Tytuł: Prostsza mowa

O autorze: Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

Komentarz tłumacza:

Warto w tym miejscu jeszcze raz wyjaśnić termin „parimukham” tłumaczone tutaj w ten sposób: „umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy”. Abhidhamma przyjmuje podejście czysto etymologiczne, definiując to wyrażenie jako: „w okolicach” (pari), „twarzy, buzi” (mukham). Vinaya przyjmuje inne podejście, użyte w wytłumaczeniu (Cv.V.27.4), które wskazuje na przód klatki piersiowej, będący przed obserwatorem. Bhante Thanissaro uznaje to wyrażenie za charakterystyczny styl, sugerujący „z przodu”. Jak można zauważyć poniższe, polskie tłumaczenie stara się przyjąć wszystkie te wytłumaczenia. Zatem to gdzie medytujący umiejscowi swoją uważność zależy od niego samego, od jego celu praktyki (na przykład chęć podążania za instrukcjami tyczącymi się rozwijania jhān, bądź też innymi metodami, nie związanymi z wchłonięciami medytacyjnymi).

To właśnie od tego do czego dążymy bądź też co chcemy poprzez praktykę osiągnąć, zależy sposób w jaki będziemy uważni oddechu. Innymi słowy, każdy sposób powodujący uważność oddechu (dzięki któremu uważność ta staje się silniejsza i jakościowo lepsza) będzie dobry. Co oznacza uważność oddechu? Gdy rozpoznać można wdech jako wdech i wydech jako wydech. Co więcej – nie ma żadnych przeciwwskazań by zmieniać sposoby obserwacji oddechu. Nie koniecznie musi więc być to rejon końca nosa, bądź miejsca tuż pod nosem, ponad górną wargą – równie dobrze może to być miejsce na klatce piersiowej czy na przeponie. Może to też być przestrzeń przed sobą, czyli w nieokreślonym miejscu przed ciałem. Jeśli tylko oddech jest faktycznie rejestrowany i odbiór ten powoduje że medytujący staje się coraz bardziej uważny, co z kolei wzmacnia jego koncentrację – tak dobrane miejsce będzie odpowiednie. Chodzi zatem o użyteczność metody niż jakieś szczegółowe – wręcz rytualne trzymanie się wskazówek. Z czasem może zdarzyć się, że miejsce, dotąd dobrze spełniające swoją rolę w rejestrowaniu oddechu, stanie się nieużyteczne, tzn przez dłuższy okres praktyki nie będzie żadnych rezultatów, uważność nie będzie ustanawiana jak niegdyś. Zamiast wzbudzać w sobie frustrację z powodu „nieudanej” praktyki, należy zastanowić się czy aby inne miejsce nie było lepsze w obserwowaniu oddechu. Umysł ma tendencję do nudzenia się, gdy po kilu miesiącach czy latach praktyka będzie przypominała rutynowe, mechaniczne odnotowywanie bez jakichkolwiek rezultatów. Zatem zmiana miejsca umiejscowienia uważności zalecana jest początkującym, którzy stawiają pierwsze kroki w ānāpānie, jak i tym, którzy z pewnych względów przeszli w bezowocną rutynę. Nie oznacza to przyzwolenia na skakanie po kilku miejscach w trakcie siedzenia, gdyż może to tylko jeszcze bardziej rozkojarzyć umysł. Natomiast można zastosować pewne zmiany, jeśli po długim czasie praktykowania odczuć można pewien zastój. Być może też jedna sesja w innym miejscu i powrót do starego miejsca będą w stanie „odnowić”uważność. Ogólne zalecenie w instrukcjach Buddhy zdaje się być takie, by jakiekolwiek wybrane miejsce było z pożytkiem dla ustanowienia uważności.

SN.54.03

Suddhika Sutta

Prostsza mowa

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi: Piotr Jagodziński


Mnisi, jeśli doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, daje wielki rezultat i wielką korzyść. Jak jest doskonalona, mnisi, jak praktykowana jest uważność oddechu tak by dawała wielki rezultat i wielką korzyść?

Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.
[1] Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.
( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01 – Mowa o jednej rzeczy) …pe… )
[16] „Obserwując poniechanie, robię wdech"- tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech"- tak praktykuje.

W taki oto sposób, mnisi, doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, która daje wielki rezultat i wielką korzyść.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0305m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński