Tytuł: Połączone mowy o sześciu bazach zmysłowych

O tłumaczach: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

Anicca Vagga (SN.35.001 … SN.35.012 - Rozdział o nietrwałości)

Ajjhattānicca Sutta (SN.35.001 - Mowa o własnej nietrwałości) Gabryszewski
Ajjhattadukkha Sutta (SN.35.002 - Mowa o własnym cierpieniu) Gabryszewski
Ajjhattānatta Sutta (SN.35.003 - Mowa o własnym nie ja) Gabryszewski
Bāhirānicca Sutta (SN.35.004 - Mowa o zewnętrznej nietrwałości) Gabryszewski
Bāhiradukkha Sutta (SN.35.005 - Mowa o zewnętrznym cierpieniu) Gabryszewski
Bāhirānatta Sutta (SN.35.006 - Mowa o zewnętrznym nie ja) Gabryszewski
Ajjhattāniccātītānāgata Sutta (SN.35.007 - Mowa o własnej nietrwałości w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski
Ajjhattadukkhātītānāgata Sutta (SN.35.008 - Mowa o własnym cierpieniu w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski
Ajjhattānattātītānāgata Sutta (SN.35.009 - Mowa o własnym nie ja w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski
Bāhirāniccātītānāgata Sutta (SN.35.010 - Mowa o zewnętrznej nietrwałości w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski
Bāhiradukkhātītānāgata Sutta (SN.35.011 - Mowa o zewnętrznym cierpieniu w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski
Bāhirānattātītānāgata Sutta (SN.35.012 - Mowa o zewnętrznym nie ja w przeszłości i przyszłości) Gabryszewski

Yamaka Vagga (SN.35.013 … SN.35.022 - Rozdział o )

Paṭhamapubbesambodha Sutta (SN.35.013 - Mowa o )
Dutiyapubbesambodha Sutta (SN.35.014 - Mowa o )
Paṭhamaassādapariyesana Sutta (SN.35.015 - Mowa o )
Dutiyaassādapariyesana Sutta (SN.35.016 - Mowa o )
Paṭhamanoceassāda Sutta (SN.35.017 - Mowa o )
Dutiyanoceassāda Sutta (SN.35.018 - Mowa o )
Paṭhamābhinanda Sutta (SN.35.019 - Mowa o )
Dutiyābhinanda Sutta (SN.35.020 - Mowa o )
Paṭhamadukkhuppāda Sutta (SN.35.021 - Mowa o )
Dutiyadukkhuppāda Sutta (SN.35.022 - Mowa o )

Sabba Vagga (SN.35.023 … SN.35.032 - Rozdział o wszystkim)

Sabba Sutta (SN.35.023 - Mowa o wszystkim) Gabryszewski | Agrios
Pahāna Sutta (SN.35.024 - Mowa o porzucaniu) Gabryszewski
Abhiññāpariññāpahāna Sutta (SN.35.025 - Mowa o porzucaniu według specjalnej wiedzy i pełnego zrozumienia) Gabryszewski
Paṭhamaaparijānana Sutta (SN.35.026 - Pierwsza mowa o braku pełnego zrozumienia) Gabryszewski
Dutiyaaparijānana Sutta (SN.35.027 - Druga mowa o braku pełnego zrozumienia) Gabryszewski
Āditta Sutta (SN.35.028 - Mowa o tym, co płonie) Gabryszewski | Agrios | Czypicki
Addhabhūta Sutta (SN.35.029 - Mowa o tym, co jest zanieczyszczone) Gabryszewski
Samugghātasāruppa Sutta (SN.35.030 - Mowa o właściwym usunięciu) Gabryszewski
Paṭhamasamugghātasappāya Sutta (SN.35.031 - Pierwsza mowa o odpowiednim usunięciu) Gabryszewski
Dutiyasamugghātasappāya Sutta (SN.35.032 - Druga mowa o odpowiednim usunięciu) Gabryszewski

Jātidhamma Vagga (SN.35.033 … SN.35.042 - Rozdział o przedmiocie narodzin)

Jātidhammādisuttadasakaṃ (SN.35.033-042 - Pierwsza mowa z dziesięciu o przedmiocie narodzin) Gabryszewski

Sabbaanicca Vagga (SN.35.043 … SN.35.052 - Rozdział o wszystkim co nietrwałe)

Aniccādisuttanavakaṃ (SN.35.043-051 - Pierwsza mowa z dziewięciu o nietrwałym) Gabryszewski
Upassaṭṭha Sutta (SN.35.052 - Mowa o przezwyciężonym) Gabryszewski

Avijjā Vagga (SN.35.053 … SN.35.062 - Rozdział o )

Avijjāpahāna Sutta (SN.35.053 - Mowa o )
Saṃyojanapahāna Sutta (SN.35.054 - Mowa o )
Saṃyojanasamugghāta Sutta (SN.35.055 - Mowa o )
Āsavapahāna Sutta (SN.35.056 - Mowa o )
Āsavasamugghāta Sutta (SN.35.057 - Mowa o )
Anusayapahāna Sutta (SN.35.058 - Mowa o )
Anusayasamugghāta Sutta (SN.35.059 - Mowa o )
Sabbupādānapariññā Sutta (SN.35.060 - Mowa o )
Paṭhamasabbupādānapariyādāna Sutta (SN.35.061 - Mowa o )
Dutiyasabbupādānapariyādāna Sutta (SN.35.062 - Mowa o )

Migajāla Vagga (SN.35.063 … SN.35.073 - Rozdział o )

Paṭhamamigajāla Sutta (SN.35.063 - Pierwsza mowa o )
Dutiyamigajāla Sutta (SN.35.064 - Druga mowa o )
Paṭhamasamiddhimārapañhā Sutta (SN.35.065 - Mowa o )
Samiddhisattapañhā Sutta (SN.35.066 - Mowa o )
Samiddhidukkhapañhā Sutta (SN.35.067 - Mowa o )
Samiddhilokapañhā Sutta (SN.35.068 - Mowa o )
Upasenaāsīvisa Sutta (SN.35.069 - Mowa o )
Upavāṇasandiṭṭhika Sutta (SN.35.070 - Mowa o )
Paṭhamachaphassāyatana Sutta (SN.35.071 - Mowa o )
Dutiyachaphassāyatana Sutta (SN.35.072 - Mowa o )
Tatiyachaphassāyatana Sutta (SN.35.073 - Mowa o )

Gilāna Vagga (SN.35.074 … SN.35.083 - Rozdział o chorym)

Paṭhamagilāna Sutta (SN.35.074 - Pierwsza mowa o chorym) Gabryszewski
Dutiyagilāna Sutta (SN.35.075 - Druga mowa o chorym) Gabryszewski
Rādhaanicca Sutta (SN.35.076 - Mowa "Radha i nietrwałość") Gabryszewski
Rādhadukkha Sutta (SN.35.077 - Mowa "Radha i cierpienie") Gabryszewski
Rādhaanatta Sutta (SN.35.078 - Mowa "Radha i nie ja") Gabryszewski
Paṭhamaavijjāpahāna Sutta (SN.35.079 - Pierwsza mowa o usunięciu niewiedzy) Gabryszewski
Dutiyaavijjāpahāna Sutta (SN.35.080 - Druga mowa o usunięciu niewiedzy) Gabryszewski | Agrios
Sambahulabhikkhu Sutta (SN.35.081 - Mowa o licznych mnichach) Gabryszewski
Lokapañhā Sutta (SN.35.082 - Mowa pytań o świat) Gabryszewski | Agrios
Phaggunapañhā Sutta (SN.35.083 - Mowa pytań czcigodnego Phagguny) Gabryszewski

Channa Vagga (SN.35.084 … SN.35.093 - Rozdział o czcigodnym Channie)

Palokadhamma Sutta (SN.35.084 - Mowa o przedmiocie zniszczenia) Gabryszewski
Suññataloka Sutta (SN.35.085 - Mowa o pustce świata) Gabryszewski | Agrios
Saṃkhittadhamma Sutta (SN.35.086 - Mowa o Dhammie w skrócie) Gabryszewski
Channa Sutta (SN.35.087 - Mowa o czcigodnym Channie) Gabryszewski
Puṇṇa Sutta (SN.35.088 - Mowa o czcigodnym Punnie) Gabryszewski
Bāhiya Sutta (SN.35.089 - Mowa o czcigodnym Bahiyi) Gabryszewski
Paṭhamaejā Sutta (SN.35.090 - Pierwsza mowa o pożądaniu) Gabryszewski
Dutiyaejā Sutta (SN.35.091 - Druga mowa o pożądaniu) Gabryszewski
Paṭhamadvaya Sutta (SN.35.092 - Pierwsza mowa o parach) Gabryszewski
Dutiyadvaya Sutta (SN.35.093 - Druga mowa o parach) Gabryszewski

Saḷa Vagga (SN.35.094 … SN.35.103 - Rozdział o )

Adantaagutta Sutta (SN.35.094 - Mowa o)
Mālukyaputta Sutta (SN.35.095 - Mowa o Mālukyaputta) Agrios
Parihānadhamma Sutta (SN.35.096 - Mowa o )
Pamādavihārī Sutta (SN.35.097 - Mowa o )
Saṃvara Sutta (SN.35.098 - Mowa o )
Samādhi Sutta (SN.35.099 - Mowa o )
Paṭisallāna Sutta (SN.35.100 - Mowa o )
Paṭhamanatumhākaṃ Sutta (SN.35.101 - Mowa o )
Dutiyanatumhākaṃ Sutta (SN.35.102 - Mowa o )
Udaka Sutta (SN.35.103 - Mowa o )

Yogakkhemi Vagga (SN.35.104 … SN.35.113 - Rozdział o wyzwoleniu od przywiązań)

Yogakkhemi Sutta (SN.35.104 - Mowa o wyzwoleniu od przywiązań) Gabryszewski
Upādāya Sutta (SN.35.105 - Mowa o lgnięciu) Gabryszewski
Dukkhasamudaya Sutta (SN.35.106 - Mowa o pochodzeniu cierpienia) Gabryszewski
Lokasamudaya Sutta (SN.35.107 - Mowa o pochodzeniu świata) Gabryszewski
Seyyohamasmi Sutta (SN.35.108 - Mowa Jestem lepszy) Gabryszewski
Saṃyojaniya Sutta (SN.35.109 - Mowa o rzeczach, które wiążą) Gabryszewski
Upādāniya Sutta (SN.35.110 - Mowa o rzeczach, które chwytają) Gabryszewski
Ajjhattikāyatanaparijānana Sutta (SN.35.111 - Mowa o pełnym zrozumieniu wewnętrznych podstaw poznania) Gabryszewski
Bāhirāyatanaparijānana Sutta (SN.35.112 - Mowa o pełnym zrozumieniu zewnętrznych podstaw poznania) Gabryszewski
Upassuti Sutta (SN.35.113 - Mowa o słuchaniu) Gabryszewski

Lokakāmaguṇa Vagga (SN.35.114 … SN.35.123 - Rozdział o )

Paṭhamamārapāsa Sutta (SN.35.114 - Mowa o )
Dutiyamārapāsa Sutta (SN.35.115 - Mowa o )
Lokantagamana Sutta (SN.35.116 - Mowa o )
Kāmaguṇa Sutta (SN.35.117 - Mowa o )
Sakkapañha Sutta (SN.35.118 - Mowa o )
Pañcasikha Sutta (SN.35.119 - Mowa o )
Sāriputtasaddhivihārika Sutta (SN.35.120 - Mowa o )
Rāhulovāda Sutta (SN.35.121 - Mowa o )
Saṃyojaniyadhamma Sutta (SN.35.122 - Mowa o )
Upādāniyadhamma Sutta (SN.35.123 - Mowa o )

Gahapati Vagga (SN.35.124 … SN.35.133 - Rozdział o )

Vesālī Sutta (SN.35.124 - Mowa o )
Vajjī Sutta (SN.35.125 - Mowa o )
Nāḷanda Sutta (SN.35.126 - Mowa o )
Bhāradvāja Sutta (SN.35.127 - Mowa o )
Soṇa Sutta (SN.35.128 - Mowa o )
Ghosita Sutta (SN.35.129 - Mowa o )
Hāliddikāni Sutta (SN.35.130 - Mowa o )
Nakulapitu Sutta (SN.35.131 - Mowa o )
Lohicca Sutta (SN.35.132 - Mowa o )
Verahaccāni Sutta (SN.35.133 - Mowa o )

Devadaha Vagga (SN.35.134 … SN.35.145 - Rozdział o )

Devadaha Sutta (SN.35.134 - Mowa o )
Khaṇa Sutta (SN.35.135 - Mowa o możliwości) Agrios
Paṭhamarūpārāma Sutta (SN.35.136 - Mowa o )
Dutiyarūpārāma Sutta (SN.35.137 - Mowa o )
Paṭhamanatumhākaṃ Sutta (SN.35.138 - Mowa o )
Dutiyanatumhākaṃ Sutta (SN.35.139 - Mowa o )
Ajjhattāniccahetu Sutta (SN.35.140 - Mowa o )
Ajjhattadukkhahetu Sutta (SN.35.141 - Mowa o )
Ajjhattānattahetu Sutta (SN.35.142 - Mowa o )
Bāhirāniccahetu Sutta (SN.35.143 - Mowa o )
Bāhiradukkhahetu Sutta (SN.35.144 - Mowa o )
Bāhirānattahetu Sutta (SN.35.145 - Mowa o )

Navapurāṇa Vagga (SN.35.146 … SN.35.155 - Rozdział o nowej i starej)

Kammanirodha Sutta (SN.35.146 - Mowa o zniszczeniu kammy) Gabryszewski | Agrios
Aniccanibbānasappāya Sutta (SN.35.147 - Mowa o nietrwałości, właściwej ścieżce do nibbany) Gabryszewski
Dukkhanibbānasappāya Sutta (SN.35.148 - Mowa o cierpieniu, właściwej ścieżce do nibbany) Gabryszewski
Anattanibbānasappāya Sutta (SN.35.149 - Mowa o nie ja, właściwej ścieżce do nibbany) Gabryszewski
Nibbānasappāyapaṭipadā Sutta (SN.35.150 - Mowa o właściwej ścieżce do nibbany) Gabryszewski
Antevāsika Sutta (SN.35.151 - Mowa o uczniu) Gabryszewski
Kimatthiyabrahmacariya Sutta (SN.35.152 - Mowa W jakim celu jest szlachetne życie) Gabryszewski
Atthinukhopariyāya Sutta (SN.35.153 - Mowa Czy jest metoda) Gabryszewski
Indriyasampanna Sutta (SN.35.154 - Mowa o obdarzonym zmysłami) Gabryszewski
Dhammakathikapuccha Sutta (SN.35.155 - Mowa pytania o wykładającego Dhammę) Gabryszewski

Nandikkhaya Vagga (SN.35.156 … SN.35.167 - Rozdział o )

Ajjhattanandikkhaya Sutta (SN.35.156 - Mowa o )
Bāhiranandikkhaya Sutta (SN.35.157 - Mowa o )
Ajjhattaaniccanandikkhaya Sutta (SN.35.158 - Mowa o )
Bāhiraaniccanandikkhaya Sutta (SN.35.159 - Mowa o )
Jīvakambavanasamādhi Sutta (SN.35.160 - Mowa o )
Jīvakambavanapaṭisallāna Sutta (SN.35.161 - Mowa o )
Koṭṭhikaanicca Sutta (SN.35.162 - Mowa o )
Koṭṭhikadukkha Sutta (SN.35.163 - Mowa o )
Koṭṭhikaanatta Sutta (SN.35.164 - Mowa o )
Micchādiṭṭhipahāna Sutta (SN.35.165 - Mowa o )
Sakkāyadiṭṭhipahāna Sutta (SN.35.166 - Mowa o )
Attānudiṭṭhipahāna Sutta (SN.35.167 - Mowa o )

Saṭṭhipeyyāla Vagga (SN.35.168 … SN.35.227 - Rozdział o )

Ajjhattaaniccachanda Sutta (SN.35.168 - Mowa o )
Ajjhattaaniccarāga Sutta (SN.35.169 - Mowa o )
Ajjhattaaniccachandarāga Sutta (SN.35.170 - Mowa o )
Dukkhachandādi Sutta (SN.35.171-173 - Mowa o )
Anattachandādi Sutta (SN.35.174-176 - Mowa o )
Bāhirāniccachandādi Sutta (SN.35.177-179 - Mowa o )
Bāhiradukkhachandādi Sutta (SN.35.180-182 - Mowa o )
Bāhirānattachandādi Sutta (SN.35.183-185 - Mowa o )
Ajjhattātītānicca Sutta (SN.35.186 - Mowa o )
Ajjhattānāgatānicca Sutta (SN.35.187 - Mowa o )
Ajjhattapaccuppannānicca Sutta (SN.35.188 - Mowa o )
Ajjhattātītādidukkha Sutta (SN.35.189-191 - Mowa o )
Ajjhattātītādianatta Sutta (SN.35.192-194 - Mowa o )
Bāhirātītādianicca Sutta (SN.35.195-197 - Mowa o )
Bāhirātītādidukkha Sutta (SN.35.198-200 - Mowa o )
Bāhirātītādianatta Sutta (SN.35.201-203 - Mowa o )
Ajjhattātītayadanicca Sutta (SN.35.204 - Mowa o )
Ajjhattānāgatayadanicca Sutta (SN.35.205 - Mowa o )
Ajjhattapaccuppannayadanicca Sutta (SN.35.206 - Mowa o )
Ajjhattātītādiyaṃdukkha Sutta (SN.35.207-209 - Mowa o )
Ajjhattātītādiyadanatta Sutta (SN.35.210-212 - Mowa o )
Bāhirātītādiyadanicca Sutta (SN.35.213-215 - Mowa o )
Bāhirātītādiyaṃdukkha Sutta (SN.35.216-218 - Mowa o )
Bāhirātītādiyadanatta Sutta (SN.35.219-221 - Mowa o )
Ajjhattāyatanaanicca Sutta (SN.35.222 - Mowa o )
Ajjhattāyatanadukkha Sutta (SN.35.223 - Mowa o )
Ajjhattāyatanaanatta Sutta (SN.35.224 - Mowa o )
Bāhirāyatanaanicca Sutta (SN.35.225 - Mowa o )
Bāhirāyatanadukkha Sutta (SN.35.226 - Mowa o )
Bāhirāyatanaanatta Sutta (SN.35.227 - Mowa o )

Samudda Vagga (SN.35.228 … SN.35.237 - Rozdział o )

Paṭhamasamudda Sutta (SN.35.228 - Mowa o )
Dutiyasamudda Sutta (SN.35.229 - Mowa o )
Bāḷisikopama Sutta (SN.35.230 - Mowa o )
Khīrarukkhopama Sutta (SN.35.231 - Mowa o )
Koṭṭhika Sutta (SN.35.232 - Mowa o )
Kāmabhū Sutta (SN.35.233 - Mowa o )
Udāyī Sutta (SN.35.234 - Mowa o )
Ādittapariyāya Sutta (SN.35.235 - Mowa o )
Paṭhamahatthapādopama Sutta (SN.35.236 - Mowa o )
Dutiyahatthapādopama Sutta (SN.35.237 - Mowa o )

Āsīvisa Vagga (SN.35.238 … SN.35.248 - Rozdział o żmii)

Āsīvisopama Sutta (SN.35.238 - Mowa o porównaniu do żmii) Kowalewski
Rathopama Sutta (SN.35.239 - Mowa o )
Kummopama Sutta (SN.35.240 - Mowa o )
Paṭhamadārukkhandhopama Sutta (SN.35.241 - Pierwsza mowa o porównaniu do składu drewna) Agrios | Kowalewski
Dutiyadārukkhandhopama Sutta (SN.35.242 - Druga mowa o porównaniu do składu drewna)
Avassutapariyāya Sutta (SN.35.243 - Mowa o )
Dukkhadhamma Sutta (SN.35.244 - Mowa o )
Kiṃsukopama Sutta (SN.35.245 - Mowa o porównaniu do drzewa Kiṃsuka)
Vīṇopama Sutta (SN.35.246 - Mowa o )
Chappāṇakopama Sutta (SN.35.247 - Mowa o porównaniu do sześciu zwierząt) Agrios
Yavakalāpi Sutta (SN.35.248 - Mowa o )


Powrót do Tipiṭaki

Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020