Tytuł: Połączone mowy o uważności oddechu

O autorach: Piotr Jagodziński

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

Ānāpānasati – uważność oddechu w głównej mierze uznawana jest jako najważniejszy obiekt medytacyjny nauczany w Nikāyach. Tradycyjne wyjaśnienia utrzymują, że to właśnie uważność oddychania była praktykowana przez Buddhę w noc jego przebudzenia, tuż przed wejściem w kolejne cztery wchłonięcia medytacyjne (jhāny), a następnie skutkująca osiągnięciem trzech rodzai prawdziwej wiedzy. Po oświeceniu, czyli w okresie gdy nauczał, Błogosławiony od czasu do czasu udawał się w odosobnione miejsce by praktykować właśnie ten rodzaj medytacji. Nazywał to zaszczytnym i wzniosłym „miejscem odpoczynku Tathāgaty”, polecając tę metodę zarówno tym, którzy doskonalili swój umysł, jak i tym, którzy zrobili to co miało być zrobione – czyli arhantom. Dla tych, którzy nadal podlegali treningowi praktyka ta prowadzić miała do uwolnienia się od skaz, dla arhantów natomiast była przyjemnym przebywaniem w tu i teraz, dostarczając także uważności i przejrzystego zrozumienia (SN.54.11).

Praktyka uważności oddechu zdefiniowana jest poprzez zestaw szesnastu sposobów jaki opisany jest w pierwszej sutcie (SN.54.01), który to zestaw następnie pojawia się tu i ówdzie przez całą Ānāpānasatisaṃyuttę. Tych szesnaście kroków nie oznacza, że mają być one koniecznie praktykowane w kolejności od pierwszego do ostatniego, lecz raczej w pewnej mierze pokrywają się one wszystkie razem ze sobą. Zatem szesnastka ta mogłyby być nazywana kolejnymi fazami niż stopniami. Pierwsze cztery sposoby zostały wymienione także w Satipaṭṭhāna Sutcie, w części dotyczącej obserwacji ciała – natomiast pełen zestaw szesnastu praktyk daje kompletny obraz metody i jest dostępny także w Ānāpānasati Sutcie. Szesnaście aspektów podzielonych jest na cztery tetrady, każda odzwierciedla jedną z czterech ustanowień uważności. Ta korelacja zostaje wyjaśniona w dziesiątej sutcie (SN.54.10) i pojawia się też w kilku dalszych mowach.

W pierwszych sześciu suttach Ānāpānasatisaṃyutty zdefiniowana i wyjaśniona zostaje zwykła „uważność oddechu” (ānāpānasati). Od sutty (SN.54.07) aż do końca tego rozdziału następuje pewna zmiana, gdyż mowy zaczynają używać terminu „koncentracji dzięki uważności oddechu” (ānāpānasati-samādhi). Jest to taki rodzaj skupienia, który został uzyskany dzięki doskonaleniu uważności oddechu. Tutaj, tak jak w przypadku czynników ścieżki, czynników oświecenia oraz zdolności duchowych – uważność jest warunkiem do zaistnienia koncentracji.

W (SN.54.08) Buddha wymienia korzyści jakie są następstwem koncentracji osiągniętej poprzez uważność oddechu: fizyczne rozluźnienie, wygaśnięcie w danym momencie wspomnień i myśli związanych ze światem, doprowadzenie do wysokich osiągnięć medytacyjnych, włączywszy w to cztery wchłonięcia (jhāny), cztery stany bezforemne (arūpa), osiągnięcie uspokojenia (upasampajja), a nawet wyzwolenia ze skaz.

Sutta (SN.54.09) przedstawia ciekawą sytuację, gdy spora grupa mnichów, wysłuchawszy uprzednio kazania Buddhy na temat obrzydliwości ciała, popełnia samobójstwo. Błogosławiony stosuje środek zaradczy ucząc mnichów ānāpānasati-samādhi będący „nasycającym, pełnym błogości” przebywaniem.

Najważniejsza mowa w Ānāpānasatisaṃyutcie to (SN.54.13), której treść powtarza się w kolejnych suttach ((SN.54.14, SN.54.15, SN.54.16). Buddha wyjaśnia tu jak koncentracja osiągnięta dzięki uważności oddechu spełnia cztery ustanowienia uważności, te z kolei spełniają praktykę siedmiu czynników oświecenia, a one pozwalają osiągnąć i urzeczywistnić wyzwolenie poprzez prawdziwą wiedzę. Tak przedstawione wyjaśnienie ukazuje uważność oddechu jako kompletny o sposób medytacji, rozpoczynający się od zwykłego zwrócenia uwagi na oddech, a swój finał mający w najwyższym urzeczywistnieniu umysłu. Zasada ta potwierdza się w ostatnim ciągu sutt tego rozdziału, stwierdzając, że koncentracja wytworzona poprzez uważność oddechu prowadzi do przekroczenia wszystkich przeszkód i zniszczenia wszelkich skaz.

Tłumaczenie wstępu:
„The connected discourses of the Buddha” Bhikkhu Bodhi

Ekadhamma Vagga (SN.54.01 … SN.54.10 - Rozdział o jednej rzeczy)

Ekadhamma Sutta (SN.54.01 – Mowa o jednej rzeczy) Jagodziński
Bojjhaṅga Sutta (SN.54.02 – Mowa o czynnikach oświecenia) Jagodziński
Suddhika Sutta (SN.54.03 – Prostsza mowa) Jagodziński
Paṭhamaphala Sutta (SN.54.04 – Pierwsza mowa o rezultatach) Jagodziński
Dutiyaphala Sutta (SN.54.05 – Druga mowa o rezultatach) Jagodziński
Ariṭṭha Sutta (SN.54.06 – Mowa do Ariṭṭhy) Jagodziński
Mahākappina Sutta (SN.54.07 – Mowa do Mahākappiny) Jagodziński
Padīpopama Sutta (SN.54.08 – Mowa o porównaniu do lampy) Jagodziński
Vesālī Sutta (SN.54.09 – Mowa wygłoszona w Vesālī) Jagodziński
Kimila Sutta (SN.54.10 – Mowa do Kimili) Jagodziński

Dutiya Vagga (SN.54.11 … SN.54.20 - Rozdział drugi)

Icchānaṅgala Sutta (SN.54.11 – Mowa wygłoszona w Icchānaṅgala) Jagodziński
Kaṅkheyya Sutta (SN.54.12 – Mowa o wątpliwościach) Jagodziński
Paṭhama-Ānanda Sutta (SN.54.13 – Pierwsza mowa do Ānandy) Jagodziński
Dutiya-Ānanda Sutta (SN.54.14 – Druga mowa do Ānandy) Jagodziński
Paṭhama-bhikkhu Sutta (SN.54.15 – Pierwsza mowa do mnichów) Jagodziński
Dutiya-bhikkhu Sutta (SN.54.16 – Druga mowa do mnichów) Jagodziński
Saṃyojanappahāna Sutta (SN.54.17 – Mowa o zniewoleniach) Jagodziński
Anusayasamugghāta Sutta (SN.54.18 – Mowa o utajonych tendencjach) Jagodziński
Addhānapariññā Sutta (SN.54.19 – Mowa o pojmowaniu obranego kursu) Jagodziński
Āsavakkhaya Sutta (SN.54.20 – Mowa o zniszczeniu skaz) Jagodziński


Powrót do Tipiṭaki

Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020