Ti-saran.a

Trzy Schronienia, w których każdy wierny wyznawca Buddhy pokłada jego całe zaufanie to:

Buddha lub Oświecony jest nauczycielem, który sam odkrył, urzeczywistnił i ogłosiło światu prawo wyzwolenia. Dhamma jest prawem wyzwolenia. Sam.gha jest wspólnotą uczniów, którzy urzeczywistnili lub dążą do urzeczywistnienia prawa wyzwolenia.

W Pāl.i potrójne Schronienie, poprzez wypowiedzenie którego można także zewnętrznie wyznać wiarę jest wciąż takie samo, jak w czasach Buddhy. Brzmi ono:

Buddham. saran.am. gacchāmi
Dhammam. saran.am. gacchāmi
Sam.gham. saran.am. gacchāmi

Przyjmuję schronienie w Buddzie!
Przyjmuję schronienie w Dhammie!
Przyjmuję schronienie w Sam.dze!

Literatura: ”The Threefold Refuge” autorstwa Nyanaponika Thera (WHEEL 76).
”Devotion in Buddhism” (WHEEL 18).
”Going for Refuge” autorstwa Bhikkhu Bodhi  (WHEEL 282/284) – tłum. Khp. str. 4ff.

POWRÓT