Tytuł: Mowa o ścieżkach języka

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.22.062

Niruttipatha Sutta

Mowa o ścieżkach języka

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Sāvatthinidānaṃ. "Tayome, bhikkhave, niruttipathā adhivacanapathā paññattipathā asaṅkiṇṇā asaṅkiṇṇapubbā, na saṅkīyanti, na saṅkīyissanti, appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi. Katame tayo? Yaṃ, bhikkhave, rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ 'ahosī'ti tassa saṅkhā, 'ahosī'ti tassa samaññā, 'ahosī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'atthī'ti, na tassa saṅkhā 'bhavissatī'"ti.

W Savatthi. "Trzy są te, mnisi, ścieżki języka, ścieżki definicji, ścieżki opisów, niepomieszane, które wcześniej nie były pomieszane, które nie są pomieszane, które nie będą pomieszane, którymi nie wzgardzili asceci, bramini, mędrcy. Jakie trzy? Jakaś, mnisi, przeszła forma (widziana), zakończona, zmieniona - (słowo) 'była' odnosi się do niej, 'była' jest jej określeniem, 'była' jest jej nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niej, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niej."

"Yā vedanā atītā niruddhā vipariṇatā 'ahosī'ti tassā saṅkhā, 'ahosī'ti tassā samaññā, 'ahosī'ti tassā paññatti, na tassā saṅkhā 'atthī'ti, na tassā saṅkhā 'bhavissatī'"ti.
"Yā saññā … ye saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā 'ahesu'nti tesaṃ saṅkhā, 'ahesu'nti tesaṃ samaññā, 'ahesu'nti tesaṃ paññatti, na tesaṃ saṅkhā 'atthī'ti, na tesaṃ saṅkhā 'bhavissantī'"ti.
"Yaṃ viññāṇaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ, 'ahosī'ti tassa saṅkhā, 'ahosī'ti tassa samaññā, 'ahosī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'atthī'ti, na tassa saṅkhā 'bhavissatī'"ti.

"Jakieś przeszłe uczucie, zakończone, zmienione - (słowo) 'było' odnosi się do niego, 'było' jest jego określeniem, 'było' jest jego nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niego, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niego."
"Jakieś przeszłe postrzeżenie … jakieś przeszłe kammiczne formacje, zakończone, zmienione - (słowo) 'były' odnosi się do nich, 'było' jest ich określeniem, 'było' jest ich nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do nich, (słowo) 'będą' nie odnosi się do nich."
"Jakaś przeszła świadomość, zakończona, zmieniona - (słowo) 'była' odnosi się do niej, 'była' jest jej określeniem, 'była' jest jej nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niej, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niej."

"Yaṃ, bhikkhave, rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ, 'bhavissatī'ti tassa saṅkhā, 'bhavissatī'ti tassa samaññā, 'bhavissatī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'atthī'ti, na tassa saṅkhā 'ahosī'"ti.
"Yā vedanā ajātā apātubhūtā, 'bhavissatī'ti tassā saṅkhā, 'bhavissatī'ti tassā samaññā, 'bhavissatī'ti tassā paññatti, na tassā saṅkhā 'atthī'ti, na tassā saṅkhā 'ahosī'"ti.
"Yā saññā … ye saṅkhārā ajātā apātubhūtā, 'bhavissantī'ti tesaṃ saṅkhā, 'bhavissantī'ti tesaṃ samaññā, 'bhavissantī'ti tesaṃ paññatti, na tesaṃ saṅkhā 'atthī'ti, na tesaṃ saṅkhā 'ahesu'"nti.
"Yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ, 'bhavissatī'ti tassa saṅkhā, 'bhavissatī'ti tassa samaññā, 'bhavissatī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'atthī'ti, na tassa saṅkhā 'ahosī'"ti.

"Jakaś, mnisi, forma (widziana), nienarodzona, niezamanifestowana - (słowo) 'będzie' odnosi się do niej, 'będzie' jest jej określeniem, 'będzie' jest jej nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niej, (słowo) 'była' nie odnosi się do niej."
"Jakieś, mnisi, uczucie, nienarodzone, niezamanifestowane - (słowo) 'będzie' odnosi się do niego, 'będzie' jest jego określeniem, 'będzie' jest jego nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niego, (słowo) 'było' nie odnosi się do niego."
"Jakieś, mnisi, postrzeżenie … jakieś kammiczne formacje, nienarodzone, niezamanifestowane - (słowo) 'będą' odnosi się do nich, 'będą' jest ich określeniem, 'będą' jest ich nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do nich, (słowo) 'były' nie odnosi się do nich."
"Jakaś, mnisi, świadomość, nienarodzona, niezamanifestowana - (słowo) 'będzie' odnosi się do niej, 'będzie' jest jej określeniem, 'będzie' jest jej nazwą, (słowo) 'jest' nie odnosi się do niej, (słowo) 'była' nie odnosi się do niej."

"Yaṃ, bhikkhave, rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ, 'atthī'ti tassa saṅkhā, 'atthī'ti tassa samaññā, 'atthī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'ahosī'ti, na tassa saṅkhā 'bhavissatī'"ti.
"Yā vedanā jātā pātubhūtā, 'atthī'ti tassā saṅkhā, 'atthī'ti tassā samaññā, 'atthī'ti tassā paññatti, na tassā saṅkhā 'ahosī'ti, na tassā saṅkhā 'bhavissatī'"ti.
"Yā saññā … ye saṅkhārā jātā pātubhūtā, 'atthī'ti tesaṃ saṅkhā, 'atthī'ti tesaṃ samaññā, 'atthī'ti tesaṃ paññatti, na tesaṃ saṅkhā 'ahesu'nti, na tesaṃ saṅkhā, 'bhavissantī'"ti.
"Yaṃ viññāṇaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ, 'atthī'ti tassa saṅkhā, 'atthī'ti tassa samaññā, 'atthī'ti tassa paññatti, na tassa saṅkhā 'ahosī'ti, na tassa saṅkhā 'bhavissatī'"ti.

"Jakaś, mnisi, forma (widziana), narodzona, zamanifestowana - (słowo) 'jest' odnosi się do niej, 'jest' jest jej określeniem, 'jest' jest jej nazwą, (słowo) 'była' nie odnosi się do niej, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niej."
"Jakieś uczucie, narodzone, zamanifestowane - (słowo) 'jest' odnosi się do niego, 'jest' jest jego określeniem, 'jest' jest jego nazwą, (słowo) 'było' nie odnosi się do niego, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niego."
"Jakieś postrzeżenie … jakieś kammiczne formacje, narodzone, zamanifestowane - (słowo) 'jest' odnosi się do nich, 'jest' jest ich określeniem, 'jest' jest ich nazwą, (słowo) 'były' nie odnosi się do nich, (słowo) 'będą' nie odnosi się do nich."
"Jakaś świadomość, narodzona, zamanifestowana - (słowo) 'jest' odnosi się do niej, 'jest' jest jej określeniem, 'jest' jest jej nazwą, (słowo) 'była' nie odnosi się do niej, (słowo) 'będzie' nie odnosi się do niej."

"Ime kho, bhikkhave, tayo niruttipathā adhivacanapathā paññattipathā asaṅkiṇṇā asaṅkiṇṇapubbā, na saṅkīyanti, na saṅkīyissanti, appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi. Yepi te, bhikkhave, ahesuṃ ukkalā vassabhaññā ahetukavādā akiriyavādā natthikavādā, tepime tayo niruttipathe adhivacanapathe paññattipathe na garahitabbaṃ nappaṭikkositabbaṃ amaññiṃsu. Taṃ kissa hetu? Nindāghaṭṭanabyārosaupārambhabhayā"ti.

"To są, mnisi, trzy ścieżki języka, ścieżki definicji, ścieżki opisów, niepomieszane, które wcześniej nie były pomieszane, które nie są pomieszane, które nie będą pomieszane, którymi nie wzgardzili asceci, bramini, mędrcy. Mnisi, nawet ci, Vassa, Bhanna z Ukkala1, zwolennicy braku przyczyn, zwolennicy braku skutków działań, zwolennicy nihilizmu, nie uważali, że właśnie te trzy ścieżki języka, ścieżki definicji, ścieżki opisów powinny być wzgardzone, powinny być odrzucone. Z jakiego powodu? (Z powodu) obawy przed winą, zniewagą, złością, naganą."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski