Tytuł: Wersy mniszki Mahāpajāpatigotamī

O autorze: Hubert Kowalewski

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Tig.06.6

Mahāpajāpatigotamī Therīgāthā

Wersy mniszki Mahāpajāpatigotamī

Tłumaczenie: Hubert Kowalewski

alternatywne tłumaczenie:


Wstęp

Uważa się, że kobietą, która ułożyła ten wiersz była Padżapati, matka zastępcza Buddy i królowa Sakjów. Król Suddhodana poślubił jej młodszą siostrę Maję, gdy okazało się, że Padżapati nie może dać mu potomka. Królowa Maja umarła przy porodzie i to jej starsza siostra wychowywała Gotamę jak własnego syna. Gdy Budda osiągnął oświecenie, Padżapati opuściła pałac i została pierwszą bhikkuni, założycielką zakonu mniszek.

Trzecia strofa wiersza sugeruje, że w trakcie praktyki duchowej Padżapati przypomniała sobie przeszłe wcielenia i mogła dzięki temu zweryfikować empirycznie twierdzenie o ciągłym odradzaniu się – „tułaczce” (samsara) z jednego życia do drugiego. Jak wspomina w wierszu, ten proces napędzany jest pragnieniem i „nie pojmowaniem”. W drugiej i czwartej strofie Padżapati mówi, że osiągnęła nibbanę, ostateczne i całkowite wyzwolenia osiągalne w tym życiu.

Zadziwiające, że gdy autorka wspomina Maję w ostatniej strofie wiersza, nie myśli o niej jako o ikonie macierzyństwa i poświęcenia, którą stała się ona w tradycji buddyjskiej, lecz jako o kochanej młodszej siostrze, która zmarła przedwcześnie, nie wiedząc nawet kim stanie się jej syn.

Andrew Olendzki


Budda! Bohater! Chwała tobie!
Tyś pierwszy spośród wszystkich istot!
Tyś uwaolnił od bólu mnie
I tak wiele innych istot.

Cierpienie zostało zrozumiane.
Źródło pragnienia wyschło.
Dotknęłam ustania [cierpienia]
Na szlachetnej ośmiorakiej ścieżce.

Byłam kiedyś matką i synem;
Ojcem, bratem, a także babką.
Nie pojmowałam co jest prawdziwe,
I tułałam się nie znajdując [spokoju].

Lecz teraz ujzałam Błogosławionego!
To jest ma ostatnia złożona forma.
Tułaczka narodzin dobiegła kresu.
Nie ma już teraz ponownego powstawania.

Spójrz na zgromadzenie wyznawców:
Podejmują wysiłek, są opanowani,
Zawsze z mocnym postanowieniem –
Tak należy czcić Buddów.

Pewne, że dla dobra wielu
Maja powiła Gotamę,
Który rozbija masę bólu
Tych, co dotknięci chorobą i śmiercią.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0509m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Hubert Kowalewski