Sotāpanna

Sotapan, czyli Wstępujący w Strumień, jest najniższym spośród ośmiu Szlachetnych Uczniów (patrz ariya-puggala).

Należy rozróżnić trzy rodzaje:

Zostało powiedziane (np. w Pug.37-39 i A.III.87):

(1) "Jeżeli człowiek, po zniknięciu trzech kajdan (wiary w osobowość, sceptycznego wątpienie oraz przywiązania do zasad i rytuałów, patrz sam.yojana) wkroczył w strumień (do Nibbāny), nie podlega już odradzaniu w niższych światach, jest niezmienny a jego przeznaczeniem jest Pełne Oświecenie. Po przejściu jedynie siedem razy przez cykl odrodzenia pośród niebiańskich i ludzkich istot kładzie on kres cierpieniu i jest nazywany tym o najwyżej Siedmiu Odrodzaniach (sattakkhattu-parama).”

(2) "Jeżeli po zniknięciu trzych kajdan…. przeznaczeniem człowieka jest Pełne Wyzwolenia, po przejściu przez dwa lub trzy razy cykle odrodzenia pośród szlachetnych rodzin kładzie on kres cierpieniu i jest nazywany przechodzącym z jednej Szlachetnej Rodziny do kolejnej (kolankola).”

(3) "Jeżeli po zniknięciu trzech kajdan…. przeznaczeniem człowieka jest Pełne Wyzwolenie, po jeszcze jednym powrocie do ludzkiego istnienia kładzie on kres cierpieniu i jest nazywany Wyrastającym jedynie Raz jeszcze (eka-bījī).”

Patrz Sotāpatti-Samyutta (S.55).

POWRÓT