Tytuł: Punna Mantaniputta poucza Anandę

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.083

Ānanda Sutta

Punna Mantaniputta poucza Anandę

Tłumaczenie: Varapanyo


W Savatthi. Tam czcigodny Ananda odezwał się do mnichów tak: „Przyjaciele mnisi!”. „Przyjacielu”, odpowiedzieli tamci mnisi. Czcigodny Ananda rzekł to: „Przyjaciele, czcigodny Punna Mantaniputta był nam bardzo pomocny gdy byliśmy zaraz po ordynacji. Napominał nas takim napomnieniem: ' 'Jestem' pojawia się przez utrzymywanie, nie bez utrzymywania. A przez utrzymywanie czego 'jestem' pojawia się, nie bez utrzymywania? To przez utrzymywanie materii, 'jestem' pojawia się, nie bez utrzymywania. To przez utrzymywanie uczucia … percepcji … determinacji … świadomości 'jestem' pojawia się, nie bez utrzymywania. Załóżmy, przyjacielu Anando, że młoda kobieta czy mężczyzna, młodzieńczy i lubujący się w ozdobach, egzaminowałby swą twarz w lustrze czy misce wypełnioną czystą, przejrzystą wodą: patrzyłby z utrzymywaniem, nie bez utrzymywania. Tak też to przez utrzymywanie materii, 'jestem' pojawia się, nie bez utrzymywania. To przez utrzymywanie uczucia … percepcji … determinacji … świadomości, 'jestem' pojawia się, nie bez utrzymywania.

Jak myślisz, przyjacielu Anando, czy materia jest trwała czy nietrwała?' - 'Nietrwała przyjacielu'. - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?' - 'Bolesne przyjacielu' - 'To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'' - 'Nie, przyjacielu'. 'Tak też przyjacielu Anando, jakakolwiek materia, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Anando, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?' - 'Nietrwałe przyjacielu'. - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?' - 'Bolesne przyjacielu' - 'To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?' - 'Nie, przyjacielu'. 'Tak też przyjacielu Anando, jakiekolwiek uczucie, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, musi być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Anando, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?' - 'Nietrwała przyjacielu'. - 'To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?' - 'Bolesne przyjacielu' - 'To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'' - 'Nie, przyjacielu'. "Tak też przyjacielu Anando, jakakolwiek percepcja, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Anando, czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?' - 'Nietrwałe przyjacielu'. - 'To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?' - 'Bolesne przyjacielu' - 'To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'' - 'Nie, przyjacielu'. "Tak też przyjacielu Anando, jakiekolwiek determinacje, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, muszą być widziane z właściwym zrozumieniem takimi jakimi one są: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Anando, czy świadomość jest trwała czy nietrwała?' - 'Nietrwała przyjacielu'. - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?' - 'Bolesne przyjacielu' - 'To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?' - 'Nie, przyjacielu'. 'Tak też przyjacielu Anando, jakakolwiek świadomość, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'.

Przyjacielu, gdy szlachetny uczeń który usłyszał (prawdę) widzi tak, to znajduje wyobcowanie w materii, znajduje wyobcowanie w uczuciu, znajduje wyobcowanie w percepcji, znajduje wyobcowanie w determinacjach, znajduje wyobcowanie w świadomości. Kiedy znajduje wyobcowanie, namiętność zanika. Z zanikiem namiętności jest wyzwolony. Gdy wyzwolony, jest wiedza, że jest wyzwolony, rozumie on: 'Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane, nigdy więcej tego stanu istnienia'.

Przyjaciele, czcigodny Punna Mantaniputta był nam bardzo pomocny gdy byliśmy zaraz po ordynacji. Napominał nas takim napomnieniem. I kiedy usłyszałem te nauczanie Dhammy, przebiłem się do Dhammy.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo