Tadāramman.a-citta

Rejestrująca Świadomość (patrz Tabela I, 40-49, 56), jest ostatnim etapem w pełnym procesie poznawczym (citta-vīthi), który bezpośrednio poprzedza zanurzenie w pod-świadomości. Nie pojawia się ona przy świadomości wchłonięć lub przy ponad-światowej świadomości, lecz jedynie w przypadku dużych i wyraźnych przedmiotów sfery zmysłów. Porównaj viññān.a-kicca (Załącznik).

POWRÓT