Tytuł: Ignorancja

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

SN.22.126

Samudayadhamma Sutta

Ignorancja

Tłumaczenie: Varapanyo


W Savatthi. Wtedy pewien mnich podszedł do Zrealizowanego, złożył mu hołd i usiadł z boku i rzekł do niego: „Czcigodny panie, jest powiedziane: 'ignorancja, ignorancja'. Czym, czcigodny panie, jest ignorancja i w jaki sposób jest się pogrążonym w ignorancji?”

„Tu, mnichu, niepouczony przeciętniak nie rozumie materii będącej podmiotem powstania taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem powstania'. Nie rozumie materii będącej podmiotem zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem zaniku'. Nie rozumie materii będącej podmiotem powstania i zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem powstania i zaniku'. Nie rozumie uczucia … percepcji … determinacji … świadomości będącej podmiotem powstania taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem powstania'. Nie rozumie świadomości będącej podmiotem zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem zaniku'. Nie rozumie świadomości będącej podmiotem powstania i zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem powstania i zaniku'. To jest nazywane ignorancją, mnichu, i w ten sposób jest się pogrążonym w ignorancji".

Kiedy to zostało powiedziane, ten mnich rzekł do Zrealizowanego: „Czcigodny panie, jest powiedziane: 'prawdziwa wiedza, prawdziwa wiedza'. Czym, czcigodny panie, jest prawdziwa wiedza i w jaki sposób dochodzi się do prawdziwej wiedzy?”

„Tu, mnichu, pouczony szlachetny uczeń rozumie materię będącą podmiotem powstania taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem powstania'. Rozumie materię będącą podmiotem zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem zaniku'. Rozumie materię będącą podmiotem powstania i zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Materia jest podmiotem powstania i zaniku'. Rozumie uczucie … percepcję … determinacje … świadomość będącą podmiotem powstania taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem powstania'. Rozumie świadomość będącą podmiotem zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem zaniku'. Rozumie świadomość będącą podmiotem powstania i zaniku taką jaką rzeczywiście jest, w ten sposób: 'Świadomość jest podmiotem powstania i zaniku'. To jest nazywane prawdziwą wiedzą i w taki sposób dochodzi się do prawdziwej wiedzy".

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0303m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo