Tytuł: Ci z innych sekt

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.55

Dutiyanānātitthiya Sutta

Ci z innych sekt

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Savatthi w Gaju Jeta w klasztorze Anathapindiki. Przy tej okazji byli w Savatthi rozliczni pustelnicy, bramini i wędrowcy różnych sekt. Różnili się poglądami, opiniami i pojęciami i opierali się na swych różnych poglądach. Byli pewni pustelnicy i bramini, którzy zakładali i wierzyli, że „ja i świat są wieczne: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat nie są wieczne: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat są wieczne i nie są wieczne: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat są ani wieczne ani nie wieczne: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat są samopowstałe: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat są stworzone przez innego: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat są zarówno samopowstałe jak i stworzone przez innego: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Pewni zakładali i wierzyli: „ja i świat nie są ani samopowstałe ani stworzone przez innego: tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne”. Kłócili się oni i spierali i przekrzykiwali i ranili wzajemnie słowami: „Dhamma jest jak to! Dhamma nie jest jak to! Dhamma nie jest jak to! Dhamma jest jak to!” Wtedy liczni mnisi, po powrocie z żebraczego obchodu opowiedzieli o tym Zrealizowanemu. Zrealizowany rzekł: „Mnisi, wędrowcy z innych sekt są ślepi, niewidzący. Nie wiedzą co jest korzystne, nie wiedzą co jest krzywdzące. Nie wiedzą co jest Dhammą i nie wiedzą co nie jest Dhammą. Nie wiedząc co jest korzystne a co jest krzywdzące, nie wiedząc co jest Dhammą a co nie jest Dhammą, kłócą się i spierają i przekrzykują i ranią wzajemnie słowami: 'Dhamma jest jak to! Dhamma nie jest jak to! Dhamma nie jest jak to! Dhamma jest jak to!'” Wtedy, rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

Pewni pustelnicy i bramini, tak zwani,
Są głęboko przywiązani do swych poglądów;
Nie znajdując stałego wsparcia
Toną pośrodku strumienia.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo