POWRÓT DO SŁOWNIKA


Był synem Sumanaseṭṭhī i młodszym bratem Anāthapiṇḍiki. W dniu przekazania Jetavany usłyszał mowę Buddhy i opuścił świeckie życie. Po wyświęceniu opanował dwie kategorie (reguł Vinayi) a następnie, po przyjęciu obiektu medytacji, zamieszkał w lesie. Tam rozwinął wgląd i osiągnął stan arahanta dzięki mettā-jhānie.

Uczył Dhammy bez rozróżnienia i bez ograniczeń, ogłoszony jako lider tych, którzy wiedli odosobnione i spokojne życie (aranavihārinaṃ aggo), jak też tych, którzy byli godni ofiarowań (dakkhineyyānaṃ) (A.i.24; cf. Ud.vi.7, gdzie Buddha chwalił jego biegłość w medytacji). Mówi się, że gdy chodził po jałmużnę rozwijał mettā-jhānę przed wszystkimi drzwiami, przed którymi się zatrzymywał, stąd wszystkie podarunki mu dane dawały najwyższe zasługi. W jego podróżach trafił do Rājagaha, gdzie król Bimbisāra obiecał zbudować mu miejsce do zamieszkania. Jednakże król zapomniał o swojej obietnicy i Subhūti musiał medytować pod gołym niebem. Skutkiem tego przestał padać deszcz, więc gdy król odkrył przyczynę suszy zbudował mnichowi chatkę z liści. W momencie, w którym Subhūti wszedł do chatki i usiadł ze skrzyżowanymi nogami na posłaniu ze słomy, zaczął padać deszcz.

W czasach Padumuttara Buddhy należał do bogatej rodziny i nazywał się Nanda. Po jakimś czasie opuścił świeckie życie i stał się pustelnikiem, stając na czele czterdziestu czterech tysięcy innych pustelników. Buddha tamtych czasów odwiedził pustelnię Nandy i przyjął od niego podarunek w postaci owoców i kwiatów. Następnie Buddha poprosił jednego ze swoich mnichów, który był biegły w nauczaniu miłującej dobroci (mettā) i wybitnym odbierzcą podarunków, by wygłosił anumodanā. Pod koniec mowy wszyscy pozostali pustelnicy stali się arahantami, jednak uwaga Nandy skupiona była na dostojności nauczającego mnicha, zatem nie osiągnął on żadnego urzeczywistnienia. Później, gdy odkrył cechy potrzebne by osiągnąć dostojność nauczyciela, Nanda przyrzekł, że on także osiągnie podobne dostojeństwo. AA.i.124f.; ThagA.i.17ff.; UdA.348f; zobacz także Ap.i.67f., gdzie Nanda ma na imię Kosiya.

Strofy przypisywane jemu znajdują się w Theragāthā (vs.1) oraz w Milindapañha (pp.356,391). Zobacz także Subhūti Sutta.


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Lista stosowanych skrótów

Słownik w języku angielskim

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html

Źródło: The Pali Text Society, London

Tłumaczenie: Har-Dao