Tytuł: Mowa o czcigodnym Punnie

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.35.088

Puṇṇa Sutta

Mowa o czcigodnym Punnie

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Atha kho āyasmā puṇṇo yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā …pe… ekamantaṃ nisinno kho āyasmā puṇṇo bhagavantaṃ etadavoca – "sādhu me, bhante, bhagavā saṃkhittena dhammaṃ desetu, yamahaṃ bhagavato dhammaṃ sutvā eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto vihareyya"nti.

Wtedy czcigodny Punna do Błogosławionego zbliżył się, zbliżywszy się …etc… czcigodny Punna, który z boku usiadł, do Błogosławionego powiedział to: "Proszę, Panie, niech Błogosławiony dla mnie w skrócie Dhammę wyłoży, tę Błogosławionego Dhammę wysłuchawszy, żyłbym zamknięty w sobie, uważny, gorliwy, stanowczy."

"Santi kho, puṇṇa, cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Tañce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati. Tassa taṃ abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati nandī. 'Nandisamudayā dukkhasamudayo, puṇṇā'ti vadāmi …pe… santi kho, puṇṇa, jivhāviññeyyā rasā …pe… santi kho, puṇṇa, manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Tañce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati. Tassa taṃ abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati nandī. Nandisamudayā dukkhasamudayo, puṇṇā'ti vadāmi."

"Są, Punno, postrzegane przez zmysł oka formy (widziane), miłe, przyjemne, urocze, kuszące, związane z pożądaniem, wywołujące emocje. W nich zatem mnich znajduje przyjemność, mówi (o nich), będąc przywiązanym (do nich) pozostaje. Jego to znajdowanie przyjemności, mówienie, pozostawanie przywiązanym, rodzi pożądanie. 'Z powstaniem pożądania jest powstanie cierpienia, Punno,' (tak) mówię …etc… są, Punno, postrzegane przez zmysł języka smaki …etc… są, Punno, postrzegane przez zmysł umysłu dhammy, miłe, przyjemne, urocze, kuszące, związane z pożądaniem, wywołujące emocje. W nich zatem mnich znajduje przyjemność, mówi (o nich), będąc przywiązanym (do nich) pozostaje. Jego to znajdowanie przyjemności, mówienie, pozostawanie przywiązanym, rodzi pożądanie. 'Z powstaniem pożądania jest powstanie cierpienia, Punno,' (tak) mówię."

"Santi kho, puṇṇa, cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Tañce bhikkhu nābhinandati nābhivadati nājjhosāya tiṭṭhati, tassa taṃ anabhinandato anabhivadato anajjhosāya tiṭṭhato nirujjhati nandī. 'Nandinirodhā dukkhanirodho, puṇṇā'ti vadāmi …pe… santi kho, puṇṇa, manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Tañce bhikkhu nābhinandati nābhivadati nājjhosāya tiṭṭhati, tassa taṃ anabhinandato anabhivadato anajjhosāya tiṭṭhato nirujjhati nandī. 'Nandinirodhā dukkhanirodho, puṇṇā'ti vadāmi."

"Są, Punno, postrzegane przez zmysł oka formy (widziane), miłe, przyjemne, urocze, kuszące, związane z pożądaniem, wywołujące emocje. W nich zatem mnich nie znajduje przyjemności, nie mówi (o nich), nie będąc przywiązanym (do nich) pozostaje. Jego to nieznajdowanie przyjemności, niemówienie, niepozostawanie przywiązanym, niszczy pożądanie. 'Ze zniszczeniem pożądania jest zniszczenie cierpienia, Punno ' (tak) mówię …etc… są, Punno, postrzegane przez zmysł umysłu dhammy, miłe, przyjemne, urocze, kuszące, związane z pożądaniem, wywołujące emocje. W nich zatem mnich nie znajduje przyjemności, nie mówi (o nich), nie będąc przywiązanym (do nich) pozostaje. Jego to nieznajdowanie przyjemności, niemówienie, niepozostawanie przywiązanym, niszczy pożądanie. 'Ze zniszczeniem pożądania jest zniszczenie cierpienia, Punno,' (tak) mówię."

"Iminā tvaṃ, puṇṇa, mayā saṃkhittena ovādena ovadito katamasmiṃ janapade viharissasī"ti?
"Atthi, bhante, sunāparanto nāma janapado, tatthāhaṃ viharissāmī"ti.

"Dzięki temu ty, Punno, przeze mnie w skrócie przedstawionemu pouczeniu w jakim kraju zamieszkasz?"
"Jest, Panie, kraj o nazwie Sunaparanta, tam ja zamieszkam."

"Caṇḍā kho, puṇṇa, sunāparantakā manussā pharusā kho, puṇṇa, sunāparantakā manussā. Sace taṃ, puṇṇa, sunāparantakā manussā akkosissanti paribhāsissanti, tatra te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace maṃ, bhante, sunāparantakā manussā akkosissanti paribhāsissanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'bhaddakā vatime sunāparantakā manussā, subhaddakā vatime sunāparantakā manussā, yaṃ me nayime pāṇinā pahāraṃ dentī'ti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī"ti.

"Dzicy są, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta, okrutni są, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta. Jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta będą ci urągać, będą ubliżać, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta będą mi urągać, będą ubliżać, wówczas ja tak zachowam się - 'Dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, albo bardzo dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, w tym, że mi oni dłonią ciosu nie zadają.' Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."

"Sace pana te, puṇṇa, sunāparantakā manussā pāṇinā pahāraṃ dassanti, tatra pana te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace me, bhante, sunāparantakā manussā pāṇinā pahāraṃ dassanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'bhaddakā vatime sunāparantakā manussā, subhaddakā vatime sunāparantakā manussā, yaṃ me nayime leḍḍunā pahāraṃ dentī,ti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī"ti.

"Ale jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta dłonią ci cios zadadzą, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta dłonią mi cios zadadzą, wówczas ja tak zachowam się - 'Dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, albo bardzo dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, w tym, że mi oni grudą ziemi ciosu nie zadają.' Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."

"Sace pana te, puṇṇa, sunāparantakā manussā leḍḍunā pahāraṃ dassanti, tatra pana te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace me, bhante, sunāparantakā manussā leḍḍunā pahāraṃ dassanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'bhaddakā vatime sunāparantakā manussā, subhaddakā vatime sunāparantakā manussā, yaṃ me nayime daṇḍena pahāraṃ dentī'ti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī"ti.

"Ale jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta grudą ziemi ci cios zadadzą, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta grudą ziemi mi cios zadadzą, wówczas ja tak zachowam się - 'Dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, albo bardzo dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, w tym, że mi oni kijem ciosu nie zadają.' Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."

"Sace pana puṇṇa, sunāparantakā manussā daṇḍena pahāraṃ dassanti, tatra pana te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace me, bhante, sunāparantakā manussā daṇḍena pahāraṃ dassanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'bhaddakā vatime sunāparantakā manussā, subhaddakā vatime sunāparantakā manussā, yaṃ me nayime satthena pahāraṃ dentī'ti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī’’ti.

"Ale jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta kijem ci cios zadadzą, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta kijem mi cios zadadzą, wówczas ja tak zachowam się - 'Dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, albo bardzo dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, w tym, że mi oni nożem ciosu nie zadają.' Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."

"Sace pana te, puṇṇa, sunāparantakā manussā satthena pahāraṃ dassanti, tatra pana te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace me, bhante, sunāparantakā manussā satthena pahāraṃ dassanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'bhaddakā vatime sunāparantakā manussā, subhaddakā vatime sunāparantakā manussā, yaṃ maṃ nayime tiṇhena satthena jīvitā voropentī'ti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī"ti.

"Ale jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta nożem ci cios zadadzą, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta nożem mi cios zadadzą, wówczas ja tak zachowam się - 'Dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, albo bardzo dobrzy są ci ludzie z kraju Sunaparanta, w tym, że mi oni ostrym nożem ciosu nie zadają.' Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."

"Sace pana taṃ, puṇṇa, sunāparantakā manussā tiṇhena satthena jīvitā voropessanti, tatra pana te, puṇṇa, kinti bhavissatī"ti?
"Sace maṃ, bhante, sunāparantakā manussā tiṇhena satthena jīvitā voropessanti, tatra me evaṃ bhavissati – 'santi kho tassa bhagavato sāvakā kāyena ca jīvitena ca aṭṭīyamānā harāyamānā jigucchamānā satthahārakaṃ pariyesanti, taṃ me idaṃ apariyiṭṭhaññeva satthahārakaṃ laddha'nti. Evamettha, bhagavā, bhavissati, evamettha, sugata, bhavissatī"ti.
"Sādhu sādhu, puṇṇa! Sakkhissasi kho tvaṃ, puṇṇa, iminā damūpasamena samannāgato sunāparantasmiṃ janapade vatthuṃ. Yassa dāni tvaṃ, puṇṇa, kālaṃ maññasī"ti.

"Ale jeśli, Punno, ludzie z kraju Sunaparanta ostrym nożem życia cię pozbawią, wówczas ty, Punno, jak zachowasz się?"
"Jeśli, Panie, ludzie z kraju Sunaparanta ostrym nożem życia mnie pozbawią, wówczas ja, Panie, tak zachowam się - 'Są uczniowie tego Błogosławionego, którzy ciałem i życiem zniechęceni, znużeni, przygnębieni, zabójcy szukają, tam przeze mnie nawet bez poszukiwania ten zabójca jest znaleziony. Tak w tym przypadku, Błogosławiony, zachowam się, tak w tym przypadku, Sugato, zachowam się."
"Dobrze, dobrze, Punno! Będziesz mógł ty, Punno, tą powściągliwością i spokojem obdarzony, w tym kraju Sunaparanta mieszkać. Dlatego teraz ty, Punno, myślisz, że czas jest (iść)."

Atha kho āyasmā puṇṇo bhagavato vacanaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena sunāparanto janapado tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sunāparanto janapado tadavasari. Tatra sudaṃ āyasmā puṇṇo sunāparantasmiṃ janapade viharati. Atha kho āyasmā puṇṇo tenevantaravassena pañcamattāni upāsakasatāni paṭivedesi. Tenevantaravassena pañcamattāni upāsikāsatāni paṭivedesi. Tenevantaravassena tisso vijjā sacchākāsi. Tenevantaravassena parinibbāyi.

Wtedy czcigodny Punna w Błogosławionego mowie znalazłszy przyjemność, zrozumiawszy (ją), podniósłszy się z siedzenia, Błogosławionego pozdrowiwszy, zwróciwszy się z szacunkiem prawą stroną oddalił się, miejsce do spania wygładziwszy, miskę i żółtą szatę wziąwszy, do kraju Sunaparanta w podróż wyruszył. Etapami podróż kontynuując do kraju Sunaparanta ostatecznie przybył. Tam czcigodny Punna w kraju Sunaparanta zamieszkał. Wtedy czcigodny Punna podczas tej samej pory deszczowej sprawił, że pięć setek świeckich wyznawców poznało (Dhammę), podczas tej samej pory deszczowej sprawił, że pięć setek świeckich wyznawczyń poznało (Dhammę), podczas tej samej pory deszczowej potrójną wyższą wiedzę zrealizował, podczas tej samej pory deszczowej ostateczną nibbanę osiągnął.

Atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu …pe… ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ – "yo so, bhante, puṇṇo nāma kulaputto bhagavatā saṃkhittena ovādena ovadito, so kālaṅkato. Tassa kā gati ko abhisamparāyo"ti?
"Paṇḍito, bhikkhave, puṇṇo kulaputto, paccapādi dhammassānudhammaṃ, na ca maṃ dhammādhikaraṇaṃ vihesesi. Parinibbuto, bhikkhave, puṇṇo kulaputto"ti.

Wtedy liczni mnisi do Błogosławionego zbliżyli się …etc… tamci mnisi, którzy z boku usiedli, do Błogosławionego powiedzieli to: "Ten, Panie, syn klanu o imieniu Punna, który od Błogosławionego krótkie pouczenie otrzymał, umarł. Jakie jest jego przeznaczenie, jakie są powtórne narodziny?"
"Mędrzec mnisi, syn klanu Punna, praktykował Dhammę w zgodności z Dhammą, ze względu na Dhammę nie sprawiał mi kłopotów. Tym, który osiągnął parinibbanę, mnisi, jest syn klanu Punna."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski