sunlun-sayadaw2.jpg

Sunlun Sayadaw (ur. U Kyaw Din; 1878 - 1952) był znanym birmańskim nauczycielem buddyjskim (sayadawem) i mistrzem medytacji vipassany. Zgodnie z birmańską tradycją, został nazwany tak jak wioska Sunlun, z której pochodził, znajdująca się w pobliżu Myingyan w środkowej Birmie.

U Kyaw Din był rolnikiem, który samodzielnie podjął praktykę medytacji ānāpānasati (medytacji uważności oddechu). Nie znał żadnych instrukcji odnośnie metody, poza rozmową z dwoma przyjaciółmi. Praktykował samodzielnie, poważnie i rygorystycznie, mówi się, że osiągnął pierwsze trzy stopnie Przebudzenia jeszcze przed 1920 rokiem, zanim wstąpił do klasztoru, dopiero tam, jak twierdzą niektórzy, został arahantem. Chociaż nie potrafił pisać ani czytać, stał się popularnym nauczycielem medytacji wśród mnichów. Obecnie w Birmie istnieje kilka klasztorów uczących praktyki w stylu Sunlun, jak klasztor Sunlun w Okkalapa.

Sunlun Sayadaw nauczał intensywnej formy medytacji, której pojedyncza sesja powinna trwać ponad 2 godziny. Pierwsze 45 minut to mocny, szybki i energiczny oddech, skupiający się na doznaniach w nozdrzach, w okolicach górnej wargi. Po tym początkowym okresie, medytujący powinni zwracać uwagę na doznania w ciele (vedana), zwłaszcza wszelkich bólów, dyskomfortów, kontynuując siedzenie bez ruchu przez resztę sesji, wydłużając czasem do 3 godzin.

Tłumaczenia artykułów Sunlun Sayadawa

Wersja na stronie DOWNLOAD
Sunlun - droga uważności - Tłumaczenie z angielskiego przez Zdzisława Leona Nikulego (ZLN) artykułu "The Sunlun, Way of Mindfulness" mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg