Tytuł: Kurtyzana

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.58

Gaṇikā Sutta

Kurtyzana

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie: Kowalewski


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Rajagaha w Bambusowym Gaju w Sanktuarium Wiewiórek. Tego czasu były dwie frakcje rozkochane i zadurzone w pewnej kurtyzanie. Były kłótliwe, swarliwe i sprzeczające się, i atakujące się wzajemnie pięściami, grudami ziemi, laskami, bronią, także kończyło się to ich śmiercią bądź cierpieniem takim jak to przy umieraniu. Wtedy liczni mnisi, założywszy swe szaty i zabrawszy miski i płaszcze, wkroczyli do Rajagaha na żebraczy obchód. Po żebraczym obchodzie po Rajagaha, po powrocie po zakończonym posiłku, podeszli do Zrealizowanego, pokłonili mu się, i usiedli z boku i powiedzieli mu: „Obecnie są dwie frakcje rozkochane i zadurzone w pewnej kurtyzanie. Są kłótliwe, swarliwe i sprzeczające się, i atakujące się wzajemnie pięściami, grudami ziemi, laskami, bronią, także kończy się to ich śmiercią bądź cierpieniem takim jak to przy umieraniu”. Wtedy, rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

To co zostało osiągnięte i co wciąż jest do osiągnięcia – jest pokryte kurzem dla słabej osoby która trenuje według tego o błędnym poglądzie. Ci którzy utrzymują trening jako esencję, którzy trzymają się cnoty i ślubów, czystego sposobu życia, celibatu i posługi jako esencji – to jedno ekstremum. I ci którzy mają takie teorie i poglądy jak: „Nie ma błędu w zmysłowych przyjemnościach” - to drugie ekstremum. Oba te ekstrema zapełniają cmentarze i cmentarze powodują, że wzrastają błędne poglądy. Przez bark penetracji tych dwóch ekstremów pewni pozostają w tyle a pewni idą za daleko. Ale dla tych którzy je spenetrowali, i nie znajdują się już dłużej w ich obrąbie i którzy nie wyobrażają z tej okazji, nie ma dla nich koła by się zamanifestowali.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo