SN.12.59

Anattalakkhaṇa Sutta

Mowa o charakterystykach 'nie ja'

Tłumaczenie na podstawie Agrios, Bikkhu Thanissaro oraz Bikkhu Bodhi: Wojciech Czypicki


Oto, co usłyszałem: Kiedy Błogosławiony przebywał w Varanasi w Schronieniu Zwierzyny w Isipatana, tak przemówił do grupy pięciu mnichów:
"Ciało1 nie jest jaźnią2. Gdyby ciało było jaźnią, nie prowadziłaby do nieszczęścia i byłoby również możliwym nakazanie ciału "niech moje ciało będzie takie", albo "niech moje ciało nie będzie takie". Ale właśnie dlatego, że ciało nie jest jaźnią, prowadzi do nieszczęścia i nie jest również możliwym nakazanie ciału "niech to ciało będzie takie", albo "niech to ciało nie będzie takie".
Uczucie3 nie jest jaźnią…
Percepcja4 nie jest jaźnią ….
Intencja5 nie jest jaźnią ….
Świadomość6 nie jest jaźnią ….
"Jak sądzicie mnisi, czy ciało jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe Panie."
"Czy to co nietrwałe jest szczęściem czy niesatysfakcjonyjące7 ?"
"Niesatysfakcjonyjące, Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, niesatysfakcjonujące i podlega zmianom może być uważane za moje, moją jaźń, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Jak sądzicie mnisi, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?" …
"Jak sądzicie mnisi, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?"…
"Jak sądzicie mnisi, czy intecja jest trwała czy nietrwała?”…
"Jak sądzicie mnisi, czy świadomość jest trwała czy nietrwała?”…
"Tak więc mnisi, każde ciało8czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, wewnętrzne czy zewnętrzne, rażące czy subtelne, gorsze czy lepsze, dalekie czy bliskie, powinno być postrzegane we właściwy sposób jako: "to nie jest moje, to nie jest moja jaźń, to nie jestem ja."
Każde uczucie …
Każda percepcja …
Każda intencja …
Każda świadomość …
Widząc to, właściwie poinstruowany uczeń szlachetnych, rozwija się pozbawiony złudzeń nibbindati wobec ciała, rozwija się pozbawiony złudzeń wobec uczuć, rozwija się pozbawiony złudzeń wobec percepcji, rozwija się pozbawiony złudzeń wobec intencji, pozbawiony złudzeń wobec świadomości. Pozbawiony złudzeń, staje się beznamiętny9. Poprzez beznamiętność jest w pełni uwolniony10.
Wraz z uwolnieniem, pojawia się tego uświadomienie. Rozumie, że: 'odradzanie dobiegło kresu, święte życie zostało wypełnione, zadanie zostało wykonane, nie ma już nic więcej do zrobienia w tym świecie'."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowanych, pięciu mnichów zaaprobowało słowa Błogosławionego. Kiedy wyjaśnianie miało miejsce, pięciu mnichów zostało w pełni uwolnionych od skaz11.

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL: Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

gnu.svg.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

cc.png

Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.015.than.html

Tłumaczenie: Wojciech Czypicki

Image0001%20%281%29.png


Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/