce saṅkhāre 'aniccā saṅkhārā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, aniccaṃ viññāṇaṃ 'aniccaṃ viññāṇa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti.

W tym świecie, mnichu, niewykształcony, nieuczony człowiek, który nie widzi szlachetnych …etc… w Dhammie dobrych ludzi niewykształcony, formę jako siebie postrzega, albo siebie mającego formę, albo w sobie formę, albo w formie siebie. Uczucie … postrzeżenie … kammiczne formacje … świadomość jako siebie postrzega, albo siebie mającego świadomość, albo w sobie świadomość, albo w świadomości siebie.
On nietrwałą formę naprawdę nie rozpoznaje jako 'nietrwałą formę', nietrwałe uczucie naprawdę nie rozpoznaje jako 'nietrwałe uczucie', nietrwałe postrzeżenie naprawdę nie rozpoznaje jako 'nietrwałe postrzeżenie', nietrwałe kammiczne formacje naprawdę nie rozpoznaje jako 'nietrwałe kammiczne formacje', nietrwałą świadomość naprawdę nie rozpoznaje jako 'nietrwałą świadomość'.

Dukkhaṃ rūpaṃ 'dukkhaṃ rūpa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti, dukkhaṃ vedanaṃ … dukkhaṃ saññaṃ … dukkhe saṅkhāre … dukkhaṃ viññāṇaṃ 'dukkhaṃ viññāṇa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti.
Anattaṃ rūpaṃ 'anattā rūpa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti, anattaṃ vedanaṃ 'anattā vedanā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, anattaṃ saññaṃ 'anattā saññā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, anatte saṅkhāre 'anattā saṅkhārā'ti yathābhūtaṃ nappajānāti, anattaṃ viññāṇaṃ 'anattā viññāṇa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti. Saṅkhataṃ rūpaṃ 'saṅkhataṃ rūpa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti, saṅkhataṃ vedanaṃ … saṅkhataṃ saññaṃ … saṅkhate saṅkhāre … saṅkhataṃ viññāṇaṃ 'saṅkhataṃ viññāṇa'nti yathābhūtaṃ nappajānāti. Rūpaṃ vibhavissatīti yathābhūtaṃ nappajānāti. Vedanā vibhavissati … saññā vibhavissati … saṅkhārā vibhavissanti … viññāṇaṃ vibhavissatīti yathābhūtaṃ nappajānāti.

Pełną cierpienia formę naprawdę nie rozpoznaje jako 'pełną cierpienia formę', pełne cierpienia uczucie … pełne cierpienia postrzeżenie … pełne cierpienia kammiczne formacje … pełną cierpienia świadomość naprawdę nie rozpoznaje jako 'pełną cierpienia świadomość'. Formę bez ja naprawdę nie rozpoznaje jako 'formę bez ja', uczucie bez ja naprawdę nie rozpoznaje jako 'uczucie bez ja', postrzeżenie bez ja naprawdę nie rozpoznaje jako 'postrzeżenie bez ja', kammiczne formacje bez ja naprawdę nie rozpoznaje jako 'kammiczne formacje bez ja', świadomość bez ja naprawdę nie rozpoznaje jako 'świadomość bez ja'. Uwarunkowaną formę naprawdę nie rozpoznaje jako 'uwarunkowaną formę', uwarunkowane uczucie … uwarunkowane postrzeżenie … uwarunkowane kammiczne formacje … uwarunkowaną świadomość naprawdę nie rozpoznaje jako 'uwarunkowaną świadomość'. Naprawdę nie rozpoznaje, że forma będzie zniszczona … uczucie będzie zniszczone … postrzeżenie będzie zniszczone … kammiczne formacje będą zniszczone, naprawdę nie rozpoznaje, że świadomość będzie zniszczona.

Sutavā ca kho, bhikkhu, ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto na rūpaṃ attato samanupassati …pe… na vedanaṃ … na saññaṃ … na saṅkhāre … na viññāṇaṃ attato samanupassati.
So aniccaṃ rūpaṃ 'aniccaṃ rūpa'nti yathābhūtaṃ pajānāti. Aniccaṃ vedanaṃ … aniccaṃ saññaṃ … anicce saṅkhāre … aniccaṃ viññāṇaṃ 'aniccaṃ viññāṇa'nti yathābhūtaṃ pajānāti. Dukkhaṃ rūpaṃ …pe… dukkhaṃ viññāṇaṃ … anattaṃ rūpaṃ …pe… anattaṃ viññāṇaṃ … saṅkhataṃ rūpaṃ …pe… saṅkhataṃ viññāṇaṃ 'saṅkhataṃ viññāṇa'nti yathābhūtaṃ pajānāti. Rūpaṃ vibhavissatīti yathābhūtaṃ pajānāti. Vedanā … saññā … saṅkhārā … viññāṇaṃ vibhavissatīti yathābhūtaṃ pajānāti.
So rūpassa vibhavā, vedanāya vibhavā, saññā vibhavā, saṅkhārānaṃ vibhavā, viññāṇassa vibhavā, evaṃ kho, bhikkhu, 'no cassaṃ, no ca me siyā, nābhavissa, na me bhavissatī'ti – evaṃ adhimuccamāno bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saṃyojanānī"ti.

A zatem wykształcony, mnisi, szlachetny uczeń, który widzi szlachetnych, obeznany ze szlachetną Dhammą, w szlachetnej Dhammie dobrze wykształcony, który widzi dobrych ludzi, obeznany z Dhammą dobrych ludzi, w Dhammie dobrych ludzi dobrze wykształcony, formy jako siebie nie postrzega …etc… ani uczucia … ani postrzeżenia … ani kammicznych formacji, ani świadomości jako siebie nie postrzega.
On nietrwałą formę naprawdę rozpoznaje jako 'nietrwałą formę', nietrwałe uczucie … nietrwałe postrzeżenie … nietrwałe kammiczne formacje … nietrwałą świadomość naprawdę rozpoznaje jako 'nietrwałą świadomość'. Pełną cierpienia formę …etc… pełną cierpienia świadomość … formę bez ja …etc.. świadomość bez ja … uwarunkowaną formę …etc… uwarunkowaną świadomość naprawdę rozpoznaje jako 'uwarunkowaną świadomość'. Naprawdę rozpoznaje, że forma będzie zniszczona … uczucie … postrzeżenie … kammiczne formacje … naprawdę rozpoznaje, że świadomość będzie zniszczona.
Z formy zniszczeniem, uczucia zniszczeniem, postrzeżenia zniszczeniem, kammicznych formacji zniszczeniem, świadomości zniszczeniem, tak jest, mnichu, '(Tego) mogłoby nie być, i (tego) mogłoby nie być u mnie, (tego) nie będzie, (tego) nie będzie u mnie,' tak ukierunkowany mnich mógłby odciąć należące do niższego świata więzy."

"Evaṃ adhimuccamāno, bhante, bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saṃyojanānī"ti.
"Kathaṃ pana, bhante, jānato kathaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotī"ti?
"Idha, bhikkhu, assutavā puthujjano atasitāye ṭhāne tāsaṃ āpajjati. Tāso heso bhikkhu assutavato puthujjanassa – 'no cassaṃ, no ca me siyā, nābhavissa, na me bhavissatī'"ti.

"Tak ukierunkowany, Panie, mnich mógłby odciąć należące do niższego świata więzy."
"Ale jak, Panie, u tego, który wie, jak u tego, który widzi, zachodzi potem zniszczenie skaz?"
"W tym świecie, mnichu, niewykształcony, nieuczony człowiek, stanom przerażenia podlega. Strach i przerażenie, mnichu, dla niewykształconego, nieuczonego człowieka - '(Tego) mogłoby nie być, i (tego) mogłoby nie być u mnie, (tego) nie będzie, (tego) nie będzie u mnie.'"

"Sutavā ca kho, bhikkhu, ariyasāvako atasitāye ṭhāne na tāsaṃ āpajjati. Na heso, bhikkhu, tāso sutavato ariyasāvakassa – 'no cassaṃ, no ca me siyā, nābhavissa, na me bhavissatī'ti. Rūpupayaṃ vā, bhikkhu, viññāṇaṃ tiṭṭhamānaṃ tiṭṭheyya, rūpārammaṇaṃ rūpappatiṭṭhaṃ nandūpasecanaṃ vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya. Vedanupayaṃ vā, bhikkhu … saññupayaṃ vā, bhikkhu … saṅkhārupayaṃ vā, bhikkhu, viññāṇaṃ tiṭṭhamānaṃ tiṭṭheyya, saṅkhārārammaṇaṃ saṅkhārappatiṭṭhaṃ nandūpasecanaṃ vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya. Yo bhikkhu evaṃ vadeyya – 'ahamaññatra rūpā, aññatra vedanāya, aññatra saññāya, aññatra saṅkhārehi viññāṇassa āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā upapattiṃ vā vuddhiṃ vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ vā paññāpessāmī'ti, netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

"Wykształcony zaś, mnichu, szlachetny uczeń stanom przerażenia nie podlega. Nie ma strachu, mnichu, ani przerażenia dla wykształconego, szlachetnego ucznia - '(Tego) mogłoby nie być, i (tego) mogłoby nie być u mnie, (tego) nie będzie, (tego) nie będzie u mnie.'" Zaangażowana w formę, mnichu, świadomość utrwalona byłaby, opierając się na formie, umacniając się dzięki formie, posypana radością, wzrostowi, powiększeniu, pełnemu rozwojowi podlegałaby. Albo zaangażowana w uczucie, mnichu … albo zaangażowana w postrzeżenie, mnichu … albo zaangażowana w kammiczne formacje, mnichu, świadomość utrwalona byłaby, opierając się na formie, umacniając się dzięki formie, posypana radością, wzrostowi, powiększeniu, pełnemu rozwojowi podlegałaby. Ten, mnichu, kto tak powiedziałby - 'Ja poza formą, poza uczuciem, poza postrzeżeniem, poza kammicznymi formacjami, świadomości przyjście, albo pójście, albo przeminięcie, albo powtórne narodziny, albo wzrost, albo powiększenie, albo pełny rozwój rozpoznam,' takie zdarzenie nie zachodzi.

Rūpadhātuyā ce, bhikkhu, bhikkhuno rāgo pahīno hoti. Rāgassa pahānā vocchijjatārammaṇaṃ patiṭṭhā viññāṇassa na hoti. Vedanādhātuyā ce, bhikkhu, bhikkhuno … saññādhātuyā ce, bhikkhu, bhikkhuno … saṅkhāradhātuyā ce, bhikkhu, bhikkhuno … viññāṇadhātuyā ce, bhikkhu, bhikkhuno rāgo pahīno hoti. Rāgassa pahānā vocchijjatārammaṇaṃ patiṭṭhā viññāṇassa na hoti. Tadappatiṭṭhitaṃ viññāṇaṃ avirūḷhaṃ anabhisaṅkhārañca vimuttaṃ. Vimuttattā ṭhitaṃ. Ṭhitattā santusitaṃ. Santusitattā na paritassati. Aparitassaṃ paccattaññeva parinibbāyati. 'Khīṇā jāti …pe… nāparaṃ itthattāyā'ti pajānāti. Evaṃ kho, bhikkhu, jānato evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotī"ti.

Jeśli do elementu formy, mnisi, mnicha przywiązanie jest porzucone, z porzuceniem przywiązania odcięty jest przedmiot zmysłów, powstania świadomości nie ma. Jeśli do elementu uczucia, mnichu, mnicha … jeśli do elementu postrzeżenia, mnichu, mnicha … jeśli do elementu kammicznej formacji, mnichu, mnicha … jeśli do elementu świadomości, mnisi, mnicha przywiązanie jest porzucone, z porzuceniem przywiązania odcięty jest przedmiot zmysłów, powstania świadomości nie ma. Wówczas powstała świadomość nie wzrasta, nie tworząc niczego jest wyzwolona. Sama będąc wyzwoloną jest stabilna. Sama będąc stabilną jest szczęśliwa. Sama będąc szczęśliwą nie martwi się. Nie martwiąc się, (mnich) osobiście osiąga parinibbanę. 'Wyczerpane są narodziny …etc… niczego innego nie ma w tym życiu,' (tak) on rozumie. Tak więc, mnichu, dla tego, który wie, dla tego, który widzi, zachodzi potem zniszczenie skaz."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski