SN.56.011

Dhammacakkappavattana Sutta

Mowa o wprawieniu w ruch koła Dhammy

Tłumaczenie na podstawie tłumaczeń Bikkhu Bodhi oraz Agrios: Wojciech Czypicki

alternatywne tłumaczenie: Gabryszewski Agrios


Oto, co usłyszałem: Kiedy Błogosławiony przebywał w Varanasi w schronieniu zwierzyny Isipatana, zwrócił się do pięciu mnichów tymi słowami: "Są dwie skrajności praktyki, którymi nie zajmuje się ten, kto porzucił pospolite życie domownika. Jakie dwie? Ta, która polega na zatopieniu się w przyjemnościach wywołanych przez obiekty zmysłowe: pospolita, wulgarna, powszechna, prostacka i nie prowadząca do niczego dobrego; oraz druga, która polega na samo udręczeniu: bolesna, prostacka, również nie prowadząca do niczego dobrego. Środkowa Ścieżka odkryta przez Tathagatę, unika tych dwóch skrajności praktyki i wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.

Czym jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tathagatę, ta która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany?
Oto ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.
Taka jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tathagatę, która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.

(I) Oto jest Szlachetna Prawda o cierpieniu: narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem i śmierć jest cierpieniem. Oddzielenie od lubianego jest cierpieniem, nieotrzymanie upragnionego jest cierpieniem; krótko mówiąc, pięć składowych przywiązania jest cierpieniem.
(II) Oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia: Pragnienie tworzące dalsze stawanie się, któremu towarzyszy namiętność i pożądanie, znajdujące rozkosz to tu, to tam – innymi słowy pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie bycia, pragnienie niebytu.
(III) Oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: całkowite wygaśnięcie i ustanie wszelakich pożądań, zaniknięcie, porzucenie, wyswobodzenie się i pozostawienie ich.
(IV) Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Praktyce Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia: jest nią Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - Właściwe Zrozumienie, Właściwa Aspiracja, Właściwa Mowa, Właściwe Działanie, Właściwy Sposób Życia, Właściwy Wysiłek, Właściwa Uważność oraz Właściwe Skupienie..

(I) Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie odnośnie rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto jest Szlachetna Prawda o Cierpieniu. (pe…) Ta Szlachetna Prawda musi być przeniknięta przez całkowite zrozumienie cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda została przeniknięta poprzez całkowite zrozumienie cierpienia.
(II) Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie odnośnie rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda musi być przeniknięta przez całkowite puszczenie źródła cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda została przeniknięta poprzez całkowite puszczenie źródła cierpienia.
(III) Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie odnośnie rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda musi być przeniknięta przez doświadczenie ustania cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda została przeniknięta poprzez doświadczenie ustania cierpienia.
(IV) Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie odnośnie rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia. (pe…) Ta Szlachetna Prawda musi być przeniknięta poprzez praktykowanie Ścieżki. (pe…) Ta Szlachetna Prawda została przeniknięta poprzez praktykowanie Ścieżki

I tak, jak długo ta wiedza i wizja - wraz ze swymi trzema fazami i dwunastoma aspektami odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych Prawd, nie była prawdziwie czysta, nie twierdziłem, że miało miejsce przebudzenie w świecie zamieszkanym przez dewy, mary i bogów przez mędrców i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi.
Lecz kiedy ta wiedza i wizja - wraz ze swymi trzema nawrotami i dwunastoma aspektami odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych Prawd, stała się prawdziwie czysta, wtedy ogłosiłem bezpośrednie i najwyższe przebudzenie w świecie zamieszkanym przez dewy, mary i bogów, przez mędrców i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi.
Wiedza i wizja powstały we mnie: Niezachwiane jest moje wyzwolenie umysłu. Oto ostatnie narodziny. Nie ma dalszego powstawania."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowanych pięciu mnichów rozkoszowało się słowami Błogosławionego. A kiedy wyjaśnianie miało miejsce, powstało w Czcigodnym Kondannie prawdziwie czyste, nieskalane widzenie Dhammy: “cokolwiek musi powstawać, to również się rozpada.”

Kiedy Błogosławiony wprawił w ruch Koło Dhammy, ziemskie dewy zakrzyknęły: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos ziemskich dew, dewy Czterech Królewskich Niebios podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Czterech Królewskich Niebios, dewy Trzydziestu Trzech Niebios podjęły okrzyk:
"W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Trzydziestu Trzech Niebios, Yama dewy podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Yama, Tusita dewy podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Tusita, dewy Nimmanarati podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Nimmanarati, dewy Paranimmita-vasavatti podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Paranimmita-vasavatti, Brahmy podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
W tym momencie, ten okrzyk dotarł aż do świata najwyższych bogów. Cały dziesięcio tysięczno poziomowy kosmos zadrżał, gdy bezmierna światłość rozlała się po nim, przewyższając blask dew.
Wtedy Błogosławiony ogłosił: "Tak więc naprawdę zrozumiał, Kondanna, naprawdę zrozumiał!"
W taki oto sposób, Czcigodny Kondanna zdobył miano "Kondanna Który Zrozumiał".

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL: Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

gnu.svg.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

cc.png

Tłumaczenie: Wojciech Czypicki

Image0001%20%281%29.png


Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/