Tytuł: Połączone mowy o Ścieżce

O tłumaczach: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

Avijjā Vagga (SN.45.001 … SN.45.010 - Rozdział o niewiedzy)

Avijjā Sutta (SN.45.001 - Mowa o niewiedzy) Gabryszewski | Agrios
Upaḍḍha Sutta (SN.45.002 - Mowa o połowie) Gabryszewski
Sāriputta Sutta (SN.45.003 - Mowa o czcigodnym Sariputcie) Gabryszewski
Jāṇussoṇibrāhmaṇa Sutta (SN.45.004 - Mowa o braminie Janussoni) Gabryszewski
Kimatthiya Sutta (SN.45.005 - Mowa W jakim celu) Gabryszewski
Paṭhamaaññatarabhikkhu Sutta (SN.45.006 - Pierwsza mowa o pewnym mnichu) Gabryszewski
Dutiyaaññatarabhikkhu Sutta (SN.45.007 - Druga mowa o pewnym mnichu) Gabryszewski
Vibhaṅga Sutta (SN.45.008 - Mowa o analizie) Gabryszewski | Nagiljum | Agrios
Sūka Sutta (SN.45.009 - Mowa o wąsie u kłosa) Gabryszewski
Nandiya Sutta (SN.45.010 - Mowa o wędrowcu Nandiya) Gabryszewski

Vihāra Vagga (SN.45.011 … SN.45.020 - Rozdział o klastorze)

Paṭhamavihāra Sutta (SN.45.011 - Pierwsza mowa o klasztorze) Gabryszewski
Dutiyavihāra Sutta (SN.45.012 - Druga mowa o klasztorze) Gabryszewski
Sekkha Sutta (SN.45.013 - Mowa o uczniu) Gabryszewski
Paṭhamauppāda Sutta (SN.45.014 - Pierwsza mowa o powstawaniu) Gabryszewski
Dutiyauppāda Sutta (SN.45.015 - Druga mowa o powstawaniu) Gabryszewski
Paṭhamaparisuddha Sutta (SN.45.016 - Pierwsza mowa o czystym) Gabryszewski
Dutiyaparisuddha Sutta (SN.45.017 - Druga mowa o czystym) Gabryszewski
Paṭhamakukkuṭārāma Sutta (SN.45.018 - Pierwsza mowa o Parku Koguta) Gabryszewski
Dutiyakukkuṭārāma Sutta (SN.45.019 - Druga mowa o Parku Koguta) Gabryszewski
Tatiyakukkuṭārāma Sutta (SN.45.020 - Trzecia mowa o Parku Koguta) Gabryszewski

Micchatta Vagga (SN.45.021 … SN.45.030 - Rozdział o nieprawości)

Micchatta Sutta (SN.45.021 - Mowa o nieprawości) Gabryszewski
Akusaladhamma Sutta (SN.45.022 - Mowa o złych naukach) Gabryszewski
Paṭhamapaṭipadā Sutta (SN.45.023 - Pierwsza mowa o praktyce) Gabryszewski
Dutiyapaṭipadā Sutta (SN.45.024 - Druga mowa o praktyce) Gabryszewski
Paṭhamaasappurisa Sutta (SN.45.025 - Pierwsza mowa o złym człowieku) Gabryszewski
Dutiyaasappurisa Sutta (SN.45.026 - Druga mowa o złym człowieku) Gabryszewski
Kumbha Sutta (SN.45.027 - Mowa o garnku) Gabryszewski
Samādhi Sutta (SN.45.028 - Mowa o skupieniu medytacyjnym) Gabryszewski
Vedanā Sutta (SN.45.029 - Mowa o uczuciach) Gabryszewski
Uttiya Sutta (SN.45.030 - Mowa o czcigodnym Uttiyi) Gabryszewski

Paṭipatti Vagga (SN.45.031 … SN.45.040 - Rozdział o metodzie)

Paṭhamapaṭipatti Sutta (SN.45.031 - Pierwsza mowa o metodzie) Gabryszewski
Dutiyapaṭipatti Sutta (SN.45.032 - Druga mowa o metodzie) Gabryszewski
Viraddha Sutta (SN.45.033 - Mowa o zaniedbanym) Gabryszewski
Pāraṅgama Sutta (SN.45.034 - Mowa o przejściu na drugi brzeg) Gabryszewski
Paṭhamasāmañña Sutta (SN.45.035 - Pierwsza mowa o stanie mnicha) Gabryszewski
Dutiyasāmañña Sutta (SN.45.036 - Druga mowa o stanie mnicha) Gabryszewski
Paṭhamabrahmañña Sutta (SN.45.037 - Pierwsza mowa o stanie bramina) Gabryszewski
Dutiyabrahmañña Sutta (SN.45.038 - Druga mowa o stanie bramina) Gabryszewski
Paṭhamabrahmacariya Sutta (SN.45.039 - Pierwsza mowa o szlachetnym życiu) Gabryszewski
Dutiyabrahmacariya Sutta (SN.45.040 - Druga mowa o szlachetnym życiu) Gabryszewski

Aññatitthiyapeyyāla Vagga (SN.45.041 … SN.45.048 - Rozdział o innych doktrynach etc)

Rāgavirāga Sutta (SN.45.041 - Mowa o zaniku pożądania) Gabryszewski
Saṃyojanappahānādisuttachakkaṃ (SN.45.042-047 - Główna mowa z sześciu o uwolnieniu z więzów) Gabryszewski
Anupādāparinibbāna Sutta (SN.45.048 - Mowa o ostatecznym wygaśnięciu bez chwytania) Gabryszewski

Sūriyapeyyāla Vagga (SN.45.049 … SN.45.062 - Rozdział o )

Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.049 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.050-054 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.055 - Mowa o )
Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.056 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.057-061 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.062 - Mowa o )

Ekadhammapeyyāla Vagga (SN.45.063 … SN.45.076 - Rozdział o )

Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.063 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.064-068 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.069 - Mowa o )
Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.070 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.071-075 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.076 - Mowa o )

Dutiyaekadhammapeyyāla Vagga (SN.45.077 … SN.45.090 - Rozdział o )

Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.077 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.078-082 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.083 - Mowa o )
Kalyāṇamitta Sutta (SN.45.084 - Mowa o )
Sīlasampadādisuttapañcakaṃ (SN.45.085-089 - )
Yonisomanasikārasampadā Sutta (SN.45.090 - Mowa o )

Gaṅgāpeyyāla Vagga (SN.45.091 … SN.45.102 - Rozdział o )

Paṭhamapācīnaninna Sutta (SN.45.091 - Mowa o)
Dutiyādipācīnaninnasuttacatukkaṃ (SN.45.092-095 - )
Chaṭṭhapācīnaninna Sutta (SN.45.096 - Mowa o )
Paṭhamasamuddaninna Sutta (SN.45.097 - Mowa o )
Dutiyādisamuddaninnasuttapañcakaṃ Sutta (SN.45.098-102 - )

Dutiyagaṅgāpeyyāla Vagga (SN.45.103 … SN.45.138 - Rozdział o )

Paṭhamapācīnaninna Sutta (SN.45.103 - Mowa o )
Dutiyādipācīnaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.104-108 - )
Paṭhamasamuddaninna Sutta (SN.45.109 - Mowa o )
Dutiyādisamuddaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.110-114 - )
Paṭhamapācīnaninna Sutta (SN.45.115 - Mowa o )
Dutiyādipācīnaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.116-120 - )
Paṭhamasamuddaninna Sutta (SN.45.121 - Mowa o )
Dutiyādisamuddaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.122-126 - )
Paṭhamapācīnaninna Sutta (SN.45.127 - Mowa o )
Dutiyādipācīnaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.128-132 - )
Paṭhamasamuddaninna Sutta (SN.45.133 - Mowa o )
Dutiyādisamuddaninnasuttapañcakaṃ (SN.45.134-138 - )

Appamādapeyyāla Vagga (SN.45.139 … SN.45.148 - Rozdział o )

Tathāgata Sutta (SN.45.139 - Mowa o )
Pada Sutta (SN.45.140 - Mowa o )
Kūṭādisuttapañcakaṃ (SN.45.141-145 - )
Candimādisuttatatiyakaṃ (SN.45.146-148 - )

Balakaraṇīya Vagga (SN.45.149 … SN.45.160 - Rozdział o )

Bala Sutta (SN.45.149 - Mowa o )
Bīja Sutta (SN.45.150 - Mowa o )
Nāga Sutta (SN.45.151 - Mowa o )
Rukkha Sutta (SN.45.152 - Mowa o )
Kumbha Sutta (SN.45.153 - Mowa o )
Sūka Sutta (SN.45.154 - Mowa o )
Ākāsa Sutta (SN.45.155 - Mowa o )
Paṭhamamegha Sutta (SN.45.156 - Mowa o )
Dutiyamegha Sutta (SN.45.157 - Mowa o )
Nāvā Sutta (SN.45.158 - Mowa o )
Āgantuka Sutta (SN.45.159 - Mowa o )
Nadī Sutta (SN.45.160 - Mowa o )

Esanā Vagga (SN.45.161 … SN.45.171 - Rozdział o )

Esanā Sutta (SN.45.161 - Mowa o )
Vidhā Sutta (SN.45.162 - Mowa o )
Āsava Sutta (SN.45.163 - Mowa o )
Bhava Sutta (SN.45.164 - Mowa o )
Dukkhatā Sutta (SN.45.165 - Mowa o )
Khila Sutta (SN.45.166 - Mowa o )
Mala Sutta (SN.45.167 - Mowa o )
Nīgha Sutta (SN.45.168 - Mowa o )
Vedanā Sutta (SN.45.169 - Mowa o )
Taṇhā Sutta (SN.45.170 - Mowa o )
Tasinā Sutta (SN.45.171 - Mowa o )

Ogha Vagga (SN.45.172 … SN.45.181 - Rozdział o )

Ogha Sutta (SN.45.172 - Mowa o )
Yoga Sutta (SN.45.173 - Mowa o )
Upādāna Sutta (SN.45.174 - Mowa o )
Gantha Sutta (SN.45.175 - Mowa o )
Anusaya Sutta (SN.45.176 - Mowa o )
Kāmaguṇa Sutta (SN.45.177 - Mowa o )
Nīvaraṇa Sutta (SN.45.178 - Mowa o )
Upādānakkhandha Sutta (SN.45.179 - Mowa o )
Orambhāgiya Sutta (SN.45.180 - Mowa o )
Uddhambhāgiya Sutta (SN.45.181 - Mowa o )


Powrót do Tipiṭaki

Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020