Tathatā

Takość, oznaczająca trwale niezmienną Naturę (bhāva) wszelkich rzeczy. Jedyne zdanie w Kanonie, w którym to słowo pojawia się w tym znaczeniu znajduje się w Kath. 186 (patrz Przewodnik str. 83).

Na temat znaczenia terminu tathatā w Mahāyanie, patrz Suzuki, "Przebudzenie Wiary" str. 53f. (Załącznik)

POWRÓT