Tytuł: Kurtyzana

O autorach: Kowalewski

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.58

Gaṇikā Sutta

Kurtyzana

Tłumaczenie: Kowalewski

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo


Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w mieście Radżagaha, w Gaju Bambusowym, w Rezerwacie Wiewiórek. W owym czasie dwaj mężczyźni z Radżagaha zakochali się w pewnej kurtyzanie. Kłócili się, sprzeczali, okładali się wzajemnie pięściami, obrzucali błotem, atakowali się kijami i nożami, aż popadli w stan odrętwienia i rozpaczy podobnej do śmierci.

Nad ranem duża grupa mnichów, odzianych w szaty i okrycia wierzchnie, z miskami na jałmużnę w dłoniach, poszła się do Sawatthi. Wróciwszy po posiłku ze zbierania jałmużny, udali się do Błogosławionego. Pokłonili się i usiedli z boku. Gdy tak siedzieli, rzekli do Błogosławionego:

– Dwaj mężczyźni z Radżagaha zakochali się w pewnej kurtyzanie. Kłócą się, sprzeczają, okładają się wzajemnie pięściami, obrzucają błotem, atakują się kijami i nożami, popadli w stan odrętwienia i rozpaczy podobnej do śmierci.

Wtedy, zdając sobie sprawę z wagi owego zdarzenia, Błogosławiony rzekł:

To, co otrzymane, to, co ma być otrzymane
Skażone jest przez tego, kot praktykuje
Tak, jak on sam jest skażony.

Ci, dla których wskazania i zasady
Są esencją praktyki,
Dla których bezżeństwo jest esencją służby,
Ci popadają w jedną skrajność.

Ci, co mówią: „Pożądanie nie wyrządza krzywdy”,
Ci popadają w drugą skrajność.

Obie skrajności powiększają cmentarze,
A cmentarze rodzą poglądy.
Ci, co nie znają tych skrajności
Czynią zbyt mało
Lub czynią zbyt wiele.

Lecz ci, którzy je znają
Nie podlegają im,
Nie postrzegają rzeczy
Poprzez nie [same].

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo