Titthāyatana

Trzy wyrazy (błędnej) wiary, które w A. III, 61 są podawane jako te, które wiodą do braku działania, to wiara w to, że:

  1. całe szczęście i niedola są wytwarzane przez przeszłą kammę (działania z poprzednich żywotów),
  2. wszystko jest pozbawione przyczyny,
  3. wszystko jest stworzone przez boga.

(1) jest nauką Niggan.t.ha-Nāthaputty, przewodnika Niggan.t.hów, współcześnie Dżinizm. Błędem tej doktryny jest to, że nie zakłada szczęścia i niedoli, będących rezultatem dobrych i złych czynów wykonanych w obecnym życiu lub towarzyszących odpowiednich działań. (2) jest doktryną Makkhali Gosāla, patrz dit.t.hi.

Według trzech powyższych doktryn, człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje działania i dlatego wszelkie moralne wysiłki są bezcelowe.

POWRÓT