Tytuł: Połączone mowy o prawdzie

O tłumaczach: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

Samādhi Vagga (SN.56.001 … SN.56.010 - Rozdział o skupieniu medytacyjnym)

Samādhi Sutta (SN.56.001 - Mowa o skupieniu medytacyjnym) Gabryszewski
Paṭisallāna Sutta (SN.56.002 - Mowa o odosobnieniu) Gabryszewski
Paṭhamakulaputta Sutta (SN.56.003 - Pierwsza mowa o synach z dobrych rodzin) Gabryszewski
Dutiyakulaputta Sutta (SN.56.004 - Druga mowa o synach z dobrych rodzin) Gabryszewski
Paṭhamasamaṇabrāhmaṇa Sutta (SN.56.005 - Pierwsza mowa o ascetach i braminach) Gabryszewski
Dutiyasamaṇabrāhmaṇa Sutta (SN.56.006 - Druga mowa o ascetach i braminach) Gabryszewski
Vitakka Sutta (SN.56.007 - Mowa o myślach) Gabryszewski
Cinta Sutta (SN.56.008 - Mowa o rozmyślaniu) Gabryszewski
Viggāhikakathā Sutta (SN.56.009 - Mowa o kłótliwej mowie) Gabryszewski
Tiracchānakathā Sutta (SN.56.010 - Mowa o bezsensownych rozmowach) Gabryszewski

Dhammacakkappavattana Vagga (SN.56.011 … SN.56.020 - Rozdział o wprawieniu w ruch koła Dhammy)

Dhammacakkappavattana Sutta (SN.56.011 - Mowa o wprawieniu w ruch koła Dhammy) Gabryszewski | Agrios | Czypicki
Tathāgata Sutta (SN.56.012 - Mowa o Tathagatach) Gabryszewski
Khandha Sutta (SN.56.013 - Mowa o skupiskach) Gabryszewski
Ajjhattikāyatana Sutta (SN.56.014 - Mowa o wewnętrznych podstawach poznania) Gabryszewski
Paṭhamadhāraṇa Sutta (SN.56.015 - Pierwsza mowa o pamięci) Gabryszewski
Dutiyadhāraṇa Sutta (SN.56.016 - Druga mowa o pamięci) Gabryszewski
Avijjā Sutta (SN.56.017 - Mowa o niewiedzy) Gabryszewski
Vijjā Sutta (SN.56.018 - Mowa o wiedzy) Gabryszewski
Saṅkāsana Sutta (SN.56.019 - Mowa o wyjaśnieniach) Gabryszewski
Tatha Sutta (SN.56.020 - Mowa o prawdach) Gabryszewski

Koṭigāma Vagga (SN.56.021 … SN.56.030 - Rozdział o wsi Koṭigāma)

Paṭhamakoṭigāma Sutta (SN.56.021 - Pierwsza mowa o wsi Koṭigāma) Gabryszewski
Dutiyakoṭigāma Sutta (SN.56.022 - Druga mowa o wsi Koṭigāma) Gabryszewski
Sammāsambuddha Sutta (SN.56.023 - Mowa o w pełni przebudzonym) Gabryszewski
Arahanta Sutta (SN.56.024 - Mowa o arhatach) Gabryszewski
Āsavakkhaya Sutta (SN.56.025 - Mowa o zniszczeniu skaz) Gabryszewski
Mitta Sutta (SN.56.026 - Mowa o przyjacielu) Gabryszewski
Tatha Sutta (SN.56.027 - Mowa o prawdzie) Gabryszewski
Loka Sutta (SN.56.028 - Mowa o świecie) Gabryszewski
Pariññeyya Sutta (SN.56.029 - Mowa o tym, co powinno być zrozumiane) Gabryszewski
Gavampati Sutta (SN.56.030 - Mowa o czcigodnym Gavampati) Gabryszewski

Sīsapāvana Vagga (SN.56.031 … SN.56.040 - Rozdział o lesie drzew siṃsapā)

Sīsapāvana Sutta (SN.56.031 - Mowa o lesie drzew siṃsapā) Gabryszewski | Agrios | Jagodziński
Khadirapatta Sutta (SN.56.032 - Mowa o liściach akacji) Gabryszewski
Daṇḍa Sutta (SN.56.033 - Mowa o kiju) Gabryszewski
Cela Sutta (SN.56.034 - Mowa o ubraniu) Gabryszewski
Sattisata Sutta (SN.56.035 - Mowa o stu włóczniach) Gabryszewski
Pāṇa Sutta (SN.56.036 - Mowa o stworzeniach) Gabryszewski
Paṭhamasūriya Sutta (SN.56.037 - Pierwsza mowa o słońcu) Gabryszewski
Dutiyasūriya Sutta (SN.56.038 - Druga mowa o słońcu) Gabryszewski
Indakhīla Sutta (SN.56.039 - Mowa o kolumnie Indry) Gabryszewski
Vādatthika Sutta (SN.56.040 - Mowa o poszukującym doktryny) Gabryszewski

Papāta Vagga (SN.56.041 … SN.56.050 - Rozdział o przepaści)

Lokacintā Sutta (SN.56.041 - Mowa o rozmyślaniach o świecie) Gabryszewski
Papāta Sutta (SN.56.042 - Mowa o przepaści) Gabryszewski
Mahāpariḷāha Sutta (SN.56.043 - Mowa o Wielkim Pożarze) Gabryszewski
Kūṭāgāra Sutta (SN.56.044 - Mowa o domu ze szpiczastym dachem) Gabryszewski
Vāla Sutta (SN.56.045 - Mowa o włosach z ogona) Gabryszewski
Andhakāra Sutta (SN.56.046 - Mowa o ciemności) Gabryszewski
Paṭhamachiggaḷayuga Sutta (SN.56.047 - Pierwsza mowa o jarzmie z otworem) Gabryszewski
Dutiyachiggaḷayuga Sutta (SN.56.048 - Druga mowa o jarzmie z otworem) Gabryszewski
Paṭhamasinerupabbatarāja Sutta (SN.56.049 - Pierwsza mowa o górze Sineru, królu gór) Gabryszewski
Dutiyasinerupabbatarāja Sutta (SN.56.050 - Druga mowa o górze Sineru, królu gór) Gabryszewski

Abhisamaya Vagga (SN.56.051 … SN.56.060 - Rozdział o realizacji)

Nakhasikha Sutta (SN.56.051 - Mowa o czubku paznokcia) Gabryszewski
Pokkharaṇī Sutta (SN.56.052 - Mowa o zbiorniku wodnym) Gabryszewski
Paṭhamasaṃbhejja Sutta (SN.56.053 - Pierwsza mowa o połączonych) Gabryszewski
Dutiyasaṃbhejja Sutta (SN.56.054 - Druga mowa o połączonych) Gabryszewski
Paṭhamamahāpathavī Sutta (SN.56.055 - Pierwsza mowa o ziemi) Gabryszewski
Dutiyamahāpathavī Sutta (SN.56.056 - Druga mowa o ziemi) Gabryszewski
Paṭhamamahāsamudda Sutta (SN.56.057 - Pierwsza mowa o oceanie) Gabryszewski
Dutiyamahāsamudda Sutta (SN.56.058 - Druga mowa o oceanie) Gabryszewski
Paṭhamapabbatūpama Sutta (SN.56.059 - Pierwsza mowa o porównaniu z górami) Gabryszewski
Dutiyapabbatūpama Sutta (SN.56.060 - Druga mowa o porównaniu z górami) Gabryszewski

Paṭhamaāmakadhaññapeyyāla Vagga (SN.56.061 … SN.56.070 - Pierwszy rozdział o surowym ziarnie)

Aññatra Sutta (SN.56.061 - Mowa o innych miejscach) Gabryszewski
Paccanta Sutta (SN.56.062 - Mowa o tych poza granicami) Gabryszewski
Paññā Sutta (SN.56.063 - Mowa o mądrości) Gabryszewski
Surāmeraya Sutta (SN.56.064 - Mowa o odurzających trunkach) Gabryszewski
Odaka Sutta (SN.56.065 - Mowa o wodzie) Gabryszewski
Matteyya Sutta (SN.56.066 - Mowa o szacunku dla matki) Gabryszewski
Petteyya Sutta (SN.56.067 - Mowa o szacunku dla ojca) Gabryszewski
Sāmañña Sutta (SN.56.068 - Mowa o stanie ascety) Gabryszewski
Brahmañña Sutta (SN.56.069 - Mowa o stanie bramina) Gabryszewski
Pacāyika Sutta (SN.56.070 - Mowa o okazywaniu szacunku) Gabryszewski

Dutiyaāmakadhaññapeyyāla Vagga (SN.56.071 … SN.56.080 - Drugi rozdział o surowym ziarnie)

Pāṇātipāta Sutta (SN.56.071 - Mowa o zabijaniu istot żywych) Gabryszewski
Adinnādāna Sutta (SN.56.072 - Mowa o braniu tego, co nie jest dane) Gabryszewski
Kāmesumicchācāra Sutta (SN.56.073 - Mowa o oddawaniu się przyjemnościom zmysłowym) Gabryszewski
Musāvāda Sutta (SN.56.074 - Mowa o kłamliwej mowie) Gabryszewski
Pesuñña Sutta (SN.56.075 - Mowa o oszczerczej mowie) Gabryszewski
Pharusavācā Sutta (SN.56.076 - Mowa o wulgarnej mowie) Gabryszewski
Samphappalāpa Sutta (SN.56.077 - Mowa o bezużytecznej paplaninie) Gabryszewski
Bījagāma Sutta (SN.56.078 - Mowa o nasionach) Gabryszewski
Vikālabhojana Sutta (SN.56.079 - Mowa o posiłkach w niewłaściwym czasie) Gabryszewski
Gandhavilepana Sutta (SN.56.080 - Mowa o pachnidłach i maściach) Gabryszewski

Tatiyaāmakadhaññapeyyāla Vagga (SN.56.081 … SN.56.090 - Trzeci rozdział o surowym ziarnie)

Naccagīta Sutta (SN.56.081 - Mowa o tańcach i pieśniach) Gabryszewski
Uccāsayana Sutta (SN.56.082 - Mowa o spaniu na wysokich łóżkach) Gabryszewski
Jātarūparajata Sutta (SN.56.083 - Mowa o złocie i srebrze) Gabryszewski
Āmakadhañña Sutta (SN.56.084 - Mowa o surowym ziarnie) Gabryszewski
Āmakamaṃsa Sutta (SN.56.085 - Mowa o surowym mięsie) Gabryszewski
Kumārika Sutta (SN.56.086 - Mowa o dziewczętach) Gabryszewski
Dāsidāsa Sutta (SN.56.087 - Mowa o niewolnicach i niewolnikach) Gabryszewski
Ajeḷaka Sutta (SN.56.088 - Mowa o kozach) Gabryszewski
Kukkuṭasūkara Sutta (SN.56.089 - Mowa o kurach i świniach) Gabryszewski
Hatthigavassa Sutta (SN.56.090 - Mowa o słoniach i wołach) Gabryszewski

Catutthaāmakadhaññapeyyāla Vagga (SN.56.091 … SN.56.101 - Czwarty rozdział o surowym ziarnie)

Khettavatthu Sutta (SN.56.091 - Mowa o polach i ziemi) Gabryszewski 
Kayavikkaya Sutta (SN.56.092 - Mowa o kupowaniu i sprzedaży) Gabryszewski
Dūteyya Sutta (SN.56.093 - Mowa o dostarczaniu wiadomości) Gabryszewski
Tulākūṭa Sutta (SN.56.094 - Mowa o fałszywych wagach) Gabryszewski
Ukkoṭana Sutta (SN.56.095 - Mowa o braniu łapówek) Gabryszewski
Chedanādi Sutta (SN.56.096-101 - Mowa o niszczeniu itd.) Gabryszewski

Pañcagatipeyyāla Vagga (SN.56.102 … SN.56.131 - Rozdział o pięciu przejściach do innej sfery istnienia)

Manussacutiniraya Sutta (SN.56.102 - Mowa o odchodzeniu ze sfery ludzi do piekła) Gabryszewski
Manussacutitiracchāna Sutta (SN.56.103 - Mowa o odchodzeniu ze sfery ludzi do sfery zwierząt) Gabryszewski
Manussacutipettivisaya Sutta (SN.56.104 - Mowa o odchodzeniu ze sfery ludzi do sfery głodnych duchów) Gabryszewski
Manussacutidevanirayādi Sutta (SN.56.105-107 - Mowa o odchodzeniu ze sfery ludzi do sfery bogów, do piekła itd.) Gabryszewski
Devacutinirayādi Sutta (SN.56.108-110 - Mowa o odchodzeniu ze sfery bogów do piekła itd.) Gabryszewski
Devamanussanirayādi Sutta (SN.56.111-113 - Mowa o odchodzeniu ze sfery bogów do sfery ludzi, do piekła itd.) Gabryszewski
Nirayamanussanirayādi Sutta (SN.56.114-116 - Mowa o odchodzeniu ze sfery piekła do sfery ludzi, do piekła itd.) Gabryszewski
Nirayadevanirayādi Sutta (SN.56.117-119 - Mowa o odchodzeniu ze sfery piekła do sfery bogów, do piekła itd.) Gabryszewski
Tiracchānamanussanirayādi Sutta (SN.56.120-122 - Mowa o odchodzeniu ze sfery zwierząt do sfery ludzi, do piekła itd.) Gabryszewski
Tiracchānadevanirayādi Sutta (SN.56.123-125 - Mowa o odchodzeniu ze sfery zwierząt do sfery bogów, do piekła itd.) Gabryszewski
Pettimanussanirayādi Sutta (SN.56.126-128 - Mowa o odchodzeniu ze sfery głodnych duchów do sfery ludzi, do piekła itd.) Gabryszewski
Pettidevanirayādi Sutta (SN.56.129-130 - Mowa o odchodzeniu ze sfery głodnych duchów do sfery bogów, do piekła itd.) Gabryszewski
Pettidevapettivisaya Sutta (SN.56.131 - Mowa o odchodzeniu ze sfery głodnych duchów do sfery bogów, do sfery głodnych duchów) Gabryszewski


Powrót do Tipiṭaki

Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020