Tytuł: Mowa o wprawieniu w ruch koła Dhammy

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.56.011

Dhammacakkappavattana Sutta

Mowa o wprawieniu w ruch koła Dhammy

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie: Agrios

Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye. Tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi:
"Dveme, bhikkhave, antā pabbajitena na sevitabbā. Katame dve? Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaṃhito, yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho anariyo anatthasaṃhito. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.

Pewnego razu Błogosławiony w Varanasi przebywał, w Isipatana, w Parku Jeleni. Tamże Błogosławiony do mnichów, należących do grupy pięciu, zwrócił się:
"Te dwa, mnisi, krańce, przez wędrowca nie powinny być praktykowane. Jakie dwa? Ten, który jest praktyką pogrążenia się w szczęściu wynikającym z przyjemności zmysłowych, podłą, wulgarną, prostacką, niegodziwą, bezwartościową, oraz ten, który jest praktyką samoumartwiania, pełną cierpienia, niegodziwą, bezwartościową. Do tychże, mnisi, dwóch krańców nie zbliżywszy się, środkowa droga Tathagaty, w pełni przebudzonego, tworząca wgląd, tworząca wiedzę, do uspokojenia, do wyższej wiedzy, do przebudzenia, do nibbany prowadzi.

Katamā ca sā, bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho sā, bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.

Czym jest zatem ta, mnisi, środkowa droga Tathagaty, w pełni przebudzonego, tworząca wgląd, tworząca wiedzę, która do uspokojenia, do wyższej wiedzy, do przebudzenia, do nibbany prowadzi? To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwa medytacja. To jest ta, mnisi, środkowa droga Tathagaty, w pełni przebudzonego, tworząca wgląd, tworząca wiedzę, która do uspokojenia, do wyższej wiedzy, do przebudzenia, do nibbany prowadzi.

Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ – jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, byādhipi dukkho, maraṇampi dukkhaṃ, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ – saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.

Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ – yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandirāgasahagatā tatratatrābhinandinī, seyyathidaṃ – kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā.

Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ – yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo – mutti anālayo.

Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ – ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o cierpieniu - narodziny są cierpieniem, starość jest cierpieniem, choroba jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem, z nieprzyjemnymi związek jest cierpieniem, z przyjemnymi rozdzielenie jest cierpieniem, nie otrzymuje się tego, czego się chce, to także jest cierpieniem - to, co jest złożone z pięciu zespołów chwytania jest cierpieniem.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o przyczynie cierpienia - to jest pragnienie, które prowadzi do odrodzenia, związane z przyjemnościami, tu i tam znajdujące przyjemność, a mianowicie - pragnienie przyjemności zmysłowych, pragnienie istnienia, pragnienie posiadania.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o zniszczeniu cierpienia - to, co jest właśnie tego pragnienia całkowitym zanikiem i zniszczeniem, porzuceniem, odrzuceniem - wyzwolenie i wolność od przywiązania.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o praktyce, która prowadzi do zniszczenia cierpienia - to jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka, jak następuje - właściwy pogląd …etc… właściwa medytacja.

'Idaṃ dukkhaṃ ariyasacca'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyya’nti - me, bhikkhave, pubbe …pe… udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññāta'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

'Ta szlachetna prawda o cierpieniu' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o cierpieniu powinna być poznana' - we mnie, mnisi, względem wcześniej …etc… powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o cierpieniu została poznana' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała.

'Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasacca'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahātabba'nti - me, bhikkhave, pubbe …pe… udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahīna'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

'Ta szlachetna prawda o przyczynie cierpienia' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o przyczynie cierpienia powinna być porzucona' - we mnie, mnisi, względem wcześniej …etc… powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o przyczynie cierpienia została porzucona' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała.

'Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasacca'nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikātabba'nti me, bhikkhave, pubbe …pe… udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikata'nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

'Ta szlachetna prawda o zniszczeniu cierpienia' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o zniszczeniu cierpienia powinna być doświadczona' - we mnie, mnisi, względem wcześniej …etc… powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o zniszczeniu cierpienia została doświadczona' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała.

'Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvetabba'nti - me, bhikkhave, pubbe …pe… udapādi. 'Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvita'nti - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

'Ta szlachetna prawda o praktyce, która prowadzi do zniszczenia cierpienia ' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o praktyce, która prowadzi do zniszczenia cierpienia powinna być praktykowana' - we mnie, mnisi, wzgledem wcześniej …etc… powstała. 'Co więcej, ta szlachetna prawda o praktyce, która prowadzi do zniszczenia cierpienia była praktykowana' - we mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała.

Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ na suvisuddhaṃ ahosi, neva tāvāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya 'anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho'ti paccaññāsiṃ.

I jak długo dla mnie, mnisi, w tych czterech szlachetnych prawdach trzy kręgi i dwanaście aspektów zgodnego z prawdą poznania i zrozumienia nie były prawdziwie czyste, właśnie tak długo ja, mnisi, w (tym) świecie z bogami, z Marą, z Brahmą, w (tym) pokoleniu z ascetami i braminami, z bogami i ludźmi, 'do doskonałego pełnego przebudzenia jestem w pełni przebudzony' nie stwierdziłem.

Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahosi, athāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya 'anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho'ti paccaññāsiṃ. Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi – 'akuppā me vimutti, ayamantimā jāti, natthidāni punabbhavo'"ti.

Ale ponieważ dla mnie, mnisi, w tych czterech szlachetnych prawdach trzy kręgi i dwanaście aspektów zgodnego z prawdą poznania i zrozumienia były prawdziwie czyste, wtedy ja, mnisi, w (tym) świecie z bogami, z Marą, z Brahmą, w (tym) pokoleniu z ascetami i braminami, z bogami i ludźmi, 'do doskonałego pełnego przebudzenia jestem w pełni przebudzony' stwierdziłem. Poznanie i zrozumienie we mnie powstały - 'Pewne jest moje wyzwolenie, to są ostatnie narodziny, nie będzie teraz odrodzenia.'"

Idamavoca bhagavā. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi – "yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamma"nti.

Powiedział to Błogosławiony. Tak więc zachwyceni mnisi, należący do grupy pięciu, w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność. Tak więc dzięki temu wyjaśnieniu, które zostało wygłoszone, czcigodnego Kondanny czysty, wolny od skalania wgląd w Dhammę powstał - "Cokolwiek jest przedmiotem powstania, wszystko to jest przedmiotem zniszczenia."

Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke bhummā devā saddamanussāvesuṃ – "Etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmi"nti. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātumahārājikā devā saddamanussāvesuṃ – "Etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ, appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmi"nti. Cātumahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā devā …pe… yāmā devā …pe… tusitā devā …pe… nimmānaratī devā …pe… paranimmitavasavattī devā …pe… brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ – "Etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmi"nti.

I wtedy podczas wprawienia w ruch koła Dhammy przez Błogosławionego ziemscy bogowie podnieśli krzyk - "Oto jest przez Błogosławionego w Varanasi, w Isipatana, w Parku Jeleni, koła niezrównanie doskonałej Dhammy wprawienie w ruch, które nie może być zatrzymane przez mnichów, braminów, bogów, Marę, Brahmę albo przez kogokolwiek na świecie." Ziemskich bogów głos usłyszawszy bogowie czterech wielkich królestw podnieśli krzyk - "Oto jest przez Błogosławionego w Varanasi, w Isipatana, w Parku Jeleni, koła niezrównanie doskonałej Dhammy wprawienie w ruch, które nie może być zatrzymane przez mnichów, braminów, bogów, Marę, Brahmę albo przez kogokolwiek na świecie." Bogów czterech wielkich królestw głos usłyszawszy trzydziestu trzech bogów …etc… bogowie Yama …etc… bogowie Tusita …etc… bogowie Nimmanarati …etc… bogowie Paranimmita-vasavatti …etc… bogowie należący do towarzystwa Brahmy podnieśli krzyk - "Oto jest przez Błogosławionego w Varanasi, w Isipatana, w Parku Jeleni, koła niezrównanie doskonałej Dhammy wprawienie w ruch, które nie może być zatrzymane przez mnichów, braminów, bogów, Marę, Brahmę albo przez kogokolwiek na świecie."

Itiha tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā saddo abbhuggacchi. Ayañca dasasahassilokadhātu saṅkampi sampakampi sampavedhi, appamāṇo ca uḷāro obhāso loke pāturahosi atikkamma devānaṃ devānubhāvanti. Atha kho bhagavā imaṃ udānaṃ udānesi – "Aññāsi vata, bho koṇḍañño, aññāsi vata, bho koṇḍañño"ti! Iti hidaṃ āyasmato koṇḍaññassa 'aññāsikoṇḍañño' tveva nāmaṃ ahosīti.

Tak więc w tym momencie, w tym bardzo krótkim czasie, głos wzniósł się aż do świata Brahmy. I ten z dziesięciu tysięcy światów składający się wszechświat zadrżał, zatrząsł się, poruszył się, nieskończone i wspaniałe światło pojawiło się na świecie, przekroczywszy wspaniałość bogów. Wtedy Błogosławiony tę emocjonalną wypowiedź wygłosił - "Naprawdę zrozumiałeś, mój drogi Kondanno, naprawdę zrozumiałeś, mój drogi Kondanno!" Tak więc ten czcigodny Kondanna mającym imię 'Wiedzący Kondanna' wtedy właśnie stał się.


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski