Tytuł: Tathagata tutaj i teraz - (Yamaka)

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.085

Yamaka Sutta

Tathagata tutaj i teraz - (Yamaka)

Tłumaczenie: Varapanyo


Przy pewnej okazji czcigodny Sariputta mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Przy tej okazji następujący zgubny pogląd powstał u mnicha Yamaki: „Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. Liczni mnisi usłyszeli, że ten zgubny pogląd powstał u mnicha Yamaki. Wtedy podeszli do czcigodnego Yamaki i wymienili z nim pozdrowienia, po czym usiedli z boku i powiedzieli: „Czy to prawda, przyjacielu Yamako, że taki zgubny pogląd jak ten powstał u ciebie: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'”

- "Dokładnie tak, przyjaciele. Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. - „Przyjacielu Yamako, nie mów tak. Nie reprezentuj błędnie Zrealizowanego. Zrealizowany nie powiedziałby tak: 'Mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci'”. Jednak mimo że był on pouczany przez mnichów w ten sposób, czcigodny Yamaka ciągle uparcie trzymał się swojego zgubnego poglądu, przywiązany do niego i deklarował: „Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. Ponieważ ci mnisi nie byli zdolni wybawić czcigodnego Yamakę od tego poglądu, wstali ze swoich siedzeń, podeszli do czcigodnego Sariputty i opowiedzieli mu wszystko co się zdarzyło dodając: „Byłoby dobrze gdyby czcigodny Sariputta kierowany współczuciem podszedł do mnicha Yamaki”. Czcigodny Sariputta zgodził się w milczeniu.

Wtedy, wieczorem czcigodny Sariputta wyszedł z odosobnienia. Podszedł do mnicha Yamaki i wymienił z nim pozdrowienia, po czym usiadł z boku i rzekł do niego: „Czy to prawda, przyjacielu Yamako, że taki zgubny pogląd jak ten powstał u ciebie: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'" "Dokładnie tak, przyjacielu". -"Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy materia jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek materia, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakiekolwiek uczucie, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, musi być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek percepcja, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakiekolwiek determinacje, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, muszą być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy świadomość jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek świadomość, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'.

Przyjacielu, gdy szlachetny uczeń który usłyszał (prawdę) widzi tak, to znajduje wyobcowanie w materii, znajduje wyobcowanie w uczuciu, znajduje wyobcowanie w percepcji, znajduje wyobcowanie w determinacjach, znajduje wyobcowanie w świadomości. Kiedy znajduje wyobcowanie, namiętność zanika. Z zanikiem namiętności jest wyzwolony. Gdy wyzwolony, jest wiedza, że jest wyzwolony, rozumie on: 'Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane, nigdy więcej tego stanu istnienia'.

Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz materię za Tathagatę?" - "Nie, przyjacielu". "Czy uważasz uczucie … percepcję … determinacje … świadomość za Tathagatę?" - „Nie, przyjacielu” - "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w materii?" - „Nie przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza materią?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w uczuciu?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza uczuciem?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w percepcji?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza percepcją?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w determinacjach?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza determinacjami?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w świadomości?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza świadomością?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz materię, uczucie, percepcję, determinacje, świadomość (wzięte razem) za Tathagatę?" - „Nie, przyjacielu”. - "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako tego co bez materii, uczucia, percepcji, determinacji i świadomości?" - „Nie, przyjacielu”. -"Ale przyjacielu, kiedy Tathagata jest tutaj i teraz nie rozpoznawany przez ciebie jako prawdziwy i ustanowiony, czy jest słuszne powiedzieć o nim: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'” - „Dawniej, przyjacielu Sariputto, gdy byłem ignorantem, utrzymywałem ten zgubny pogląd, ale teraz słysząc te nauczanie Dhammy czcigodnego Sariputty, porzuciłem ten zgubny pogląd i dokonałem przebicia się do Dhammy”.

- "Jeżeli przyjacielu Yamako zapytaliby cię: 'Przyjacielu Yamako, kiedy mnich jest arahatam, tym którego skazy są wyczerpane, co się dzieje z nim wraz z rozpadem ciała, po śmierci?' Tak zapytany co byś odpowiedział?" - „Gdyby zapytali mnie przyjacielu o to, odpowiedziałbym tak: 'Przyjaciele, materia jest nietrwała, co jest nietrwałe jest cierpieniem; co jest cierpieniem zanikło i przeminęło. Uczucie … percepcja … determinacje … świadomość jest nietrwała co jest nietrwałe jest cierpieniem; co jest cierpieniem zanikło i przeminęło'. Będąc tak zapytany, odpowiedziałbym w ten sposób".

- "Dobrze przyjacielu Yamako! Teraz przyjacielu Yamako przedstawię ci przykład aby przekazać te same znaczenie nawet bardziej jasno. Załóżmy przyjacielu Yamako, że jest gospodarz lub gospodarza syn, bogaty człowiek, z wieloma włościami i posiadłościami, strzeżony przez ochroniarza. Wtedy pojawiłby się pewien człowiek, pragnący jego ruiny, pragnący jego krzywdy, pragnący mu zagrozić, odebrać mu życie. Przyszłoby mu na myśl: 'Ten gospodarz czy gospodarza syn jest bogatym człowiekiem z wieloma włościami i posiadłościami, strzeżony przez ochroniarza. Nie będzie mu łatwo odebrać życia siłą. Zbliżę się do niego i wtedy odbiorę mu życie'. Wtedy podszedł do tego gospodarza czy syna gospodarza i powiedział: 'Będę ci służył panie' . Wtedy gospodarz czy gospodarza syn wyznaczyłby go jako służącego. Człowiek ten służyłby mu, wstawał przed nim, kładł się po nim, robiłby cokolwiek by ten chciał, miły w swym zachowaniu, uprzejmy w swojej mowie. Gospodarz czy gospodarza syn uważałby go za swego przyjaciela, bliskiego przyjaciela i pokładaliby w nim zaufanie. Ale gdy ten człowiek stałby się świadomym, że gospodarz czy gospodarza syn pokłada w nim zaufanie, wtedy znajdując go samotnym odebrałby mu życie ostrym nożem.

Jak myślisz, przyjacielu Yamaka, gdy ten człowiek podszedł do gospodarza czy do syna gospodarza i powiedział mu: 'Będę ci służył, panie' czy nie był mordercą nawet wtedy, choć ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca?' I kiedy ten człowiek służył mu wstając przed nim i kładąc się po nim robiąc wszystko co ten chciał, miły w swym zachowaniu, uprzejmy w swej mowie, czy nie był mordercą nawet wtedy choć ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca?' I kiedy ten człowiek podszedł do niego, gdy ten był sam i odebrał mu życie ostrym nożem, czy nie był mordercą także wtedy, chociaż ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca'?" "Tak, przyjacielu".

"Tak też przyjacielu Yamako, niepouczony przeciętniak … uważa materię za „ja” … uczucie za „ja” … percepcję za „ja” … determinacje za „ja” … świadomość za „ja”. Nie rozumie on jakim to rzeczywiście jest; nietrwałą materię jako nietrwałą materię …nietrwałe uczucie jako nietrwałe uczucie … nietrwałą percepcję jako nietrwałą percepcję … nietrwałe determinacje jako nietrwałe determinacje … nietrwałą świadomość jako nietrwałą świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; bolesną materię jako bolesną materię …bolesne uczucie jako bolesne uczucie … bolesną percepcję jako bolesną percepcję …bolesne determinacje jako bolesne determinacje … bolesną świadomość jako bolesną świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; materię nie-ja jako materię nie-ja … uczucie nie-ja jako uczucia nie-ja …percepcję nie-ja jako percepcję nie-ja… determinacje nie-ja jako determinacje nie-ja … świadomość nie-ja jako świadomość nie-ja. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; determinowaną materię jako determinowaną materię …determinowanego uczucia jako determinowanego uczucia … determinowaną percepcję jako determinowaną percepcję … determinowanych determinacji jako determinowanych determinacji … determinowaną świadomość jako determinowaną świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; morderczą materię jako morderczą materię … morderczego uczucia jako morderczego uczucia … morderczą percepcję jako morderczą percepcję … morderczych determinacji jako morderczych determinacji … morderczej świadomości jako morderczej świadomości. Staje się zaangażowany w materię, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w uczucie, utrzymuje je i zabiera stanowisko wobec niego jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w percepcję, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w determinacje, utrzymuje je i zabiera stanowisko wobec nich jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w świadomość, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Te pięć agregatów utrzymywania, wobec których stał się zaangażowany i które utrzymuje doprowadzą do jego krzywdy i cierpienia przez długi czas.

Ale przyjacielu, pouczony szlachetny uczeń …nie uważa materii za „ja” … uczucia za „ja” … percepcji za „ja” … determinacji za „ja” … świadomości za „ja”. Rozumie on jakim to rzeczywiście jest; nietrwałą materię jako nietrwałą materię …nietrwałe uczucie jako nietrwałe uczucie … nietrwałą percepcję jako nietrwałą percepcję … nietrwałe determinacje jako nietrwałe determinacje … nietrwałą świadomość jako nietrwałą świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; bolesną materię jako bolesną materię …bolesne uczucie jako bolesne uczucie … bolesną percepcję jako bolesną percepcję …bolesne determinacje jako bolesne determinacje … bolesną świadomość jako bolesną świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; materię nie-ja jako materię nie-ja … uczucie nie-ja jako uczucia nie-ja …percepcję nie-ja jako percepcję nie-ja… determinacje nie-ja jako determinacje nie-ja … świadomość nie-ja jako świadomość nie-ja. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; determinowaną materię jako determinowaną materię …determinowane uczucie jako determinowane uczucie … determinowaną percepcję jako determinowaną percepcję … determinowane determinacje jako determinowane determinacje … determinowaną świadomość jako determinowaną świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; morderczą materię jako morderczą materię … mordercze uczucie jako mordercze uczucie … morderczą percepcje jako morderczą percepcję … mordercze determinacje jako mordercze determinacje … morderczą świadomość jako morderczą świadomość. Nie staje się zaangażowany w materię, nie utrzymuje jej i nie zabiera stanowiską wobec niej jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w uczucie, nie utrzymuje go i nie zabiera stanowiską wobec niego jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w percepcję, nie utrzymuje jej i nie zabiera stanowiską wobec niej jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w determinacje, nie utrzymuje ich i nie zabiera stanowiska wobec nich jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w świadomość, nie zakłada jej i nie zabiera stanowiska wobec niej jako „moje ja”. Te pięć agregatów utrzymywania, wobec których nie stał się zaangażowany i których nie zakłada doprowadzą do jego dobra i szczęścia na długi czas".

-"Tak to jest, przyjacielu Siariputto z tymi czcigodnymi, którzy mają takich współczujących i dobrze życzących braci w świętym życiu by pouczali ich i instruowali. I teraz gdy usłyszałem te nauczanie Dnammy czcigodnego Sariputty, mój umysł jest wyzwolony ze skaz przez nie-utrzymywanie". Oto co powiedział czcigodny Sariputta, czcigodny Yamaka był zadowolony i ucieszony słowami czcigodnego Sariputty.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo