Sukha

Przyjemny, szczęśliwy, szczęście, przyjemność, radość, błogość. Jest to jedno z trzech Uczuć (vedanā) i może być cielesne lub mentalne. Pisma rozróżniają pomiędzy zmysłowym szczęściem i szczęściem wyrzeczenia (A. II), światowym (Tymczasowym, sāmisa) i ponad-światowym (Nietymczasowym, nirāmisa) szczęściem (M. 10). Patrz A. II, rozdz. VIII.

Szczęście jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia Skupienia umysłu (samādhi), dlatego jest jednym z pięciu Czynników (lub Składników) pierwszego Wchłonięcia (jhānan.ga, patrz jhāna) i jest obecny aż do trzeciego Wchłonięcia włącznie.

"Umysł szczęśliwego przynosi skupienie jako owoc i nagrodę." (A.X, 1)

"W nim, który jest wypełniony szczęściem, właściwe skupienie znalazło podstawę." (A.X, 3)

POWRÓT