Tatra-majjhattatā

Opanowanie, równowaga, zrównoważenie umysłu (dosł. pozostawanie tu i tam pośrodku), jest określeniem wysokiej etycznej cechy, która należy do sankhāra-kkhandha (patrz khandha) i przeważnie określanej jako upekkhā.

W najszerszym znaczeniu jest stowarzyszona ze wszystkimi czystymi świadomościami (patrz Tabela II).

"Tatra-majjhattatā jest nazywana utrzymywaniem wszystkich rzeczy po środku. Jej cechą jest równowaga świadomości i formacji mentalnych. Jej naturą (Funkcją rasa) jest to, że zapobiega nadmiarowi i niedoborowi lub to, że zapobiega stronniczości. Jej manifestacją jest to, że utrzymuje właściwe wypośrodkowanie." (Vis.M. XIV) (Załącznik)

POWRÓT