Tytuł: Mowa o utajonych tendencjach

O autorze: Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Komentarz tłumacza:

W jaki sposób zapamiętywanie i powtarzanie urywka tekstu miałoby pomagać w osiąganiu jhān? Mówi się, że pierwsza jhāna składa się z pięciu składowych: vitakka (ukierunkowane rozpatrywanie), vicāra (wnikliwe dochodzenie), pīti (radosne uniesienie), sukha (błogość) oraz ekaggatā (zintegrowana unifikacja). Jak możemy dowiedzieć się z Cūḷavedalla Sutty (MN.044 – Krótsza mowa o zasobie wiedzy), mniszka Dhammadinna tak odpowiada na pytania Visākhi (warto wspomnieć, że w świeckim życiu była ona żoną Visākhi, lecz zwraca się do niego per „bracie” ponieważ tak mniszki powinny traktować każdego mężczyznę w podobnym wieku co one):

ukierunkowane rozpatrywanie i wnikliwe dochodzenie (vitakkavicārā) to złożoności mowy
(…)
Najsampierw bracie Visākho ukierunkowawszy rozpatrywanie i wniknąwszy dochodzeniem dopiero wtedy można przełożyć to na mowę.

Zatem skoro dwa pierwsze czynniki wchłonięcia byłyby złożonościami mowy warto więc tak udoskonalić tę funkcję by mogła pomóc w zaistnieniu pierwszej jhāny. Na jakiej zasadzie mogłoby to działać? Recytując coś musimy przyłożyć uwagę, ponieważ mowa jest jak długa taśma, albo jak fabuła sztuki czy filmu, która powinna być w odpowiednim porządku. To właśnie sati, czyli uważność z chwili na chwilę porządkuje wypowiedź, inaczej zapominalibyśmy to od czego rozpoczęliśmy zdanie. Rzecz jasna taki rodzaj „amnezji” może się zdarzyć, zwłaszcza gdy umysł jest rozproszony. Co jednak z tymi, którzy znają na pamięć sutty z Digha Nikāyi, które to mowy mogą być bardzo długie z licznymi powtórzeniami z których wypowiadania trzeba zdawać sobie nieustannie sprawę? Pomijając już nawet zrozumienie – samo zapamiętanie pewnej ilości tekstu z pewnością ćwiczy umysł w sati – uważności.

SN.54.18

Anusayasamugghāta Sutta

Mowa o utajonych tendencjach

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi

Piotr Jagodziński


Mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji.

W jaki sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji?

Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.
[1] Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.
( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01 – Mowa o jednej rzeczy) …pe… )
[16] „Obserwując poniechanie, robię wdech"- tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech"- tak praktykuje.

W taki sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0305m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński