Tabela II - Mentalne Stany (sankhāra kkhandha)

11 Powszechnych (aññasamāna)

(a) 5 zawsze obecnych (sabbacitta) (w każdej świadomości):

1. Wrażenia świadomości (phassa)
2. Wola (cetanā)
3. (Mentalna) witalność (jīvita)
4. Jedno-upunktowienie (samādhi)
5. Uwaga (manasikāra)

(b) 6 szczegółowych (pakinnakā) (nie w każdej świadomości)

1. Koncepcja myślowa (vitakka)
2. Dyskursywne myślenie (vicāra)
3. Determinacja (adhimokkha)
4. Wysiłek (viriya)
5. Entuzjazm (radość) (pīti)
6. Zamiar (chanda)

25 Wzniosłych, czystych (sobhana)

(a) głównych (w każdej wzniosłej świadomości) 

1. Pewność (saddhā
2. Uważność (sati
3. Wstyd moralny (hiri)
4. Strach moralny (ottappa
5. Szczodrość (alobha
6. Brak nienawiści (adosa
7. Równowaga (tatra-majjhattatā
8. Uspokojenie czynników mentalnych (kāya-passaddhi
9. Uspokojenie świadomości (citta-passaddhi)
10. Zwinność lub lekkość czynników mentalnych (kāya-lahutā)
11. Zwinność lub lekkość świadomości (citta-lahutā
12. Elastyczność czynników mentalnych (kāya-mudutā
13. Elastyczność świadomości (citta-mudutā
14. Zdolność do przystosowania czynników mentalnych (kāya-kammaññatā) 
15. Zdolność do przystosowania świadomości (citta-kammaññatā
16. Sprawność czynników mentalnych (kāya-pāguññatā
17. Sprawność świadomości (citta-pāguññatā)
18. Prawość czynników mentalnych (kāya’ujukatā)
19. Prawość świadomości (citta’ujukatā)

(b) 6 drugorzędnch

3 Powstrzymania (viratiyo):

20. Właściwe działanie ciała (sammākammanto)
21. Właściwa mowa (sammāvācā)
22. Właściwe zarobkowanie (samma-ājīvo)

2 Nieograniczone stany (appamaññā):

23. Współczucie (karunā)
24. Życzliwa radość (muditā)

1 Zdolność mądrości (paññindriya):

25. Brak złudzeń (amoha) = mądrość (paññā)

14 Szkodliwych (akusala)

(a) 4 główne (w każdej szkodliwej świadomości)

1. Złudzenie (moha)
2. Brak moralnego wstydu (ahirika)
3. Brak moralnego strachu (anottappa)
4. Podniecenie (uddhacca)

(b) 10 drugorzędnych (nie w każdej szkodliwej świadomości)

4 zakorzenione w nienawiści:

1. Nienawiść (dosa)
2. Zazdrość (issā)
3. Skąpstwo (macchariya)
4. Zmartwienie (kukkucca)

Pozostałe:

5. Chciwość (lobha)
6. (Niewłaściwy) pogląd, wgląd (dit.t.hi)
7. Duma, pycha (māna)
8. Lenistwo (thīna)
9. Ociężałość (middha)
10. Sceptycyzm (vicikicchā)

POWRÓT